Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici – Parteneriate Strategice

 

Parteneriatele strategice în domeniul tineretului  promovează inovarea și schimbul de experiență, își propun dezvoltarea și consolidarea competențelor tinerilor și lucrătorilor de tineret, precum și internaționalizarea activităților și deschiderea către cooperarea transectorială.

 

 

Proiectele de parteneriat strategic pot fi de două tipuri:

- Proiecte pentru susținerea inovării – Proiecte care își propun să dezvolte produse intelectuale inovatoare și/sau să ofere o diseminare și exploatare structurată a produselor intelectuale inovatoare deja existente.

- Proiecte pentru susținerea schimbului de bune practici – Proiecte care oferă posibilitatea organizațiilor implicate să lucreze la nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru.

 

Parteneriatele strategige oferă organizațiilor oportunitatea de a implementa o gamă largă de activități care pot include:

- Activități care au ca prioritate promovarea incluziunii și inserției profesionale a tinerilor defavorizați;

- Activități care vizează cooperarea transectorială;

- Activități care urmăresc profesionalizarea lucrătorilor de tineret prin consolidarea competenţelor acestora şi stabilirea unor standarde de calitate şi a unor coduri etice şi profesionale;

- Activități care promovează îmbunătăţirea cunoaşterii în rândul tinerilor urmărind recunoaşterea şi validarea învăţării nonformale la nivel local, regional, naţional şi European;

- Activități care încurajează participarea şi cetăţenia activă în rândul tinerilor prin crearea de oportunităţi pentru aceştia de a stabili conexiuni cu factorii de decizie pentru a-şi exercita influenţa asupra proceselor politice şi sociale care le afectează viaţa;

- Activități care facilitează punerea în practică a ideilor antreprenoriale ale tinerilor în vederea abordării provocărilor şi problemelor identificate în cadrul comunităţii lor;

- Activități care sprijină cooperarea şi schimbul de bune practici în domeniul tineretului pentru a testa, dezvolta sau a pune în aplicare practici inovatoare;

 

În cazul în care parteneriatul strategic prevede activități de formare, predare sau învațare la nivel transnațional, acesta trebuie să respecte anumite criterii:

- mobilitate mixtă a cursanţilor combinând mobilitatea fizică pe termen scurt (de la 5 zile la 2 luni) cu mobilitatea virtuală - activități ale tinerilor în care sunt combinate activitățile bazate pe instrumente TIC (mijloace de socializare, conferințe video, “live streaming”) cu întâlnirile fizice. Mobilitatea virtuală poate fi folosită pentru pregătirea mobilității fizice a tinerilor.

- mobilitate pe termen lung a lucrătorilor de tineret (2-12 luni) – permite lucrătorilor de tineret să experimenteze un mediu de lucru diferit față de cel din țările de proveniență, astfel contribuind la sporirea competențelor profesionale, personale și interculturale. Aceste activități pot fi individuale sau în perechi, ca un schimb reciproc între organizațiile partenere.

- evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt (5 zile – 2 luni) – evenimente de scurtă durată pentru educația și formarea lucrătorilor de tineret pe tema proiectului. Aceste evenimente pot fi vizite de studiu combinând vizite la fața locului la organizațiile relevante, prezentări, cursuri de formare, etc.

 

 

4001 Vizualizări
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
15 Februarie 2021 - 19 Februarie 2021
Loc desfăşurare
Belgia
Data:
22 Septembrie 2020
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, ONLINE
ULTIMELE ştiri
13 August 2020

Sunt invitați să participe tineri care au idei de afaceri sau care conduc companii care au demonstrate impact social.

13 August 2020

Concursul se adreseaza tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani.

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
15 Februarie 2021 - 19 Februarie 2021
Loc desfăşurare
Belgia
Data:
22 Septembrie 2020
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, ONLINE
ULTIMELE ştiri
13 August 2020

Sunt invitați să participe tineri care au idei de afaceri sau care conduc companii care au demonstrate impact social.

13 August 2020

Concursul se adreseaza tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani.