Erasmus+KA2 - Proiectele pentru consolidarea capacităților in domeniul tineret

ID program
EU0010000618
ID outline
RO0010000512
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Granturi

Aceasta este o subvenție UE pentru organizarea de proiecte de cooperare transnațională, proiecte bazate pe parteneriate multilaterale între organizațiile active în domeniul tineretului din țările din cadrul Programului și din țări terțe, neasociate la Program.

Acestea au ca scop sprijinirea cooperării internaționale și a dialogului politic în domeniul tineretului și al învățării non-formale, ca motor al dezvoltării socio-economice durabile și al bunăstării organizațiilor de tineret și a tinerilor.

 

Proiectele pentru dezvoltarea organizațională trebuie să vizeze:

 • creșterea capacității organizațiilor care lucrează cu tinerii în afara învățării formale;
 • promovarea activităților de învățare non-formală în țările terțe neasociate la Program, vizând în special tinerii cu oportunități reduse, în vederea îmbunătățirii nivelului de competențe, asigurând în același timp participarea activă a tinerilor în societate;
 • sprijinirea dezvoltării activităților pentru tineret în țările terțe care nu sunt asociate la Program, îmbunătățind calitatea și recunoașterea acestora;
 • încurajarea dezvoltării, testării și lansării de sisteme și programe de mobilitate în domeniul învățării non-formale în țările terțe care nu sunt asociate la Program;
 • contribuția la punerea în aplicare a Strategiei UE pentru tineret (2019-2027), inclusiv a celor 11 obiective europene pentru tineret;
 • încurajarea cooperării în diferite regiuni ale lumii, prin inițiative comune;
 • consolidarea sinergiilor și complementarităților cu sistemele de educație formală și/sau cu piața muncii;

 

Propunerile ar trebui să se axeze pe unul sau mai multe dintre următoarele domenii tematice:

 • participarea politică și dialogul cu factorii de decizie;
 • incluziunea tinerilor cu oportunități reduse;
 • democrația, statul de drept și valorile democratice;
 • responsabilizarea/ angajarea/ capacitatea de inserție profesională a tinerilor ;
 • pacea și reconcilierea post-conflict;
 • mediu și climă;
 • combaterea discriminării și egalitatea de gen;
 • competențe digitale și antreprenoriale.

 

Proiectele de consolidare a capacităților trebuie să:

 • contribuie la încurajarea dialogului politic, a cooperării, a creării de rețele și a schimburilor de practici;
 • promoveze cooperarea strategică între organizațiile de tineret, pe de o parte, și autoritățile publice, pe de cealaltă parte, în special în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la Program;
 • promoveze cooperarea între organizațiile de tineret și organizațiile active în domeniul educației și formării, precum și cu organizațiile de pe piața muncii;
 • sporească capacitățile consiliilor de tineret, ale platformelor de tineret și ale autorităților locale, regionale și naționale care se ocupă de tineret, în special în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la Program;
 • consolideze gestionarea, guvernanța, capacitatea de inovare, conducerea și internaționalizarea organizațiilor de tineret, în special în țările terțe eligibile care nu sunt asociate la Program;
 • sprijine desfășurarea de campanii de informare și de sensibilizare, precum și dezvoltarea de instrumente de informare, comunicare și media;
 • contribuie la dezvoltarea de metode, instrumente și materiale de lucru pentru tineret;
 • creeze noi forme de desfășurare a activităților pentru tineret și de furnizare de formare și sprijin; să faciliteze mobilitatea în domeniul învățării non-formale.
   

Activități de consolidare a capacităților

Printre exemplele de activități se numără:

 • dezvoltarea de instrumente și metode pentru dezvoltarea socio-profesională a lucrătorilor de tineret și a formatorilor;
 • dezvoltarea metodelor de învățare non-formală, în special a celor care promovează dobândirea/ îmbunătățirea competențelor, inclusiv a competențelor mediatice;
 • dezvoltarea de noi forme de programe de formare practică și simularea de cazuri reale din societate;
 • dezvoltarea de noi forme de activități pentru tineret, în special utilizarea strategică a învățării deschise și flexibile, a cooperării virtuale, a resurselor educaționale deschise (OER) și o mai bună exploatare a potențialului TIC;
 • organizarea de evenimente/ seminarii/ ateliere de lucru/ schimb de bune practici în scopul cooperării, al creării de rețele, al sensibilizării și al învățării inter pares.
 • organizarea de activități de mobilitate pentru tineri și/ sau lucrători în domeniul tineretului în vederea testării instrumentelor și metodelor dezvoltate în cadrul parteneriatului. Vă rugăm să rețineți că activitățile de mobilitate trebuie să fie secundare față de obiectivele principale ale acțiunii și trebuie să fie instrumentale și să susțină realizarea acestor obiective.
   

