Oportunităţi Eurodesk

Tip de programe
Data ultimei actualizări: 03/07/2023
Deadline: 01/08/2025
Stagii de practică care durează între 3 și 12 luni oferite studenților/doctoranzilor/tinerilor absolvenți din statele membre ale EUROCONTROL sau ECAC.
Data ultimei actualizări: 01/10/2023
Deadline: 15/09/2024
Oportunități în cadrul Delegațiilor UE din întreaga lume pentru studenți, tineri absolvenți și funcționari publici stagiari.
Data ultimei actualizări: 26/07/2023
Deadline: 28/06/2024
Oportunitate de a derula studii de licență în SUA.
Data ultimei actualizări: 13/09/2023
Deadline: 15/05/2024
Bursă de studii pentru semestrul de toamnă 2024, cu o valoare de până la 5.000 de euro.
Data ultimei actualizări: 17/07/2023
Deadline: 24/04/2024
Bursă pentru un MBA în străinătate.
Data ultimei actualizări: 13/09/2023
Deadline: 01/03/2024
Burse de studiu în Germania.
Data ultimei actualizări: 21/09/2023
Deadline: 29/02/2024
Oportunități la OCDE pentru studenți cu diverse backgrounduri.
Data ultimei actualizări: 17/05/2023
Deadline: 19/02/2024
Program pentru tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani care vor să se implice în inițiative privind dezvoltarea și pacea la nivel mondial
Data ultimei actualizări: 05/05/2023
Deadline: 15/02/2024
Oportunitate pentru tineri din întreaga lume, cu vârsta cuprinsă între 16 și 21 de ani, de a obține un grant în valoare de 700 de euro pentru o călătorie de studiu pe care își propun să o întreprindă.
Data ultimei actualizări: 17/05/2023
Deadline: 25/01/2024
Acreditare UE acordată instituțiilor de învățământ superior care doresc să solicite și să participe la un proiect de mobilitate de învățământ superior în cadrul programului Erasmus+.
Data ultimei actualizări: 16/09/2023
Deadline: 20/01/2024
Stagii de practică în domeniul industrial pentru studenţii din Uniunea Europeană.
Data ultimei actualizări: 18/08/2023
Deadline: 31/12/2023
Stagii plătite cu o durată de 6 până la 12 luni, disponibile permanent pentru studenții și absolvenții europeni
Data ultimei actualizări: 30/05/2023
Deadline: 31/12/2023
Oportunitate pentru absolvenții de licență/studenții la master sau pentru doctoranzi sau pentru cei care au absolvit recent studii de licență, master sau doctorat de a-și dezvolta abilitățile profesionale și de a dobândi experiență de muncă într-un mediu internațional.


