Programul de stagii: Tineri Profesionişti în Delegaţii (JPD)

ID program
EU0010000662
ID outline
RO0010000511
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Stagii

Programul de stagii: Tineri Profesionişti în Delegaţii (JPD)

Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) şi Comisia Europeană (CE) au instituit un program de formare care oferă ocazia tinerilor specialişti cu înaltă calificare din statele membre ale UE să lucreze în cadrul delegaţiilor Uniunii Europene. Programul urmăreşte să ofere tinerilor o primă experienţă în activitatea delegaţiilor şi o înțelegere aprofundată a rolului lor în implementarea politicii externe a UE.

 

La fiecare 24 luni, SEAE şi CE lansează un nou apel pentru stagiari.

În cadrul prezentului apel 2017-2019, au fost selectaţi 78 de tineri profesionişti în diferite delegaţii UE.

Stagiile vor începe în septembrie/octombrie 2019.

 

Cine poate candida

Pentru a putea participa la acest program, candidaţii trebuie:

- să aibă cetăţenia unui stat membru al UE,

- să deţină cel puţin diplomă universitară exchivalentă nivelului masteral (vezi Anexa referitoare la diplome) într-un domeniu relevant pentru activităţile Delegaţiei;

- să cunoască foarte bine engleză şi/sau franceză; cunoaşterea unei alte limbi străine constituie un avantaj;

- să demonstreze un real interes şi motivaţie pentru a lucra într-o Delegaţie;

- experienţa profesională, activităţile extracurriculare cum ar fi voluntariat sau publicaţii, constitutie un avantaj important.

 

Unde sunt repartizaţi stagiarii

Tinerii profesionişti (JP) pot lucra într-una din cele 140 de Delegaţii ale UE şi pot fi repartizaţi, în funcţie de natura sarcinilor lor, în:

secţiile SEAE - pentru funcţii politice, presă şi informare;

secţiile CE - managementul asistenţei de sprijin, comerţ, economie etc.

 

Numărul de posturi pentru stagiari în 2019

SEAE si CE vor finanţa minimum 54 de posturi JPD (2 per stat membru) pentru perioada 2019 – 2021: 27 de poziţii JPD în secţiunea politică, presă şi informare (SEAE) şi 27 în managementul asistenţei de sprijin, comerţ şi economie (CE).

Posturi suplimentare ar putea fi finanţate prin contribuţia voluntară a statelor membre ale UE.

 

Procedura de înscriere

Candidaturile vor fi depuse exclusiv la autorităţile desemnate de fiecare stat membru al UE.

Modalităţile de depunere a candidaturilor la autorităţile naţionale respective sunt stabilite de statele membre ale UE, iar informaţiile trebuie să fie puse la dispoziţie pe website-urile lor.

Candidaţii pot să îşi depună candidatura într-un singur stat membru. În cazul depunerii mai multor candidaturi, candidatul va fi descalificat.

Candidatura trebuie să cuprindă informaţii despre realizările lor academice, cunoştinţele de limbi străine, experienţa profesională, activităţile extracurriculare şi motivaţia şi să indice 3 preferinţe geografice pentru potenţiala lor repartizare, precum şi funcţia pentru care candidează:

  • politică, presa și informare;
  • managementul asistenţei de sprijin, comerţ, economie.

 

Procesul de selecţie

Pre-selecţia candidaţilor este efectuată de statele membre ale UE. 

Selecţia finală este făcută de SEAE şi Comisia Europeană.

 

Candidaţilor selectaţi li se va oferi un singur contract de stagiu pentru o perioadă fixă de douăsprezece (12) luni, care poate fi reînnoit pentru o altă perioadă de douăsprezece (12) luni.

Stagiarii vor primi ca remuneraţie un pachet lunar compus din:

- un grant în valoare de 1.375 de euro;

- o contribuţie pentru costurile de cazare în valoare de 1.058 de euro;

- o contribuţie suplimentară la cele menţionate mai sus - în funcţie de alocaţia pentru condiţii de viaţă (Living Conditions Allowance) într-o delegaţie, cuprinsă între 10% şi 35%.

În plus, un stagiar JPD va mai primi:

- o indemnizaţie de instalare în valoare de 2.166 de euro la începutul perioadei lor de stagiu;

- o contribuţie la costurile de călătorie pentru fiecare perioadă de 12 luni de stagiu - 2.644 de euro;

- 705 euro pentru a acoperi costurile de asigurare pentru fiecare perioadă de 12 luni a stagiului.

 

Termen limită: 31 ianuarie 2019

 

Mai multe informaţii: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-in-delegation-jpd_en

 

 

ID program
EU0010000662
ID outline
RO0010000511
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Stagii
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
17 Februarie 2021 - 26 Februarie 2021
Loc desfăşurare
Belgia
Perioada:
1 Decembrie 2020 - 15 Februarie 2021
Loc desfăşurare
Germania
ULTIMELE ştiri
23 Noiembrie 2020

Tinerii au ocazia să descopere universul ştiinţei

şi oamenii din spatele experimentelor.

 

12 Noiembrie 2020

Programul de burse se adresează studenților cu dizabilități care urmează studii universitare în domeniile știința computerelor, ingineria computerelor sau informatică. 

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
17 Februarie 2021 - 26 Februarie 2021
Loc desfăşurare
Belgia
Perioada:
1 Decembrie 2020 - 15 Februarie 2021
Loc desfăşurare
Germania
ULTIMELE ştiri
23 Noiembrie 2020

Tinerii au ocazia să descopere universul ştiinţei

şi oamenii din spatele experimentelor.

 

12 Noiembrie 2020

Programul de burse se adresează studenților cu dizabilități care urmează studii universitare în domeniile știința computerelor, ingineria computerelor sau informatică.