COMPASS 2020 - Cursuri de formare naționale și regionale privind educația în domeniul drepturilor omului (NRTC)

ID program
EU0010002320
ID outline
RO0010000697
Data de finalizare
17 Noiembrie 2019
Tip eveniment
Granturi

În cadrul programului Tineri pentru democrație 2020 – 2021 al Consiliului Europei a fost lansat apelul COMPASS 2020 - Cursuri de formare naționale sau regionale privind educația în domeniul drepturilor omului. COMPASS 2020 urmărește susținerea și/sau cofinanțarea proiectelor naționale sau regionale pentru implementarea Cartei Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie democratică și a educației în domeniul drepturilor omului (Carta EDC/HRE) prin formarea formatorilor și multiplicatorilor în domeniul educației nonformale, dar și al muncii de tineret.

Acest apel urmărește să susțină designul, implementarea și evaluarea cursurilor de formare naționale sau regionale pentru formatori și/sau multiplicatori privind educația în domeniul drepturilor omului în rândul tinerilor.

Scopul COMPASS 2020 este de a oferi o oportunitate de formare pentru lideri de tineret, lucrători de tineret, precum și pentru profesorii din școli și alte instituții publice în utilizarea Compass și a altor resurse educaționale ale Consiliului Europei privind educația în domeniul drepturilor omului.

Cursurile promovate prin intermediul acestui apel trebuie să fie organizate la inițiativa organizațiilor sau instituțiilor naționale interesate de introducerea și dezvoltarea măsurilor și calității educației în domeniul drepturilor omului.

Fiind activități de consolidare a capacităților, cursurile trebuie să dezvolte competențele (cunoștințe, abilități, atitudini și valori) multiplicatorilor privind educația în domeniul drepturilor omului, cum ar fi lideri de tineret, formatori, lucrători de tineret, profesori și profesori formatori și să contribuie la procesele și inițiativele pentru EDC/HRE inițiate la nivel național de organizații de tineret și alte instituții de educație. Cu alte cuvinte: cursurile sunt importante atât pentru calitatea procesului de învățare pe care îl oferă cât și pentru potențialul pe care îl au pentru promovarea educației în domeniul drepturilor omului.

Parteneri în proiecte pot fi organizații sau instituții locale sau naționale interesate în introducerea și dezvoltarea măsurilor privind educația în domeniul drepturilor omului, cum ar fi:

 • organizații de tineret neguvernamentale și/sau alte organizații guvernamentale;
 • organizații guvernamentale focusate pe drepturile omului, tineret și/sau educație;
 • instituții implicate în educația privind drepturile omului;
 • rețele naționale ale activiștilor și/sau educatorilor în domeniul drepturilor omului.

Astfel, se încurajează parteneriate între diferite tipuri de organizații, deoarece acest lucru consolidează impactul strategic potențial al cursurilor.

 

Candidați eligibili

 • organizații de tineret neguvernamentale și/sau alte organizații guvernamentale;
 • organizații guvernamentale focusate în primul rând pe drepturile omului, tineret și/sau educație;
 • instituții implicate în educația privind drepturile omului;
 • rețele naționale ale activiștilor și/sau educatorilor în domeniul drepturilor omului;
 • care sunt înregistrate legal într-un stat parte a Convenției Culturale Europene;
 • care au dreptul să desfășoare activitățile descrise în propunerea de proiect;
 • care au capacitate financiară (surse stabile și suficiente de finanțare) pentru a menține activitatea pe perioada pentru care a fost acordat grantul și pentru a participa prin resurse proprii (inclusiv resurse umane sau contribuții in-kind);
 • care au capacitate operațională și profesională, inclusiv personal, pentru a desfășura activitățile descrise în propunerea de proiect;
 • care au un cont bancar.

 

Cursurile de formare naționale/regionale eligibile trebuie:

 • să urmărească dezvoltarea competențelor (cunoștințe, abilități, atitudini și valori) principalilor multiplicatori privind educația în domeniul drepturilor omului în rândul tinerilor, cum ar fi lideri de tineret, formatori, lucrători de tineret, profesori și profesori formatori;
 • să furnizeze un program și o metodologie bazate pe abordările descrise în Compass (o introducere în Compass și abordările de aici; este considerată esențială experiența în utilizarea manualului și adaptarea acestuia în contextul participării);
 • să susțină și să promoveze EDC/HRE la nivel național pe baza Cartei Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie democratică și educația în domeniul drepturilor omului;
 • să prevadă o continuare a cursului de către participanți, inclusiv, de exemplu, măsuri pentru sprijinirea rețelelor naționale ale organizațiilor și formatorilor/multiplicatorilor implicați în domeniul educației pentru drepturile omului în rândul tinerilor;
 • să ofere participanților copii ale Compass în limba lor, acolo unde este posibil;
 • să aibă în vedere conectarea cu inițiativele, proiectele și programele anterioare privind educația în domeniul drepturilor omului în rândul tinerilor la nivel național și să se bazeze pe acestea;
 • să se adresesze participanților din diferite organizații și instituții;
 • să aibă o durată de cel puțin 4 zile lucrătoare consecutive;
 • să implice minimum 18 și maximum 40 de participanți/cursanți.

 

Sprijinul Consiliului Europei

a) Sprijin financiar sub formă de granturi;

b) Sprijin instituțional, sub formă de scrisori de recomandare către potențiali parteneri și finanțatori; reprezentarea oficială a Consiliului Europei; furnizarea de materiale educaționale, vizibilitatea activităților pe site-uri și în documente instituționale; comunicarea cu editorii de traduceri Compass și Compasito;

c) Sprijin educațional, prin recomandarea sau contractarea unui formator (i) cu experiență relevantă pentru a face parte din echipa de formatori a cursurilor.

Organizatorii cursurilor de formare incluse în programul 2020 vor fi invitați la un atelier de pregătire care va avea loc în perioada 15 ianuarie - 28 februarie 2020 la Centrul European pentru Tineret de la Strasbourg.

Atelierul va aborda aspectele practice și administrative ale cursurilor și, în special, aspectele pedagogice ale acestora.

 

Perioada de implementare

Proiectele trebuie să înceapă la 1 martie 2020 și nu trebuie să se extindă după 30 noiembrie 2020. Raportarea trebuie finalizată la data de 15 decembrie 2020.

 

Buget

Sprijinul financiar al Consiliului Europei se ridică la maximum 5500 de euro.

 

Termen limită: 25 noiembrie 2019, 23:00 CET.

 

Mai multe informații: https://www.coe.int/en/web/human-rights-education-youth/-/2019-compass-national-and-regional-training-courses-in-human-rights-education-nrtc-s-

 

 

ID program
EU0010002320
ID outline
RO0010000697
Data de finalizare
17 Noiembrie 2019
Tip eveniment
Granturi
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
15 Februarie 2021 - 19 Februarie 2021
Loc desfăşurare
Belgia
Perioada:
7 Decembrie 2020 - 10 Decembrie 2020
Loc desfăşurare
Germania
ULTIMELE ştiri
25 Septembrie 2020

Concursul se adresează tinerilor care doresc să se reconecteze cu natura.

22 Septembrie 2020

Concursul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de ani.

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
15 Februarie 2021 - 19 Februarie 2021
Loc desfăşurare
Belgia
Perioada:
7 Decembrie 2020 - 10 Decembrie 2020
Loc desfăşurare
Germania
ULTIMELE ştiri
25 Septembrie 2020

Concursul se adresează tinerilor care doresc să se reconecteze cu natura.

22 Septembrie 2020

Concursul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de ani.