Horizon2020: Acţiunile Marie Sklodowska-Curie

Termen de înscriere
12 Aprilie 2019
ID program
EU0010000050
ID outline
RO0010000054
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Granturi

 

Acţiunile Marie Sklodowska-Curie (MSCA) fac parte din pilonul Horizon 2020 denumit "Excelenţă în ştiinţă", programul european pentru cercetare şi inovare şi sprijină dezvoltarea carierelor şi formarea cercetătorilor, concentrându-se pe deprinderile de inovare, în toate disciplinele ştiinţifice, prin mobilităţi globale şi cros-sectoriale.

Acţiunile Marie Sklodowska-Curie oferă sprijin financiar pentru toate etapele unei cariere în cercetare, de la candidaţi cu doctorat până la cercetători experimentaţi şi încurajează mobilitatea transnaţională, intersectorială şi multidisciplinară.

Obiectivul este să întărească, cantitativ şi calitativ, potenţialul uman domeniul cercetării şi tehnologiei în Europa, cu scopul de a:
- sprijini cercetătorii cu noi calităţi şi o gamă largă de competenţe; 
- oferi locuri de muncă atractive pentru cercetători;

- anula bariera reală sau de percepţie între domeniul academic şi alte domenii, precum afacerile;
- promova implicarea industriei etc. în cercetarea doctorală şi post-doctorală.

Grup ţintă:
Sunt vizate persoane fizice şi organizaţii din domeniul cercetării. 

 

Activităţi:

Rețele de formare inovatoare (ITN): sprijinin pentru activităţi de formare de cercetare în comun şi/sau programe doctorale, implementate de parteneriate dintre universităţi din Europa, instituţii de cercetare şi organizaţii non-universitare.

Termen limită: 15 ianuarie 2019, 17:00 CET.

 

Activități individuale (IF): sprijin pentru cercetătorii experimentaţi pentru a realiza mobilităţi în alte ţări, opţional şi către sectorul non-academic, sprijin pentru mobilitatea cercetătorilor în Europa și dincolo de granițele Europei, precum şi pentru a ajuta la atragerea celor mai buni cercetători străini pentru a lucra în Uniunea Europeană.

Data limită: 12 septembrie 2018, 17: CET

 

Cofinanțarea unor programme regionale, naționale și internaționale: aceasta finanţează asocieri care implică mobilităţi ale cercetătorilor în afara graniţelor şi asigură condiţii bune de lucru.

Termen limită: 27 septembrie 2018, ora 17:00 CET

 

Schimburi de personal în cercetare și inovare (RISE): cooperare internațională și intersectorială prin sprijinirea mobilității pe termen scurt a personalului de cercetare și inovare indiferent de nivelul de carieră, de la juniori la seniori, inclusiv a personalul administrativ și tehnic.

Termen limită: 12 aprilie 2019, 17:00 CET

 

Noaptea europeană a cercetătorilor (NIGHT): pentru a stimula interesul pentru o carieră în cercetare, în special în rândul tinerilor.

Termen limită: 14 februarie 2018, 17:00 CET

 

Pentru detalii suplimentare consultați programul Marie Skłodowska-Curie.

Pentru alte informaţii practice şi consultanţă, luaţi legătura cu Punctul Naţional de Contact: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html


 

 

 

 

 

Termen de înscriere
12 Aprilie 2019
ID program
EU0010000050
ID outline
RO0010000054
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Granturi
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
10 Octombrie 2019 - 12 Octombrie 2019
Loc desfăşurare
România
Perioada:
4 Iulie 2019 - 7 Iulie 2019
Loc desfăşurare
Austria
ULTIMELE ştiri
01 Aprilie 2019

Rezoluția / Resolution "A vision of the futurE – Erasmus+ and European Solidarity Corps after 2021"

31 Martie 2019

Concursul oferă tinerilor din regiunea euro-mediteraneană posibilitatea de a prezenta propriile experiențe și emoții în legătură cu schimbările personale și sociale.

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
10 Octombrie 2019 - 12 Octombrie 2019
Loc desfăşurare
România
Perioada:
4 Iulie 2019 - 7 Iulie 2019
Loc desfăşurare
Austria
ULTIMELE ştiri
01 Aprilie 2019

Rezoluția / Resolution "A vision of the futurE – Erasmus+ and European Solidarity Corps after 2021"

31 Martie 2019

Concursul oferă tinerilor din regiunea euro-mediteraneană posibilitatea de a prezenta propriile experiențe și emoții în legătură cu schimbările personale și sociale.