Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată ale Corpului European de Solidaritate (ESC)

ID program
EU0010002573
ID outline
RO0010000674
Data de finalizare
26 Iunie 2020
Tip eveniment
Granturi

Echipele de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată sunt proiecte la scară largă care sprijină activitățile echipelor de voluntariat cu scopul de a desfășura intervenții cu impact puternic pe termen scurt care abordează provocări societale în domenii de politică definite la nivelul UE. Corpul European de Solidaritate urmărește să promoveze solidaritatea ca valoare, în principal prin voluntariat, pentru a consolida implicarea tinerilor și organizațiilor în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, ca mijloc de a contribui la consolidarea coeziunii, solidarității, democrației și cetățeniei în Europa.

 

Obiective

Echipele de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată vor viza în special:

- să abordeze nevoile societale clar definite;

- promovarea solidarității în statele membre;

- să permită tinerilor voluntari să dobândească abilități și competențe utile pentru dezvoltarea lor personală, educațională, socială și profesională;

- să ofere beneficii tangibile comunităților în cadrul cărora se desfășoară activitățile;

- să se adreseze tinerilor cu mai puține oportunități, inclusiv refugiaților, solicitanților de azil și migranților;

- să promoveze diversitatea, dialogul intercultural și inter-religios, valorile comune privind libertatea, toleranța și respectarea drepturilor omului;

- îmbunătățirea competențelor media, a gândirii critice și a spiritului de inițiativă în rândul tinerilor;

- să contribuie la consolidarea capacităților și a dimensiunii internaționale a organizațiilor participante;

- să contribuie la creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a altor culturi și țări, oferind participanților posibilitatea de a construi rețele de contacte internaționale, de a participa activ în cadrul societății și de a dezvolta un sentiment al cetățeniei și identității europene;

 

Priorități pentru propuneri

Propunerile depuse în cadrul acestui apel trebuie să abordeze una sau mai multe dintre cele trei priorități:

1. Răspuns la provocările privind mediul și clima (excluzând răspunsul imediat la dezastre);

2. Proiecte care vizează construirea unor societăți incluzive, în special prin punerea în comun a diviziunii intergeneraționale și sociale sau prin abordarea provocărilor legate de distanța geografică;

3. Proiecte care vizează îmbunătățirea sănătății mintale și a stării de bine.

 

Cine poate candida

Orice organizație participantă stabilită în mod legal într-o țară participantă, care deține o acreditare Erasmus+ de voluntariat sau un Certificat de calitate pentru voluntariat la termenul de depunere a cererii și pe durata proiectului.

Pentru solicitanții britanici: Vă rugăm să rețineți că, pe întreaga durată a grantului, trebuie respectate criteriile de eligibilitate. În cazul în care Marea Britanie se retrage din Uniunea Europeană pe perioada grantului, fără a fi încheiat un acord cu Uniunea Europeană în virtutea căruia candidații britanici să poată fi în continuare eligibili, nu veți mai beneficia de finanțare UE (continuându-vă, totuși, participarea, în măsura posibilului) sau vi se va solicita să ieșiți din proiect, în temeiul prevederilor relevante privind încetarea grantului din acordul de grant. 

 

Activități eligibile

- Echipele de voluntariat sunt activități de solidaritate care permit echipelor de participanți provenind din cel puțin două țări să se reunească într-o activitate de voluntariat, pentru o perioadă cuprinsă între 2 săptămâni și 2 luni. În cadrul echipelor de voluntariat, voluntarii Corpului European de Solidaritate vor desfășura sarcini pentru un proiect pe o scurtă perioadă de timp. Deși aceste activități sunt mai scurte, ele vor fi valoroase atât pentru persoanele implicate, cât și pentru comunitățile care beneficiază de acest serviciu;

- Vizitele de planificare prealabilă sunt vizite de planificare înainte de începerea activităților de voluntariat cu scopul de a asigura activități de înaltă calitate prin facilitarea și pregătirea aranjamentelor administrative, construirea încrederii și a înțelegerii și stabilirea unui parteneriat puternic între organizațiile și persoanele implicate;

- Activitățile complementare sunt activități secundare relevante, concepute cu scopul de a crea valoare și a îmbunătăți rezultatele proiectului, precum și pentru a consolida impactul acestuia la nivel local, regional și/sau european. Aceste activități complementare vizează, de asemenea, sensibilizarea cu privire la valoarea voluntariatului pentru tineri și pentru comunități, precum și consolidarea recunoașterii abilităților și competențelor dobândite de voluntari.

 

Durata proiectului

Durata proiectului trebuie să fie cuprinsă între 3 și 24 de luni.

 

Termen limită: 17 septembrie 2020, ora 12.00 (amiază, ora Bruxelles-ului).

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să verificați Apelul.

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.