Un proiect de consolidare a capacităților în domeniul tineretului constă în patru etape, care încep chiar înainte ca propunerea de proiect să fie selectată pentru finanțare, de exemplu.

 1. Identificarea și inițierea proiectului;
 2. Pregătirea, conceperea și planificarea proiectului;
 3. Implementarea proiectului și monitorizarea activităților; și
 4. Revizuirea proiectului și evaluarea impactului.

 

Un proiect de consolidare a capacităților trebuie să includă următoarele dimensiuni:

 • Sustenabilitatea mediului
 • Incluziune și diversitate
 • Dimensiunea digitală
 • Valori comune, angajament civic și participare.

 

Cine poate aplica

Următoarele organizații pot fi implicate în calitate de coordonator:

 • ONG-uri (inclusiv ONG-uri europene de tineret și consilii naționale de tineret) care lucrează în domeniul tineretului;  
 • autorități publice la nivel local, regional sau național. 

 

Organizația depune candidatura în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect și trebuie să aibă sediul legal și să fie situată într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la Program sau într-o țară terță neasociată acestuia, din regiunile 1 și 3.

 

Tipul de organizații eligibile pentru a participa la proiect

Orice organizație, publică sau privată, împreună cu entitățile sale afiliate (dacă este cazul), care lucrează cu sau pentru tineri în afara cadrului formal, stabilită într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la Program sau într-o țară terță neasociată la Program, din regiunile 1 și 3:

 • Regiunea 1: Balcanii de Vest (Albania; Bosnia și Herțegovina; Kosovo; Muntenegru)
 • Regiunea 3: țările sud-mediteraneene" (Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina, Siria, Tunisia).

 

Numărul și profilul organizațiilor participante

Proiectele de consolidare a capacităților sunt transnaționale și trebuie să implice cel puțin o organizație din două state membre ale UE și/ sau țări terțe diferite asociate la Program și două organizații din cel puțin o țară terță eligibilă neasociată la Program (adică cel puțin 4 organizații din cel puțin 3 țări).

 

Numărul de organizații din statele membre și din țările terțe asociate la Program nu poate fi mai mare decât numărul de organizații din țările terțe neasociate la Program.

 

Locul de desfășurare a activităților

Activitatea trebuie să se desfășoare în țările organizațiilor participante la activitate.

În plus, în cazul în care acest lucru este justificat în mod corespunzător în raport cu obiectivele sau cu punerea în aplicare a proiectului: 

 • Activitățile pot avea loc, de asemenea, la sediul unei instituții a Uniunii Europene, chiar dacă în cadrul proiectului nu există organizații participante din țara care găzduiește instituția.   
 • Activitățile care implică schimbul și promovarea rezultatelor pot avea loc, de asemenea, în cadrul unor evenimente/ conferințe transnaționale tematice relevante în s în statele membre ale UE sau în țări terțe asociate la Program sau în țări terțe neasociate la Program.

 

Durata proiectului

Proiectele de consolidare a capacităților pot dura unul, doi sau trei ani. 

 

Termen limită: Candidaturile trebuie să fie depuse aplicații la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) până la data de 7 aprilie 2022, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului).

 

Organizațiile interesate sunt invitate să citească cu atenție toate detaliile în Ghidul Programului Erasmus+.

 

Pentru sprijin suplimentar, vă rugăm să contactați agenția națională din țara voastră.


Citiți mai multe aici.

 

ID program
EU0010000618
ID outline
RO0010000512
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Granturi
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
4 Septembrie 2023 - 9 Septembrie 2023
Loc desfăşurare
Malta
Perioada:
22 Mai 2023 - 27 Mai 2023
Loc desfăşurare
Finlanda
ULTIMELE ştiri
15 Martie 2023

Peste 35.000 de permise de călătorie cu trenul sunt puse la bătaie, aplică și tu pentru a câștiga unul!

13 Martie 2023

Gala G3P

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
4 Septembrie 2023 - 9 Septembrie 2023
Loc desfăşurare
Malta
Perioada:
22 Mai 2023 - 27 Mai 2023
Loc desfăşurare
Finlanda
ULTIMELE ştiri
15 Martie 2023

Peste 35.000 de permise de călătorie cu trenul sunt puse la bătaie, aplică și tu pentru a câștiga unul!

13 Martie 2023

Gala G3P

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.