Erasmus+ - Proiecte de mobilitate pentru tineri - Schimburi de tineri

ID program
EU0010000606
ID outline
RO0010000471
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Granturi

Organizațiile active în domeniile educației, formării și tineretului primesc sprijin prin programul Erasmus+ pentru a realiza proiecte de promovare a diferitelor tipuri de mobilitate.

Ce fel de proiecte
“Schimburile de tineri” reprezintă oportunități care permit grupurilor de tineri cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de ani, din cel puțin două țări diferite să se întâlnească și să petreacă timp împreună pentru o perioadă de până la 21 de zile.

Schimburile de tineri sunt gestionate de organizații de tineret, grupuri informale de tineri sau alte organizații.

În timpul unui schimb de tineri, sprijinit de liderii de grup, participanții efectuează împreună un program de lucru (o combinație de ateliere de lucru, exerciții, dezbateri, jocuri de rol, simulări, activități în aer liber etc.) proiectate și pregătite de ei înșiși anterior schimbului.

Schimburile de tineri le permit acestora: să dezvolte competențe; să devină conștienți de subiecte/domenii tematice relevante din punct de vedere social; să descopere noi culturi, obiceiuri și stiluri de viață, în special prin învățare reciprocă; să consolideze valori precum solidaritatea, democrația, prietenia.

Procesul de învățare în schimburile de tineri este declanșat prin metode de educație nonformală.

Un schimb de tineri poate fi, de asemenea, un cadru bun pentru a discuta și a învăța despre aspecte legate de incluziune și diversitate.

Schimburile de tineri se bazează pe cooperarea transnațională între două sau mai multe organizații participante din diferite țări din interiorul și din afara Uniunii Europene.
 

Organizații participante eligibile:
- organizații nonprofit, asociații, ONG-uri;
- ONG-uri europene pentru tineret;
- întreprinderi sociale;
- instituții publice la nivel local;
- grupuri de tineri care activează în domeniul tineretului, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret (de ex., grupuri informale de tineri);

-instituții publice de nivel regional sau național;

-asociații ale regiunilor;

-grupare europeană de cooperare teritorială;

-organisme cu scop lucrativ active în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor.
 

Cine poate candida
- Instituții publice la nivel regional sau național;
- Asociații ale regiunilor;
- Gruparea europeană de cooperare teritorială;
- Organisme cu scop lucrativ active în domeniul responsabilității sociale a întreprinderilor.
Orice organizație participantă sau grup stabilit într-o țară participantă la program poate candida. Această organizație candidează în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

O activitate de mobilitate este transnațională și implică cel puțin două organizații participante (organizația de trimitere și organizația de găzduire) din diferite țări.

În cazul în care un proiect de mobilitate pentru tineret prevede doar o singură activitate, coordonatorul trebuie, de asemenea, să își asume rolul de organizație de trimitere sau de organizație gazdă.
În cazul în care un proiect de mobilitate pentru tineret prevede mai mult de o activitate, coordonatorul de proiect poate - dar nu este obligatoriu - să aibă rol de organizație de trimitere sau de organizație gazdă.

În toate cazurile, coordonatorul nu poate fi o organizație dintr-o țară parteneră din vecinătatea UE.

 

Activități în țările participante la program: toate organizațiile participante trebuie să provină dintr-o țară participantă la program.

Activități cu țările partenere din vecinătatea Uniunii Europene: activitatea trebuie să implice cel puțin o organizație participantă dintr-o țară participantă la program și o organizație participantă dintr-o țară parteneră din vecinătatea Uniunii Europene.

 

Țări eligibile:
- cele 28 de  state membre ale Uniunii Europene;
- țările participante la program care nu sunt membre UE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Serbia;
- țările partenere din vecinătatea UE: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Teritoriul Ucrainei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional, Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina, Siria, Tunisia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Teritoriul Rusiei, astfel cum este recunoscut de dreptul internațional.

Activități eligibile:
- Schimburi de tineri.
 

Durată proiect
- 3 - 24 de luni

Unde se candidează:
- la agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

Termene limită:
- 12 februarie 2019, ora 12 (amiază, ora Bruxelles) pentru proiectele care încep în perioada 1 mai - 30 septembrie a aceluiași an;
- 30 aprilie 2019, ora 12 (amiază, ora Bruxelles) pentru proiectele care încep în perioada 1 august - 31 decembrie a aceluiași an;
- 01 octombrie 2019, ora 12 (amiază, ora Bruxelles) pentru proiectele care încep în perioada 1 ianuarie - 31 mai a anului următor.

Organizațiile interesate sunt încurajate să citească Ghidul programului Erasmus+ .

Pentru asistență, vă invităm să contactați agenția națională din țara dvs. 

Persoanele care doresc să candideze sunt invitate să contacteze organizația sau instituția de educație de care aparțin. 

 
Mai multe detalii la: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en

 

 

 

ID program
EU0010000606
ID outline
RO0010000471
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Granturi
Portalul European pentru tineret
 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.