Europa pentru cetățeni: Componenta 2: Implicarea democratică și participarea civică - Rețele de orașe

ID program
EU0010000654
ID outline
RO0010000480
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Granturi
Această măsură, “Rețele de orașe”, urmărește să ofere finanțare municipalităților și asociațiilor care lucrează împreună, având o temă comună și cu o perspectivă pe termen lung și care doresc să dezvolte rețele de orașe pentru a face cooperarea lor mai durabilă. Măsura “Reţele de oraşe” reprezintă a doua măsură a Componentei 2 numită Implicarea democratică și participarea civică în cadrul programului Europa pentru cetățeni 2014-2020. Această componentă urmărește să promoveze cetățenia europeană și să îmbunătățească condițiile de participare civică și democratică la nivelul UE, să încurajeze participarea democratică a cetățenilor la nivelul UE și să sprijine participarea concretă la procesul de elaborare a politicilor UE. Voluntariatul este un element esențial al cetățeniei active: prin acordarea de timp în beneficiul altora, prin voluntariat în serviciul comunității și printr-un rol activ jucat în societate. Acesta dezvoltă sentimentul de apartenență la o comunitate, prin urmare, și dobândirea dreptului de proprietate. Voluntariatul este, prin urmare, un mijloc deosebit de puternic de a dezvolta angajamentul cetățenilor față de societate și de viața politică. Organizațiile societății civile, asociațiile de interes general european, asociațiile orașelor înfrățite și alte organizații participante se bazează adesea pe munca voluntară pentru desfășurarea și dezvoltarea activităților lor. Prin urmare, o atenție deosebită este acordată promovării voluntariatului, în special prin intermediul Corpului European de Solidaritate. În prima fază, Corpul European de Solidaritate, noua inițiativă a UE care urmărește să ofere tinerilor din UE oportunitatea de face voluntariat pentru a ajuta acolo unde este nevoie și pentru a răspunde situațiilor de criză. Aceasta se va baza pe programele UE existente, inclusiv pe programul "Europa pentru cetățeni". În acest context, promotorii de proiecte sunt încurajați să folosească baza de date a Corpului European de Solidaritate. Promotorii care decid să aleagă persoane din cadrul Corpului European de Solidaritate trebuie să respecte cerințele stabilite de Carta Corpului European de Solidaritate, inclusiv cerința referitoare la asigurarea acestora. Într-adevăr, în cadrul programului "Europa pentru cetățeni", agenția nu oferă direct sau indirect o asigurare pentru voluntarii aleși de promotori pentru proiectele lor. Prin urmare, fiecare promotor trebuie să se asigure că voluntarii/persoanele cu care lucrează sunt asigurate corespunzător pentru activitățile lor. Laaceastă inițiativă pot participa doar următoarle țări: statele membre UE și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Rețelele tematice între municipalități pe probleme de interes comun permit discuții în cunoștință de cauză și schimburi de bune practici. Potențialul rețelelor create de înfrățirile dintre orașe ar trebui folosit pentru dezvoltarea cooperării tematice și de lungă durată între orașe. Comisia Europeană sprijină dezvoltarea unor astfel de rețele, care sunt importante pentru asigurarea unei cooperări structurate, intense și cu multiple fațete. 2.2 Reţelele de oraşe trebuie: - să integreze o serie de activități în jurul subiectelor de interes comun care trebuie abordate în contextul obiectivelor programului sau al priorităților multianuale; - să aibă definite grupuri țintă pentru care temele selectate sunt deosebit de relevante și implică membri ai comunității activi în domeniul discutat (adică experți, asociații locale, cetățeni și grupuri de cetățeni direct afectați de temă, etc.); - să mobilizeze cetățeni din întreaga Europă: un proiect trebuie să implice un minimum de 30% din participanții invitați. "Participanții invitați" sunt participanți internaționali trimiși de partenerii eligibili; - să servească drept bază pentru viitoarele inițiative și acțiuni între orașele implicate, privind aspectele abordate sau, eventual, alte aspecte de interes comun. Proiectele trebuie: - să prevadă cel puțin patru evenimente; - să implice municipalități din cel puțin patru țări participante, din care cel puțin două sunt din state membre UE; - să aibă un minimum de 30% de participanți internaționali provenind din municipalitățile invitate; - durata maximă a proiectului este de 24 luni; - proiectul trebuie să înceapă în perioada de eligibilitate, care depinde de termenul la care se depune cererea. Grantul maxim care va fi acordat este de 150000 de euro pentru un proiect. Candidaţi eligibili: - orașe/municipii și comitete sau rețele de înfrățire; - autorități locale și regionale; - federaţii/asociații de autorități locale; - organizații nonprofit care reprezintă autorități locale. Parteneri: organizațiile nonprofit ale societății civile. Candidații și partenerii trebuie să fie organisme publice sau organizații nonprofit cu personalitate juridică. Un proiect trebuie să implice municipalități din cel puțin 4 țări eligibile dintre care cel puțin două trebuie să fie din state membre ale UE. Ţări participante 28 de state membre ale UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Marea Britanie. - Albania, Bosnia și Herțegovina, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Kosovo. Pentru candidații britanici: vă rugăm să luați în considerare că trebuie respectate criteriile de eligibilitate pe întreaga durată a proiectului. Dacă Marea Britanie se retrage din UE în timpul perioadei de acordare a grantului fără a încheia un acord cu UE, care să asigure candidaților britanici eligibilitate în continuare, candidații britanici vor înceta să primească fonduri UE (continuând, dacă este posibil, să participe) și vor trebui să părăsească proiectul. Programul este deschis pentru următoarele categorii de țări, cu condiția ca acestea să fi semnat un memorandum cu Comisia: a) țările în curs de aderare, țările candidate și potențial candidate, în conformitate cu principiile generale și cu termenii și condițiile generale pentru participarea țărilor respective la programele Uniunii stabilite prin Acorduri cadru, deciziile ale Consiliului de asociere sau acorduri similare; b) țările AELS care sunt părți la Acordul privind SEE, în conformitate cu dispozițiile respectivului acord. Termene limită: - 1 martie 2019, 12:00 ora prânzului CET, pentru proiecte care încep în perioada 1 septembrie-28 februarie a aceluiaşi an - 1 septembrie 2019, 12:00 ora prânzului CET, pentru proiecte care încep în perioada 1 martie-31 august a anului următor Mai multe detalii la: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en Pentru mai multe informaţii, contactaţi Punctul Europa pentru Cetățeni din ţara dumneavoastră.
 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.