Data ultimei actualizări: 14/09/2023
Deadline: 01/12/2023
Susține cetățenii UE privind studiul afacerilor europene, integrării europene sau al relațiilor SUA – UE.
Data ultimei actualizări: 14/09/2023
Deadline: 24/11/2023
Concurs global dedicat studenților cu scopul de a găsi soluții la schimbările climatice.
Data ultimei actualizări: 14/09/2023
Deadline: 15/11/2023
Concursul se adresează studenților din țările ELSA precum și din țările membre ale Consiliului Europei și simulează procedura privind plângerile la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Data ultimei actualizări: 13/09/2023
Deadline: 10/11/2023
Recunoaștere pentru tineri antreprenori sociali care utilizează TIC pentru a acționa în direcția atingerii ODD.
Data ultimei actualizări: 18/09/2023
Deadline: 01/11/2023
Curs de formare pentru o abordare integrată a educației în domeniul științei și al drepturilor omului.
Data ultimei actualizări: 02/10/2023
Deadline: 31/10/2023
Oferă stagii plătite în cadrul Secretariatului pentru a contribui la formarea profesională a tinerilor cetăţeni şi la înţelegerea mecanismului de lucru al instituţiei.
Data ultimei actualizări: 12/09/2023
Deadline: 31/10/2023
Oportunități plătite de a dobândi experiență profesională în cadrul IUE.
Data ultimei actualizări: 14/09/2023
Deadline: 31/10/2023
Curtea de Conturi Europeană organizează stagii de practică în diferite domenii de interes pentru activitatea sa.
Data ultimei actualizări: 14/09/2023
Deadline: 31/10/2023
Invită tinerii cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de ani din țările eligibile să participe la concurs, să creeze designul unui tricou cu tema Time to Move care prezintă cel mai bine spiritul campaniei.
Data ultimei actualizări: 28/11/2022
Deadline: 31/10/2023
Sprijin financiar pentru organizațiile de tineret din Ucraina sau pentru organizațiile de tineret care lucrează cu tineri ucraineni.
Data ultimei actualizări: 05/09/2023
Deadline: 24/10/2023
Granturi de cercetare pentru cercetători începători sau avansaţi.
Data ultimei actualizări: 03/10/2023
Deadline: 23/10/2023
Oportunități de stagiu de practică între regiunile europene.
Data ultimei actualizări: 03/10/2023
Deadline: 22/10/2023
Două poziții sunt deschise prin intermediul Corpului European de Solidaritate.
Data ultimei actualizări: 05/09/2023
Deadline: 20/10/2023
Apel pentru cercetători care vor să se alăture Grupului cercetătorilor europeni în domeniul tineretului (PEYR)
Data ultimei actualizări: 03/10/2023
Deadline: 18/10/2023
Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția de finanțare a Uniunii Europene. Sarcina sa este de a contribui la integrarea, dezvoltarea echilibrată și coeziunea economică și socială a țărilor membre.
Data ultimei actualizări: 03/10/2023
Deadline: 18/10/2023
Inițiativă a UE care oferă cetățenilor UE în vârstă de 18 ani posibilitatea de a descoperi Europa.
Data ultimei actualizări: 03/10/2023
Deadline: 16/10/2023
Oportunitate pentru studenții absolvenți/ absolvenți și candidații recent absolvenți care caută o experiență de învățare practică în domenii legate de mandatul și activitățile OIM.
Data ultimei actualizări: 05/09/2023
Deadline: 16/10/2023
Concurs pentru elevii de 17 ani, care au astfel ocazia de a vedea ce înseamnă să fii traducător.
Data ultimei actualizări: 02/10/2023
Deadline: 15/10/2023
Oportunitate pentru organizațiile de tineret de a organiza activități în cooperare cu Centrele Europene de Tineret.
Data ultimei actualizări: 14/09/2023
Deadline: 15/10/2023
În domeniile comunicare & media și marketing digital
Data ultimei actualizări: 02/10/2023
Deadline: 13/10/2023
Urmăresc recunoașterea iniţiativelor remarcabile și abilităţilor/competenţelor persoanelor şi/sau organizaţiilor merituoase în domeniul conservării şi valorizării patrimoniului european.
Data ultimei actualizări: 02/10/2023
Deadline: 09/10/2023
Banca Centrală Europeană oferă oportunităţi de stagiu studenţilor de la științe economice, statistică financiară, administrarea afacerilor, drept, resurse umane etc.
Data ultimei actualizări: 14/09/2023
Deadline: 09/10/2023
Perioade de formare la Secretariatul General al Consiliului UE.
Data ultimei actualizări: 07/09/2023
Deadline: 06/10/2023
Oportunitatea de a te implica în campania de comunicare a Parlamentului European impreuna-in.eu pentru democrație.
Data ultimei actualizări: 03/10/2023
Deadline: 05/10/2023
Oferă oportunități profesionale axate pe carieră în întreaga lume pentru a câștiga experiență și a crește șansele tinerilor de a găsi un loc de muncă.
Data ultimei actualizări: 04/10/2023
Deadline: 04/10/2023
Oferă studenților oportunitatea de a dobândi experiență practică în activitatea UNICEF.
Data ultimei actualizări: 19/09/2023
Deadline: 04/10/2023
Oportunitatea de a prezenta ideile din Raportul privind ideile tinerilor în fața factorilor de decizie.
Data ultimei actualizări: 18/09/2023
Deadline: 04/10/2023
Sprijină proiectele de participare locală, națională și transnațională dezvoltatede grupuri informale de tineri și/sau de organizații de tineret.
Data ultimei actualizări: 26/07/2023
Deadline: 04/10/2023
În cadrul acestei acțiuni, organizațiile și grupurile informale de tineri pot primi sprijin pentru a derula proiecte care aduc împreună tineri din țări diferite pentru a învăța în afara educației formale.
Data ultimei actualizări: 26/07/2023
Deadline: 04/10/2023
Oportunități de voluntariat în comunitatea locală a participanților.
Data ultimei actualizări: 14/03/2023
Deadline: 04/10/2023
Sprijin suplimentar pentru participanții care au mai puține oportunități de a se alătura inițiativei DiscoverEU.
Data ultimei actualizări: 03/10/2023
Deadline: 04/10/2023
Oportunitate pentru liceenii și studenții interesați de o diplomă în străinătate.
Data ultimei actualizări: 21/09/2023
Susțin studenţii de la toate disciplinele care au fost acceptaţi pentru un curs de formare postuniversitar în interpretariat conferinţe oferit de o universitate sau o instituţie de învăţământ superior recunoscută ca atare.
Data ultimei actualizări: 05/09/2023
Sunt evenimente cu o durată de două săptămâni care au loc în timpul verii în majoritatea orașelor unde AEGEE este prezentă.

