Fundaţia Europeană pentru Tineret - Granturi pentru activităţi internaţionale de tineret

Termen de înscriere
01 Octombrie 2023
ID program
EU0010000085
ID outline
RO0010000069
Data de finalizare
01 Octombrie 2023
Tip eveniment
Granturi

Fundaţia Europeană pentru Tineret (EYF) este o instituţie a Consiliul Europei care oferă sprijin financiar pentru activităţi europene de tineret. EYF încurajează cooperarea între tinerii din Europa prin acordarea unui sprijin financiar pentru activităţile de tineret care servesc la promovarea păcii, înţelegerii şi cooperării în spiritul respectului pentru drepturile omului, democraţiei, toleranţei şi solidarităţii. 

EYF oferă sprijin financiar următoarelor tipuri de activităţi întreprinse de ONG-uri sau reţele de tineret sau de alte ONG-uri implicate în domenii relevante pentru politica şi activitatea de tineret a Consiliului Europei: 

-activităţi educative, sociale, culturale şi umanitare cu caracter european; 

-activităţi care urmăresc consolidarea păcii şi cooperării în Europa; 

-activităţi menite să promoveze o strânsă cooperare şi o mai buna înţelegere între tinerii din Europa, în special prin dezvoltarea schimbului de informaţii; 

-activităţi menite să stimuleze ajutorul reciproc în Europa şi în ţările dezvoltate în scopuri culturale, educative şi sociale; 

-studii, cercetare şi documentare pe probleme de tineret. 

 

Pentru a obține sprijinul EYF, este esențial ca proiectele să fie în concordanță cu valorile și activitatea Consiliului Europei și cu Prioritățile sectorului de tineret pentru perioada 2022/2023.

1. Revitalizarea democrației pluraliste

2. Accesul tinerilor la drepturi

3. Să trăim împreună în societăți pașnice și incluzive

4. Munca în domeniul tineretului.

 

EYF poate finanța următoarele operațiuni:

A. Activităţi internaţionale - inclusiv întâlniri ale tinerilor sau liderilor de tineret din Europa pentru promovarea participării şi învăţării interculturale. Participanții trebuie să reprezinte cel puțin 7 state membre ale Consiliului Europei. Activitatea trebuie să fie condusă de o echipă internațională (4 naționalități reprezentate în echipa de proiect). EYF va finanţa până la două treimi din costul total. Grant maxim: 20.000 de euro. 
B. Plan anual de lucru - include o serie de activități pe o perioadă de un an, interconectate și care contribuie la același obiectiv mai larg. Fiecare activitate/element trebui să contribuie la obiectivul planului de lucru, iar realizările planului de lucru în ansamblu trebui să contribuie la obiectivele generale ale organizației. Aceste activități ar face parte și ar susține strategia sau planul de acțiune al ONG-ului pentru anii următori. Grant maxim: 50.000 de euro.
C. Grant structural pentru 2 ani consecutivi- Fundaţia Europeană pentru Tineret poate să acorde, o data la 2 ani, organizaţiilor sau reţelelor internaţionale neguvernamentale de tineret o contribuţie financiară care să acopere o parte din costurile generale administrative implicate în derularea activităţilor acestora la nivel european. Grant anual maxim: 25.000 de euro pe an pentru 2 ani (maximum 50.000 de euro pentru 2 ani).

D. Grant structural "one-off" (care nu poate fi reînnoit) - Fundatia poate, de asemenea, să contribuie la costurile administrative ale reţelelor regionale, pentru a le ajuta să înfiinţeze o structură europeană. Grant "one-off" maxim: 15.000 de euro.

 

Cine poate candida

Organizații internaționale neguvernamentale de tineretreţele internaţionale neguvernamentale de tineretrețele regionale ale ONG-urilor de tineretorganizații naționale neguvernamentale de tineret din statele membre ale Consiliului Europei.

 

Termene limită:
1 aprilie (miezul nopții CET) pentru:
- Activităţi internaţionale ce au loc între 1 ianuarie şi 30 iunie (prima jumătate a anului următor)
- Planul anual de lucru pentru anul următor
1 octombrie (miezul nopții CET) pentru:
- Activităţi internaţionale ce au loc între 1 aprilie şi 31 decembrie (a doua jumătate a anului următor) 

 - Planul anual de lucru pentru anul următor

 - Granturi structurale "one-off" pentru anul următor (reţea regională)

1 octombrie 2021 (miezul nopții CET) pentru:
Grant structural pentru 2 ani pentru 2022-2023 (ONG-uri/reţele internaţionale) 
 

Termene limită pentru activitățile pilot

Nu există termene limită fixe pentru trimiterea unei candidaturi, dar un sistem de termene limită a fost decis de Comitetul de programare pentru tineret în decembrie 2016, pentru a acorda suficient timp pentru evaluare, comunicare bidirecțională și luarea deciziilor.

Ținând cont de acestea, solicitarea trebuie întotdeauna depusă cu cel puțin 3 luni înainte de data începerii proiectului.

 

Următorul termen limită pentru trimiterea candidaturilor pentru activități pilot este 1 septembrie 2021 (miezul nopții ora Strasbourgului). 

Următorul termen limită pentru activități internaționale “one-off” și planuri anuale de lucrueste 1 aprilie 2021, pentru activități care vor avea loc în 2022.

Următorul termen limită pentru granturi structurale pentru 2 ani pentru 2022-2023 este 1 octombrie 2021.

EYF nu va lua în considerare nicio nouă înregistrare a unui ONG sosită cu 2 săptămâni înainte de termenele limită din aprilie și octombrie. 

 

Mai multe informații: https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/deadlines

 

Termen de înscriere
01 Octombrie 2023
ID program
EU0010000085
ID outline
RO0010000069
Data de finalizare
01 Octombrie 2023
Tip eveniment
Granturi
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
13 Octombrie 2022 - 15 Octombrie 2022
Loc desfăşurare
România
Perioada:
6 Iunie 2022 - 15 Iunie 2022
Loc desfăşurare
Polonia
ULTIMELE ştiri
25 Mai 2022

Un nou chestionar privind sprijinul public oferit lucrătorilor de tineret și organizațiilor de tineret în timpul pandemiei de Coronavirus.

15 Mai 2022

START VOT pentru clipurile din competiția: Meseria mea Verde până pe data de 22 mai 2022!

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
13 Octombrie 2022 - 15 Octombrie 2022
Loc desfăşurare
România
Perioada:
6 Iunie 2022 - 15 Iunie 2022
Loc desfăşurare
Polonia
ULTIMELE ştiri
25 Mai 2022

Un nou chestionar privind sprijinul public oferit lucrătorilor de tineret și organizațiilor de tineret în timpul pandemiei de Coronavirus.

15 Mai 2022

START VOT pentru clipurile din competiția: Meseria mea Verde până pe data de 22 mai 2022!

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.