Erasmus+ KA3: Sprijin pentru reformarea politicilor-VET-parteneriate privind învățarea și ucenicia la locul de muncă

ID program
EU0010002095
ID outline
RO0010000550
Data de finalizare
18 Octombrie 2016
Tip eveniment

Erasmus+ KA3: Sprijin pentru reformarea politicilor-VET-parteneriate privind învățarea și ucenicia la locul de muncă

Obiectivul acestui apel, lansat de Comisia Europeană,  este de a invita organizațiile să prezinte  propuneri privind parteneriate de afaceri VET, pentru a dezvolta învățarea și ucenicia la locul de muncă, contribuind astfel la realizarea obiectivului Riga pentru promovarea învățarii bazate pe muncă sub toate formele ei, cu acordarea unei atenții speciale uceniciei.

Aceste parteneriate ar trebui să contribuie la implicarea partenerilor de afaceri și sociali în proiectarea și furnizarea de educație și formare profesională și pentru a asigura un puternic element VET de învățare bazată pe muncă.

Acest apel intenționează să îmbunătățească calitatea învățării și uceniciei la locul muncă, prin promovarea parteneriatelor care implică companii, furnizorii VET, alte părți interesate relevante și organizațiile intermediare care să dezvolte abordări relevante, sistematice și durabile prin transferul de cunoștințe și prin învățarea prin intermediul modelelor și practicilor. Se pune accent pe dimensiunea regională și locală cu scopul de a produce rezultate concrete și durabile pe teren.

Aplicanți eligibili:

Lotul 1: Solicitantul (coordonator de proiect) trebuie să fie una dintre următoarele organizații:

- Un furnizor VET (la nivel superior liceal sau postliceal),

- O întreprindere mică, mijlocie sau mare (publică sau privată),

- O cameră de industrie și comerț, sau o organizație  similară relevantă din punct de vedere sectorial/profesional,

- O autoritate locală sau regională;

 

Parteneriatul trebuie să fie format din cel puțin trei parteneri din cel puțin două țări diferite ale programului Erasmus+. Aceste trei entități trebuie să includă: un furnizor de VET, o autoritate locală sau regională, o întreprindere mică, mijlocie sau mare (publică sau privată) sau de o cameră de comerț sau o organizație sectorială/profesională. In plus, parteneriatul ar trebui să includă cel puțin o organizație patronală și una a lucrătorilor (parteneri sociali), în calitate de parteneri asociați.

Lotul 2: Solicitantul (coordonator de proiect) trebuie să fie o organizație europeană umbrelă  având membri sau afiliați în cel puțin 12 țări participante la programul Erasmus+, dintre care cel puțin 6 iau parte la proiect în calitate de parteneri.

Organizațiile eligibile participante (Lotul 1 și Lotul 2) includ: autorități publice locale și regionale, parteneri sociali (organizații patronale și ale lucrătorilor), întreprinderi mici, mijlocii sau mari (publice sau private), camere de industrie și comerț sau o organizație similară relevantă din punct de vedere sectorial/profesional, servicii publice de ocupare a forței de muncă, școli și furnizori de educație și formare profesională, agenții, centre (inclusiv educație și formare profesională postliceală), organizații de tineret, asociații de părinți și alte organisme relevante.

Țările eligibile (Lotul 1 și Lotul 2) sunt:

- Țările programului Erasmus+: cele 28 de state membre ale Uniunii Europene,

- Țările AELS/SEE: Islanda, Liechtenstein și Norvegia,

- Țările candidate la UE: Albania, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia.

Propunerile din partea solicitanților din țările AELS/SEE sau din țările candidate sau asociate pot fi selectate, cu condiția ca la data atribuirii, să fi fost semnate acorduri de stabilire a modalităților de participare a acestor țări în program.

 

Activități eligibile

Apelul sprijină:

1. Parteneriate locale și regionale (Lotul 1) între: un furnizor VET, o întreprindere mică, mijlocie sau mare (publică sau privată) sau o cameră de industrie și comerț sau alte organizații sectoriale/profesionale, precum și o autoritate locală sau regională.