Data ultimei actualizări: 02/10/2023
Secretariatul Internațional al Adunării Parlamentare OSCE angajează în mod regulat absolvenți pentru pozițiile de asistenți de cercetare în relații internaționale.
Data ultimei actualizări: 14/07/2023
Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei organizează stagii pentru perioade ce variază de la 3 la 6 luni.
Data ultimei actualizări: 17/05/2023
învăţare interculturală pentru studenţi, voluntari sau educatori ca rezidenţi într-o comunitate din Africa, America Latină, America de Nord, Australia, Noua Zeelandă, Asia sau Europa.
Data ultimei actualizări: 28/09/2023
Recunoaște puterea sportului de a spori incluziunea socială.
Data ultimei actualizări: 31/08/2023
Stagii de formare cu o durată de cinci luni pentru traducătorii licenţiaţi care doresc să dobândească experienţă în domeniu.
Data ultimei actualizări: 31/08/2023
Stagii de formare de 5 luni pentru absolvenţi de studii universitare.
Data ultimei actualizări: 22/08/2023
Voluntariat pentru mediu
Data ultimei actualizări: 01/10/2023
Comitetul Regiunilor organizează stagii de practică de 5 luni și vizite scurte de studiu.
Data ultimei actualizări: 13/09/2023
Susține inițiativele culturale transfrontaliere care consolidează solidaritatea europeană.
Data ultimei actualizări: 05/09/2023
Promovează participarea și contribuția cetățenilor și a asociațiilor reprezentative la viața democratică și civică.
Data ultimei actualizări: 23/08/2023
Sesiuni și ateliere pe tema artei generative, pentru artiști vizuali la început de drum sau cu experiență.
Data ultimei actualizări: 27/08/2023
Curs de formare privind utilizarea instrumentelor digitale pentru lucrători de tineret, asistenți sociali și tineri.
Data ultimei actualizări: 25/09/2023
Sprijin financiar pentru tinerii lideri în domeniul justiției climatice cu vârsta de 35 de ani.
Data ultimei actualizări: 02/10/2023
Cursuri cu durată de 1 - 2 săptămâni pentru studenții de profil tehnic.
Data ultimei actualizări: 08/09/2023
Celebrează inițiative creative și incluzive pe tema "Competențe-cheie pentru toți: o abordare a competențelor prin învățare pe tot parcursul vieții"
Data ultimei actualizări: 05/09/2023
Sprijin financiar pentru organizarea a două Evenimente ale Tineretului European (EYE) în 2024.
Data ultimei actualizări: 23/05/2023
Schimb cultural pentru cei care lucrează în vacanță
Data ultimei actualizări: 11/05/2023
Oportunitate de a contribui la predarea limbii în școli din Europa
Data ultimei actualizări: 04/09/2023
Oportunități la Agenţia Europeană pentru Medicamente
Data ultimei actualizări: 01/10/2023
Comitetul Economic şi Social organizează stagii de practică de durată lungă şi scurtă.
Data ultimei actualizări: 17/05/2023
Oportunitate de a face voluntariat în străinătate, în calitate de cetățean global, de a promova pacea și dezvoltarea în comunitățile din întreaga lume, susținând în același timp idealurile și aspirațiile Națiunilor Unite.
Data ultimei actualizări: 07/07/2023
Oferă tinerilor cu vârste cuprinse între 19 și 27 de ani posibilitatea de a avea o experiență de voluntariat/stagiu de 3 până la 6 luni pentru a proteja mediul înconjurător în Bolivia, Madagascar, Pacific, Carpați și la WWF International.
Data ultimei actualizări: 22/05/2023
Schimburi de studenți și de candidați la doctorat în cadrul țărilor participante la programul Erasmus+ și către și dinspre țările partenere.
Data ultimei actualizări: 22/05/2023
Platformă internațională care pune în legătură voluntarii (workawayers) și gazdele (hosts) acestora.
Data ultimei actualizări: 01/10/2023
Programul Young Professionals reprezintă o oportunitate unică pentru tinerii care au o pasiune pentru dezvoltarea internaţională şi au şi potenţialul de a deveni lideri globali.
Data ultimei actualizări: 22/05/2023
Platformă de colaborare care îi conectează pe cei care călătoresc cu gazdele lor din întreaga lume unde ei pot călători folosindu-și competențele în schimbul cazării.

