Măsuri de informare privind politica agrară comună (PAC)

ID program
EU0010000084
ID outline
RO0010000076
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Granturi

Comisia Europeană cofinanţează acţiuni de informare referitoare la politica agrară comună (PAC) care vizează, în special, crearea încrederii în UE în rândul tuturor cetățenilor, fermierilor și celor care nu sunt fermieri deopotrivă.

Politica agrară comună (PAC) este o politică care se adresează tuturor cetățenilor UE, iar beneficiile pe care le oferă acestora trebuie sa fie prezentate cu claritate.

 

Obiective

Pentru publicul larg, obiectivul este de a sensibiliza publicul privind relevanța sprijinului UE pentru agricultură și dezvoltare rurală prin PAC.

Pentru părțile interesate, obiectivul este de a colabora cu părțile interesate (în special fermieri și alte părți interesate active în zonele rurale), pentru a comunica despre PAC persoanelor interesate și publicului larg.

Vor fi finanțate acțiunile care includ mai multe dintre următoarele tipuri de măsuri:

- producerea și distribuirea de materiale multimedia sau audiovizuale;

- campanii web și social media;

- evenimente media;

- conferințe, seminare, ateliere și studii pe teme legate de PAC.

 

Tematică

Activitățile de informare propuse ilustrează modul în care PAC trebuie să contribuie în continuare la îndeplinirea priorităților politice ale Comisiei. Politica agricolă comună este una dintre cele mai importante politici ale UE. Este un parteneriat între agricultură și societate și între Europa și fermierii. Este o politică comună pentru toate țările UE. PAC are o serie de obiective, precum sprijinirea fermierilor și îmbunătățirea producției agricole, menținerea zonelor și a peisajelor rurale, menținerea economiei rurale și combaterea schimbărilor climatice și gestionarea durabilă a resurselor naturale.

Propunerile depuse trebuie:

- să furnizeze informații coerente, obiective și cuprinzătoare, atât în ​​interiorul, cât și în afara Uniunii, pentru a oferi o imagine globală a PAC;

- să prezinte beneficiile PAC pentru Europa, fermierii europeni și cetățenii europeni și să remedieze percepțiile greșite și dezinformarea privind agricultura europeană și PAC (folosind fapte și date în vederea sensibilizării publicului privind importanța sprijinului UE pentru agricultură și dezvoltare rurală prin PAC);

- să prezinte rolul agriculturii în societate și să promoveze înțelegerea contribuției enorme pe care sectorul agroalimentar al UE îl aduce economiei extinse a UE;

- să abordeze problema durabilității agriculturii, punând accent pe dimensiunile economice, de mediu și sociale ale PAC.

 

Activități

Activitățile de informare trebuie să includă una sau mai multe activități, cum ar fi:

- producerea și distribuirea de materiale multimedia sau audiovizuale;

- campanii web și social media;

- evenimente media;

- conferințe, seminare, ateliere și studii pe teme legate de PAC.

 

Publicul țintă:

- comunități rurale, părți interesate din sectorul agricol, fermieri și alți potențiali beneficiari ai măsurilor de dezvoltare rurală;

- public general (cu un accent special pe tinerii din mediul urban).

 

Mai precis:

- pentru elevi, profesori și studenți: trebuie adoptate abordări noi pentru a implica tinerii și pentru a conștientiza PAC și contribuția pe care o aduce în multe domenii precum provocări privind schimbările climatice, alimentația, alimentația sănătoasă și de înaltă calitate ca stil de viață, legate și de programul UE de încurajare a consumului de lapte, fructe și legume în școli și apelul Tartu.

- pentru părțile interesate: este necesar să se asigure o mai bună conștientizare a contribuției pe care PAC o aduce pentru durabilitatea agriculturii.

 

Activitățile de informare trebuie puse în aplicare:

- la nivel multiregional sau național al unui stat membru al UE sau

- la nivelul Uniunii Europene (în două sau mai multe state membre).

 

Durata maximă a activităților de informare este de 12 luni.

 

Buget

Bugetul total alocat pentru cofinanțarea activităților este estimat la 4 000 000 euro.

Valoarea grantului va fi de minimum 75 000 de euro și maximum 500 000 de euro.

 

Cine poate să candideze

Orice organizație înființată legal într-un stat membru al UE: organizații de fermieri sau de dezvoltare rurală, asociații europene, organizații neguvernamentale, autorități publice ale statelor membre, companii media, instituții de învățământ, universități și centre de cercetare.

 

Pentru solicitanții din Marea Britanie: va rugăm să rețineți că, până când Marea Britanie nu se retrage din UE, nu se schimbă nimic în ceea ce privește participarea la programele UE. Criteriile de eligibilitate trebuie respectate pe întreaga durată a grantului. În cazul în care Marea Britanie se retrage din Uniunea Europeană pe perioada grantului (fără un acord care să asigure eligibilitatea beneficiarilor britanici), nu veți mai beneficia de finanțare UE sau vi se va solicita să părăsiți proiectul pe baza dispozițiilor contractuale privind rezilierea.

 

Termen limită: 21 ianuarie 2021, 17:00 CET.

 

Mai multe informații pot fi găsite aici.

 

 

 

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.