Tineretul european împreună

ID program
EU0010002237
ID outline
RO0010000731
Data de finalizare
27 Decembrie 2020
Tip eveniment
Granturi

Lansate de Comisia Europeană, proiectele “Tineretul european împreună 2020” urmăresc promovarea participării tinerilor la viața publică europeană, precum și la schimburi și activități de mobilitate transfrontaliere.

Proiectul este construit pe experiența câștigată prin intermediul proiectului “Idei pentru Europa de mâine” (“New Narratives for Europe”), Obiectivelor europene pentru tineret, constatărilor sondajului Eurobarometru privind prioritățile tinerilor și altor programe și politici în materie de tineret, inclusiv al proiectelor selectate în cadrul acestei acțiuni în 2018 și 2019, care vizează promovarea participării tinerilor la viața civică europeană, precum și la schimburi și activități de mobilitate transfrontaliere. Acțiunile trebuie să se refere în special la participarea incluzivă a tuturor tinerilor, indiferent de mediul din care provin sau situația acestora, în contextual pandemiei de COVID-19.

 

Obiective

Proiectele din cadrul inițiativei “Tineretul european împreună” urmăresc crearea de rețele de promovare a parteneriatelor regionale, urmând să se desfășoare în strânsă cooperare cu tinerii din toată Europa (țările participante la programul Erasmus+).

Rețelele trebuie să organizeze schimburi, să promoveze programe de formare (de exemplu, pentru lideri din domeniul tineretului), permițându-le tinerilor să inițieze ei înșiși proiecte comune, toate acestea putânt fi realizate atât prin activități tradiționale, cât și prin activități online.

Inițiativa “Tineretul european împreună” urmărește să sprijine inițiative propuse de cel puțin cinci organizații de tineret din cinci țări eligibile pentru participarea la programul Erasmus+ pentru a-și împărtăși ideile despre UE, pentru a încuraja participarea civică la scară largă și pentru a ajuta la dezvoltarea unui sentiment al cetățeniei europene. Inițiativa urmărește să reunească tineri europeni de pe întregul continent european: din est, vest, nord și sud.

 

Priorități tematice

Pentru 2020, prioritățile tematice sunt promovarea obiectivelor europene pentru tineret nr. 3, 4 și 10, și anume “Societăți incluzive”, “Informare și dialog constructiv” și “Europa ecologică și durabilă”.

 

Obiective specifice

Inițiativa va sprijini în mod special

-promovarea și dezvoltarea unei cooperări mai structurate, online și offline, între diferite organizații de tineret pentru a construi sau consolida parteneriate care să pună accentual pe solidaritate și pe participarea democratică și incluzivă a tuturor, în contextul efectelor adverse asupra structurilor socioeconomice și în conformitate cu obiectivele pentru tineret nr. 3, 4 și 10.

-încurajarea, de către organizațiile de tineret implicate în inițiative, a participării tinerilor la procesul democratic și la viața societății prin organizarea de sesiuni de formare, prin evidențierea trăsăturilor comune ale tinerilor europeni și prin încurajarea discuțiilor și a dezbaterilor cu privire la legătura tinerilor cu UE, cu valorile și fundamentele sale democratice, asigurându-se totodată că tineretul are un cuvânt important de spus în contextul procesului de recuperare din criza provocată de pandemia de Covid-19;

-promovarea participării categoriilor de tineri subreprezentate în politică, în organizațiile de tineret și alte organizații ale societății civile, prin implicarea tinerilor vulnerabili și defavorizați din punct de vedere socioeconomic.

Inițiativa se adresează ONG-urilor de tineret, organismelor publice și grupurilor informale de tineri din domeniul politic, organizațiilor de tineret și altor organizații ale societății civile pentru implicarea tinerilor vulnerabili și dezavantajați din punct de vedere socioeconomic; noi modalități de a împuternici tinerii pentru a gestiona criza Covid-19 și urmările acesteia, prin susținerea unor modalități inovatoare de cooperare și creare și dezvoltare de rețele. Acestea pot include consolidarea colaborării între organizațiile de tineret în context digital prin activități de învățare nonformală și modele organizaționale, inclusiv alternative privind schimburile și ajutorul reciproc.