Data ultimei actualizări: 30/09/2023
Premiul CESE recunoaște în fiecare an excelența în domeniul inițiativelor societății civile.
Data ultimei actualizări: 27/09/2023
Recunoaște rolul femeilor antreprenor care se află în spatele unor inovații care schimbă regulile jocului privind inovarea.
Data ultimei actualizări: 13/09/2023
Sprijin pentru mobilitatea şi dezvoltarea carierei cercetătorilor.
Data ultimei actualizări: 13/09/2023
Discuții și schimb de bune practici în domeniul lucrului cu tinerii.
Data ultimei actualizări: 04/10/2023
Surprinde pe cameră modelele de consum și de producție nesustenabile.
Data ultimei actualizări: 22/05/2023
Oportunitate de voluntariat pe termen lung sau schimburi pentru a efectua un stagiu în străinătate cu o durată cuprinsă între 1 și 12 luni pentru persoane indiferent de vârstă și background.

Data ultimei actualizări: 23/05/2023
WWOOF este o platformă prin intermediul căreia se poate face voluntariat în ferme organice.
Data ultimei actualizări: 18/09/2023
Recunoaște eforturile orașelor pentru a deveni mai accesibile.
Data ultimei actualizări: 24/05/2023
Oportunități de voluntariat pe termen scurt sau tabere de lucru pentru orice persoană indiferent de vârstă și background.
Data ultimei actualizări: 14/07/2023
Voluntar online pentru a preda limbi străine (EN/DE/FR) copiilor ucraineni.
Data ultimei actualizări: 26/09/2023
Titlu acordat unui oraş european pentru o perioadă de un an, timp în care acest oraş va avea ocazia să-şi promoveze viaţa și dezvoltarea culturală, socială, politică şi economică în domeniul tineretului.
Data ultimei actualizări: 17/05/2023
Oportunități de a face voluntariat de oriunde te-ai afla, cu orice ai avea la îndemână.
Data ultimei actualizări: 23/05/2023
Oportunități de voluntariat în Europa și în întreaga lume pentru tineri de peste 14 ani.
Data ultimei actualizări: 25/09/2023
Inițiativa oferă oportunități cetățenilor europeni și rezidenților pe termen lung din UE, cu diverse tipuri de experiență profesională, backgrounduri și competențe, pentru a se implica în proiecte de ajutor umanitar

Data ultimei actualizări: 14/07/2023
Oportunități pentru tineri de a face voluntariat în siturile Patrimoniului Mondial.
Data ultimei actualizări: 02/10/2023
Sprijin din partea Consiliului Europei pentru activităţile internaţionale de tineret întreprinse de organizaţiile naţionale sau internaţionale de tineret.
Data ultimei actualizări: 14/07/2023
Oportunități la Centrul Comun de Cercetare.


