Oportunităţi Eurodesk

Tip de programe
Data: 06/09/2021
Deadline: 16/09/2021
Acest program oferă experienţă practică absolvenţilor de facultate la Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului - OHCHR.
Data: 02/09/2021
Deadline: 17/09/2021
Oferă stagii transfrontaliere axate pe experiență digitală pentru studenți și pentru cei care au absolvit recent studii universitare
Data: 10/09/2021
Deadline: 17/09/2021
Program pentru tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani care vor să se implice în inițiative privind dezvoltarea și pacea la nivel mondial
Data: 17/08/2021
Deadline: 18/09/2021
Acest program de schimburi între regiunile europene permite tinerilor să beneficieze de un curs de formare profesională într-o companie din străinătate.
Data: 06/09/2021
Deadline: 19/09/2021
Oportunitate pentru absolvenții de licență/studenții la master sau pentru doctoranzi sau pentru cei care au absolvit recent studii de licență, master sau doctorat de a-și dezvolta abilitățile profesionale și de a dobândi experiență de muncă într-un mediu internațional.


Data: 31/08/2021
Deadline: 20/09/2021
Burse internaționale care acoperă 50% din taxele pentru cursuri de master în design.
Data: 12/02/2021
Deadline: 20/09/2021
Titlu acordat unui oraş european pentru o perioadă de un an, timp în care acest oraş va avea ocazia să-şi promoveze viaţa și dezvoltarea culturală, socială, politică şi economică în domeniul tineretului.
Data: 02/09/2021
Deadline: 26/09/2021
Oferă oportunități profesionale axate pe carieră în întreaga lume pentru a câștiga experiență și a crește șansele tinerilor de a găsi un loc de muncă.
Data: 16/08/2021
Deadline: 26/09/2021
Tinerii sunt invitați să își prezinte opiniile cu privire la antreprenoriat.
Data: 15/09/2021
Deadline: 29/09/2021
două săptămâni de program pentru tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani din Asia și Europa pentru a discuta despre "Turism sustenabil: Tinerii stimulează creșterea ecologică"
Data: 16/08/2021
Deadline: 30/09/2021
Recunoaștere pentru tineri antreprenori sociali care utilizează TIC pentru a acționa în direcția atingerii ODD.
Data: 01/09/2021
Deadline: 30/09/2021
Oportunități la Agenția UE pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare în Domeniul Energiei (ACER).
Data: 15/09/2021
Deadline: 30/09/2021
Banca Centrală Europeană oferă oportunităţi de stagiu studenţilor de la științe economice, statistică financiară, administrarea afacerilor, drept, resurse umane etc.
Data: 19/07/2021
Deadline: 30/09/2021
Oportunități la Centrul Comun de Cercetare.