Inițiativa se adresează ONG-urilor de tineret, organismelor publice și grupurilor informale de tineri, în special celor active la nivelul de bază care pot propune proiecte ce implică cel puțin cinci parteneri care au capacitatea de a mobiliza tinerii în parteneriate cu diferite țări și regiuni din cadrul țărilor participante la programul Erasmus+.

Activitățile de mobilitate pe scară largă pentru tineri trebuie să constituie o componentă cheie a proiectelor din cadrul inițiativei “Tineretul european împreună”. Această mobilitate trebuie să ofere schimburi transfrontaliere și oportunități de formare nonformale sau informale pentru tinerii din Europa (est, vest, nord și sud) care pot fi pregătite și sprijinite prin intermediul forumurilor online pentru îndeplinirea obiectivelor acestui apel.

Toate activitățile trebuie să contribuie la sensibilizare unui număr cât mai mare de tineri, utilizându-se o diversitate de voci care să ajungă la tinerii din organizațiile de tineret și nu numai, precum și la tinerii cu oportunități reduse, prin folosirea diferitelor canale.

 

Candidați eligibili

Cerința minimă privind componența parteneriatului pentru acest apel este să existe cel puțin 5 parteneri/organizații (inclusiv solicitantul) din 5 țări diferite eligibile pentru participarea la programul Erasmus+.

Organizațiile solicitante trebuie să își demonstreze capacitatea de a asigura un bun echilibru geografic între partenerii proveniți din diferite regiuni ale țărilor participante la programul Erasmus+.

Propunerile pot fi depuse de solicitanți care sunt organizații nonprofit care activează în domeniul tineretului (ONG de tineret) cu sediul într-o țară participantă la programului Erasmus+.

Următoarele organizații, cu sediul într-o țară participantă la programul Erasmus+, pot participa la acest apel în calitate de parteneri:

- organizații nonprofit (private sau publice) și ONG-uri (inclusiv ONG-uri europene de tineret) care activează în domeniul tineretului;

- autorități publice (naționale, regionale, locale).

 

Țări eligibile

- Statele membre UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irelanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polania, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia;

- Țările Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), care sunt parte a Spațiului Economic European (SEE): Islanda, Lichtenstein, Norvegia;

- Țările candidate pentru care s-a stabilit o strategie de preaderare: Macedonia de Nord, Republica Serbia și Turcia.

Pentru Marea Britanie

Vă rugăm să aveți în vedere că în urma intrării în vigoare a Acordului de retragere dintre UE și Regatul Unit, de la 1 februarie 2020, la articolele 127 alineatul (6), 137 și 138, în special, referirile la persoanele fizice sau juridice care locuiesc sau au sediul într-un stat membru al Uniunii Europene trebuie înțeleasă ca incluzând persoane fizice sau juridice care locuiesc sau au sediul  în Regatul Unit.

 

Activități eligibile

-Activitățile de mobilitate incluzând schimburile de tineri pe scară largă, incluzând (fără a limita la) crearea de rețele și de oportunități de formare nonformală sau informală și dezvoltarea de proiecte derulate de tineri;

-Activități care înlesnesc accesul și participarea tinerilor la activități de politică a UE relevante pentru tineri;

- Schimburi de experiență și de bune practici; creare de rețele și de parteneriate cu alte organizații de tineret; participare la reuniuni, seminare cu alte părți interesate și/sau cu factori de decizie, în vederea creșterii impactului politicilor asupra categoriilor, sectoarelor și/sau sistemelor vizate;

- Inițiative și evenimente menite să ducă la înființarea de ONG-uri europene/organizații ale societății civile europene/rețele extinse la nivelul întregii UE;

- Activități de sensibilizare, de informare, de diseminare și de promovare (seminare, ateliere de lucru, campanii, reuniuni, dezbateri publice, consultări etc.) privind prioritățile politice ale Uniunii Europene în domeniul tineretului.