Data ultimei actualizări: 22/05/2023
Comitetele naționale IAESTE oferă oportunități de voluntariat studenților și foștilor sau actualilor stagiari IAESTE.
Data ultimei actualizări: 17/05/2023
Un ghid pas cu pas pentru a deveni un factor de schimbare mai eficient.
Data ultimei actualizări: 14/07/2023
Asigură pregătire academică aprofundată pentru absolvenţii de studii universitare.
Data ultimei actualizări: 23/09/2023
Conferință pentru tineri de o săptămână, care urmărește simularea procesul decizional în cadrul UE.
Data ultimei actualizări: 25/05/2023
Oferă participanților „elementele de bază” ale muncii în domeniul tineretului: concepte, definiții, practici, abordări, obiective, actori la nivel european și national.

Data ultimei actualizări: 14/07/2023
Stagii de practică de 3-6 luni la Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă.
Data ultimei actualizări: 01/10/2023
Oferă stagii transfrontaliere axate pe experiență digitală pentru studenți și pentru cei care au absolvit recent studii universitare
Data ultimei actualizări: 01/01/2023
DAAD oferă proaspeților absolvenți sprijin financiar pentru a studia mai departe în cadrul unei școli doctorale în Germania.
Data ultimei actualizări: 26/07/2023
Oportunitățile se adresează proaspeților absolvenți de studii superioare în domenii științifice precum chimie, toxicologie, biologie, științe și tehnologii de mediu, precum și în domeniul administrativ, cum ar fi drept, comunicare, finanțe, resurse umane și TIC.
Data ultimei actualizări: 29/09/2023
Oferă persoanelor posibilitatea de a afla mai multe despre activitățile agenției și de a-și pune în practică cunoștințele și abilitățile, contribuind la misiunea Europol.
Data ultimei actualizări: 02/10/2023
Recompensează tinerii inovatori care abordează o problemă în cadrul Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă ONU.
Data ultimei actualizări: 16/09/2023
Stagii plătite în departamentele generale ale instituţiei.
Data ultimei actualizări: 22/05/2023
Voluntariat în cadrul unor programe transfrontaliere, transnaționale sau interregionale.
Data ultimei actualizări: 30/05/2023
Oportunități la Agenția UE pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei (ACER).
Data ultimei actualizări: 14/07/2023
Experiență de voluntariat în Lisabona, într-un cartier defavorizat.
Portalul European pentru tineret
Următoarele termene limită
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
3 Octombrie 2023 - 6 Octombrie 2023
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Online, Online
Perioada:
9 Octombrie 2023 - 14 Octombrie 2023
Loc desfăşurare
România
ULTIMELE ştiri
27 Septembrie 2023

Spune „Da” celor două provocări organizate pe perioada campaniei și câștigă cele mai tari premii.

27 Septembrie 2023

Se apropie Time to Move, campania emblematică a Eurodesk care informează tinerii despre oportunitățile internaționale de mobilitate.

Portalul European pentru tineret
Următoarele termene limită
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
3 Octombrie 2023 - 6 Octombrie 2023
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Online, Online
Perioada:
9 Octombrie 2023 - 14 Octombrie 2023
Loc desfăşurare
România
ULTIMELE ştiri
27 Septembrie 2023

Spune „Da” celor două provocări organizate pe perioada campaniei și câștigă cele mai tari premii.

27 Septembrie 2023

Se apropie Time to Move, campania emblematică a Eurodesk care informează tinerii despre oportunitățile internaționale de mobilitate.

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.