Data: 16/04/2021
Deadline: 30/09/2021
Comitetul Economic şi Social organizează stagii de practică de durată lungă şi scurtă.
Data: 09/02/2021
Deadline: 30/09/2021
Comitetul Regiunilor organizează stagii de practică de 5 luni și vizite scurte de studiu.
Data: 19/03/2021
Deadline: 30/09/2021
Asigură o platformă globală pentru tineri antreprenori care urmăresc să creeze schimbări pozitive în comunitățile lor.
Data: 17/08/2021
Deadline: 30/09/2021
Concurs foto și video care se adresează solicitanților de permise #DiscoverEU.
Data: 11/05/2021
Deadline: 01/10/2021
Secretariatul Internațional al Adunării Parlamentare OSCE angajează în mod regulat absolvenți pentru pozițiile de asistenți de cercetare în relații internaționale.
Data: 30/08/2021
Deadline: 01/10/2021
Sprijin din partea Consiliului Europei pentru activităţile internaţionale de tineret întreprinse de organizaţiile naţionale sau internaţionale de tineret.
Data: 12/05/2021
Deadline: 05/10/2021
Oportunități de voluntariat în comunitatea locală a participanților.
Data: 25/06/2021
Deadline: 05/10/2021
Sprijin pentru mobilitatea şi dezvoltarea carierei cercetătorilor.
Data: 25/06/2021
Deadline: 07/10/2021
Eveniment public european care aduce cercetătorii mai aproape de public.
Data: 16/08/2021
Deadline: 15/10/2021
Copiii sunt invitați să trimită videoclipuri care să prezinte opiniile lor cu privire la drepturile lor.
Data: 14/09/2021
Deadline: 21/10/2021
Sprijină organizațiile care susțin incluziunea socială a grupurilor dezavantajate prin intermediul sportului.
Data: 16/08/2021
Deadline: 31/10/2021
Programul oferă oportunităţi de studiu şi muncă celor interesaţi să dobândească mai multă experienţă.
Data: 20/04/2020
Deadline: 31/12/2021
UNESCO le oferă studenţilor, cercetătorilor şi funcţionarilor publici posibilitatea de a candida pentru stagii neplătite de 1-4 luni.
Data: 20/08/2021
Deadline: 31/12/2021
Oportunități pentru cei care au absolvit recent studii universitare, la sediul din Paris al Autorității Bancare Europene.
Data: 24/06/2021
Deadline: 31/12/2021
Oferă o gamă largă de module de învățare tuturor persoanelor înregistrate în ESC.
Data: 24/06/2021
Deadline: 31/12/2021
noua inițiativă a Uniunii Europene care le oferă tinerilor șansa de a face voluntariat sau de a se implica în proiecte (în propria țară sau în străinătate) pentru a ajuta comunități și oameni din toată Europa
Data: 30/06/2021
Deadline: 31/12/2021
WWOOF este o platformă prin intermediul căreia se poate face voluntariat în ferme organice.
Data: 23/07/2021
Deadline: 31/12/2021
Voluntariat pentru mediu
Data: 22/01/2021
Deadline: 31/12/2021
Comitetele naționale IAESTE oferă oportunități de voluntariat studenților și foștilor sau actualilor stagiari IAESTE.
Data: 22/01/2021
Deadline: 31/12/2021
Oportunități de voluntariat pe termen scurt sau tabere de lucru pentru orice persoană indiferent de vârstă și background.
Data: 22/01/2021
Deadline: 31/12/2021
Platformă de colaborare care îi conectează pe cei care călătoresc cu gazdele lor din întreaga lume unde ei pot călători folosindu-și competențele în schimbul cazării.

Data: 24/02/2021
Deadline: 31/12/2021
Oportunitate de voluntariat pe termen lung sau schimburi pentru a efectua un stagiu în străinătate cu o durată cuprinsă între 1 și 12 luni pentru persoane indiferent de vârstă și background.

Data: 07/01/2021
Deadline: 31/12/2021
Este un program de schimb transfrontalier care oferă antreprenorilor noi sau aspiranți șansa de a învăța de la antreprenorii cu experiență care conduc mici companii în alte țări participante.
Data: 02/09/2021
Deadline: 31/12/2021
Stagii plătite cu o durată de 6 până la 12 luni, disponibile permanent pentru studenții și absolvenții europeni
Data: 15/06/2021
Deadline: 23/01/2022
Stagii de practică în domeniul industrial pentru studenţii din Uniunea Europeană.
Data: 12/04/2021
Deadline: 31/01/2022
Asigură pregătire academică aprofundată pentru absolvenţii de studii universitare.
Data: 08/06/2021
Deadline: 02/02/2022
Târg online de carieră și studii europene pentru absolvenți și tineri profesioniști
Data: 06/09/2021
Deadline: 28/02/2022
ECML recrutează candidaţi de două ori pe an pentru un stagii cu durata de 6 luni.
Data: 03/09/2021
Deadline: 01/03/2022
Burse de studiu în Germania.
Data: 10/09/2021
Deadline: 16/05/2022
Bursă de studii pentru semestrul de toamnă 2021, cu o valoare de până la 5000 de euro.
Data: 27/07/2021
Deadline: 22/09/2022
Finanțare pentru studii de master de până la 5.000 de euro.
Data: 01/02/2021
Bursele încurajează tinerele femei de ştiinţă care activează în domeniul ştiinţelor vieţii, la nivel doctoral sau post-doctoral.
Data: 26/10/2020
Europass promovează atât mobilitatea ocupaţională, între ţări dar şi între sectoare, cât şi mobilitatea educaţională, ajutând cetăţenii să comunice şi să-şi prezinte mai bine calificările şi abilităţile în întreaga Europă.
Data: 17/04/2020
permite studenţilor la drept şi tinerilor jurişti să dobândească experienţă profesională în străinătate
Data: 17/04/2020
Cursuri de formare pentru imbunatatirea calitatii proiectelor din cadrul Programului Tineret prin organizarea de cursuri specializate de formare si coordonarea diferitelor cursuri de formare din cadrul retelei Agentiilor Nationale Tineret.
Data: 17/04/2020
promoveaza faptele bune ale comunității studențești, elimină barierele din calea mobilității internaționale pentru studenții cu mai puține oportunități
Data: 17/04/2020
ASEF urmăreşte crearea de reţele formate din voluntari tineri, formatori, artişti, studenţi şi alte persoane interesate din Asia şi Europa.
Data: 17/04/2020
Linie de buget a DG ENV care sprijină proiecte ale organizaţiilor neguvernamentale europene.
Data: 17/04/2020
caută să promoveze dimensiunea europeană în educaţie şi oferă posibilitatea elevilor/studenţilor, care fac parte din grupa de vârstă 16-22, să participe la o experienţă practică şi pozitivă de învăţare.
Data: 17/04/2020
oferă posibilitatea de a efectua stagii de traducere pentru absolvenţii care au obținut o diplomă de licenţă su echivalentul acesteia de la o şcoală profesională sau tehnică.
Data: 17/04/2020
Propune stagii remunerate sau neremunerate în cadrul Secretariatului general pentru a contribui la formarea profesională a tinerilor cetăţeni şi iniţierea acestora în funcţionarea acestei instituţii.
Data: 17/04/2020
Permite tinerilor să se exprime prin realizarea unui film care durează exact 60 de secunde.
Data: 17/04/2020
Sunt premiate proiectele de afaceri inovative ale studenţilor
Data: 16/04/2020