-Activitățile trebuie să fie de natură transfrontalieră și se pot desfășura la nivel european, național, regional sau local.

Ca principiu transversal, organizațiile participante trebuie să urmărească strategii prin care să se conecteze la nivelul comunității cu tineri proveniți din diverse medii, astfel încât să asigure atragerea unui număr tot mai mare de tineri la nivel local. Pentru aceasta este necesară implicarea unei populații tinere diverse, care include și tineri din regiuni izolate/rurale, tineri provenind din familii de migranți și/sau tineri provenind din medii sociale defavorizate.

 

Rezultate proiecte

Proiectele finanțate trebuie să-și demonstreze contribuția preconizată la politica UE pentru tineret prin:

- valorificarea obiectivelor Strategiei UE pentru tineret 2019-2027 și, mai precis, demonstrarea modului în care contribuie la realizarea priorităților prevăzute în

Strategia „Engage-Connect-Empower”;

- valorificarea rezultatelor proiectelor „Idei pentru Europa de mâine” (New Narrative for Europe), ale Obiectivelor europene în materie de tineret și ale altor proiecte de dezbatere și anchete de opinie referitoare la viitorul Europei, precum și conectarea lor cu elaborarea politicilor la nivel local/regional/național/european;

- creșterea implicării tinerilor în viața democratică, sub aspectul cetățeniei active și al interacțiunii acestora cu factorii de decizie (împuternicire, competențe noi, implicarea tinerilor în conceperea de proiecte etc.);

-participarea la eforturile de îmbunătățire a capacității sectorului tineret activ la nivel comunitar de a funcționa la nivel transnațional, respectând incluziunea, solidaritatea, sustenabilitatea și promovarea învățământului transnațional și a cooperării între tineri și factorii de decizie;

- optimizarea bunelor practici existente și extinderea razei de influență dincolo de rețelele obișnuite, inclusiv prin utilizarea corespunzătoare a mijloacelor digitale, pentru a rămâne conectați în toate circumstanțele, chiar și în situații de muncă la distanță, izolare sau restricții de circulație;

- diseminarea rezultatelor într-un mod eficace și atractiv în rândul tinerilor implicați în organizații de tineret, pentru a deschide calea unor parteneriate mai sistematice, dar și în rândul tinerilor care nu sunt afiliați la structuri de tineret sau al celor care provin din medii defavorizate.

 

Durata proiectului

Trebuie să fie cuprinsă între 9 și 24 de luni și nu poate fi prelungită.

Se preconizează că perioada de eligibilitate a acordurilor de grant va începe în ianuarie

2021 sau în primul trimestrul din 2021.

 

Buget

Bugetul total alocat pentru cofinantarea proiectelor este de 5.000.000 de euro.

Contribuția financiară din partea UE este de minimum 100.000 de euro și nu poate depăși 500.000 de euro. Aceasta este limitată la o rată maximă de cofinanțare de 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectelor.

 

Termen limită: 28 iulie 2020, 17:00 (ora Bruxelles-ului).

 

Mai multe informații pot fi găsite aici.

 

ID program
EU0010002237
ID outline
RO0010000731
Data de finalizare
27 Decembrie 2020
Tip eveniment
Granturi
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
28 Ianuarie 2021 - 29 Ianuarie 2021
Loc desfăşurare
Jud. Alba, online, online
Data:
20 Ianuarie 2021
ULTIMELE ştiri
13 Ianuarie 2021

Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate în cifre

12 Ianuarie 2021

Comisia Eropeană caută imagini relevante din proiectele Erasmus+

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
28 Ianuarie 2021 - 29 Ianuarie 2021
Loc desfăşurare
Jud. Alba, online, online
Data:
20 Ianuarie 2021
ULTIMELE ştiri
13 Ianuarie 2021

Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate în cifre

12 Ianuarie 2021

Comisia Eropeană caută imagini relevante din proiectele Erasmus+

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.