Aceste proiecte au ca scop consolidarea parteneriatelor VET privind învățarea și ucenicia la locul de muncă în context local sau regional.

Parteneriatul trebuie să includă o organizație patronală și una a lucrătorilor (parteneri sociali), în calitate de parteneri asociați.

 

2. Parteneriatele între o organizație europeană de tip umbrelă și membrii sau organizatiile naționale afiliate (Lotul 2). De asemenea, apelul sprijină un număr limitat de proiecte desfășurate de organizațiile europene de tip umbrelă. Aceste proiecte au ca scop sprijinirea activităților strategice între aceste organizații umbrelă la nivel european și membrii sau organizatiile naționale affiliate, care vizează consolidarea parteneriatelor de afaceri VET privind învățarea și ucenicia la locul de muncă în context local sau regional.

În cazul ambelor loturi, beneficiari instituie și pun în aplicare o nouă structură de cooperare privind parteneriate de afaceri VET durabile, bazate pe evaluarea calificărilor necesare și luând  în considerare dimensiunea sectorială.

Activitățile vor fi legate de strategiile de cooperare transfrontalieră sau interregionale, strategii de dezvoltare economică locală sau regională sau strategii macroregionale.

Acestea ar trebui să implice consolidarea capacităților, transferul de cunoștințe și schimbul de experiență, angajamente sistematice, orientate și durabile pentru îmbunătățirea calitativă și cantitativă a învățării și uceniciei la locul de muncă;

 

In plus, beneficiarii trebuie sa intreprindă două dintre următoarele trei activități pentru ambele loturi:

- Proiectarea și punerea în aplicare de programe, cursuri și module, materiale de formare privind învățarea și ucenicia la locul de muncă în funcție de calificările necesare și în conformitate cu instrumentele de transparență europene (de exemplu EQF, EQAVET, ECVET), precum și utilizarea tehnologiilor digitale și inovatoare, după caz,

- Construirea de structuri de cooperare eficace între profesorii VET și formatorii din cadrul companiilor privind învățarea și ucenicia la locul de muncă,

- Crearea și consolidarea învățării și uceniciei la locul de muncă în educația și formarea profesională la nivel terțiar (1), prin facilitarea cooperării între furnizorii de educație și formare profesională la nivel secundar și terțiar și companii, inclusiv promovarea cercetării care are legătură cu universități sau universități de științe aplicate pentru a răspunde deficitului de calificări și a promova excelența.

 

Buget

Bugetul total pentru cofinanțarea proiectelor este estimat la maximum 6 milioane de euro (4,5 milioane de euro pentru Lotul 1 și 1,5 milioane de euro pentru Lotul 2).

Fiecare grant se va situa între 250 000 și 350 000 de euro. Agenția se așteaptă să finanțeze în jur de 20 de propuneri (până la 15 proiecte în cadrul Lotului 1 și până la 5 proiecte în cadrul Lotului 2).

Agenția își rezervă dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile.

 

Termen limită: 17 ianuarie 2017, ora 12.00  prânz (ora Bruxelles-ului).

Mai multe informații: http://bit.ly/2dxhcel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID program
EU0010002095
ID outline
RO0010000550
Data de finalizare
18 Octombrie 2016
Tip eveniment
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
13 Decembrie 2021 - 18 Decembrie 2021
Loc desfăşurare
Turcia
Perioada:
22 Noiembrie 2021 - 28 Noiembrie 2021
Loc desfăşurare
Italia
ULTIMELE ştiri
04 Octombrie 2021

O nouă ediție a campaniei anuale Eurodesk a fost lansată la 1 octombrie.

30 Septembrie 2021
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
13 Decembrie 2021 - 18 Decembrie 2021
Loc desfăşurare
Turcia
Perioada:
22 Noiembrie 2021 - 28 Noiembrie 2021
Loc desfăşurare
Italia
ULTIMELE ştiri
04 Octombrie 2021

O nouă ediție a campaniei anuale Eurodesk a fost lansată la 1 octombrie.

30 Septembrie 2021
 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.