What is CONNECTOR?

In a nutshell: THE learning experience. CONNECTOR is a space aiming to bring together practitioners passionate about learning in a participative and interactive manner, with a focus on practical experience. The five day event is based on sharing, learning and experimenting with day 1 focused on sharing, days 2&3 focused on learning and days 4&5 focused on experimenting in the local community the results of the learning days.
Data: 20/02/2020
Deadline: 26/03/2020
Inițiativă a UE care oferă cetățenilor UE în vârstă de 18 ani posibilitatea de a descoperi Europa.
Data: 18/06/2019
Deadline: 23/07/2019
vizează sprijinirea proiectelor legate de sport organizate de actorii locali și de societatea civilă, care se concentrează pe prevenirea marginalizării și a radicalizării, în special în sprijinirea tinerilor expuși riscului de excludere și de radicalizare pentru găsirea identității și sentimentului de apartenență.
Data: 12/02/2019
Sprijină parteneriatele de afaceri VET, pentru a dezvolta învățarea și ucenicia la locul de muncă, contribuind astfel la realizarea obiectivului Riga pentru promovarea învățarii bazate pe muncă sub toate formele ei, cu acordarea unei atenții speciale uceniciei.
Data: 23/10/2018
provides student leaders and MUN advisors a deeper understanding of duties, responsabilities, rules and procedures of the General Assembly and Security Council.
Data: 08/10/2018
Activitate a Consiliului Europei, care a fost iniţiată în anul 1969, în cadrul Convenției Culturale Europene direcționată către profesori, directori, inspectori școlari, consilieri pedagogici și formatori de cadre didactice, prin tratatul semnat de 48 de state.
Data: 08/10/2018
support organisations active in the fields of education, training and youth carry out Vocational Education and Training Traineeships abroad up to 12 months.
Data: 21/06/2018
pentru anul universitar 2016-2017, pentru studenții internaționali care doresc să se înscrie în programele de licență sau cele combinate și programe de masterat în Universitatea Bocconi din Italia.

Data: 21/06/2018
aims to honor work in the field of citizen media and its products in the categories VIDEO and AUDIO on the theme: Civic involvement and solidarity between generations.
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
28 Septembrie 2021 - 1 Octombrie 2021
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Online, Online
Perioada:
28 Septembrie 2021 - 1 Octombrie 2021
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Online, Online
ULTIMELE ştiri
08 Septembrie 2021
26 August 2021

ANPCDEFP va prezenta oportunitățile de finanțare din cadrul programului Erasmus+ / mobilități tineret la un eveniment de informare la Galați.

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
28 Septembrie 2021 - 1 Octombrie 2021
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Online, Online
Perioada:
28 Septembrie 2021 - 1 Octombrie 2021
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Online, Online
ULTIMELE ştiri
08 Septembrie 2021
26 August 2021

ANPCDEFP va prezenta oportunitățile de finanțare din cadrul programului Erasmus+ / mobilități tineret la un eveniment de informare la Galați.

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.