Erasmus+ - Proiecte de mobilitate pentru staff universitar

ID program
EU0010000602
ID outline
RO0010000460
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Granturi

Organizațiile active în domeniile educației, formării și tineretului pot primi sprijin prin Programul Erasmus+ pentru a realiza proiecte de promovare a diferitelor tipuri de mobilitate.

 

Proiectele de mobilitate pentru personalul din învățământul superior cuprind următoarele activități:

 

1. Mobilitatea personalului pentru predare: permite cadrelor didactice din instituțiilor de învățământ superior (IIS) sau personalului de la diverse întreprinderi să predea la o instituție de învățământ superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate acoperi orice domeniu/disciplină academică.

2. Mobilitatea personalului pentru formare: sprijină dezvoltarea profesională a personalului didactic și nedidactic din instituțiile de învățământ superior (IIS), sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepția conferințelor) și unor sesiuni job shadowing/perioadele de observare/formare la instituții de învățământ superior partenere, sau la o altă organizație relevantă în străinătate.

O perioadă de studiu în străinătate poate combina activități de predare și formare.

 

Cine poate candida

- Pentru o cerere individuală a unei instituții de învățământ superioar: instituții de învățământ superior stabilite într-o țară a programului și deținătoare a Cartei Erasmus pentru învățământul superior.

- Pentru o cerere a unui Consorțiu national de mobilitate:  organizații coordonatoare cu sediul într-o țară a programului care coordonează un consorțiu căruia i-a fost acordată o acreditare de consorțiu în învățământul superior.

Numărul de organizații din formularul de candidatură este unu (solicitantul). Acesta trebuie să fie o singură instituție de învățământ superior sau un coordonator național de mobilitate a consorțiului stabilit într-o țară a programului.

Pe parcursul implementării proiectului de mobilitate, trebuie să fie implicate cel puțin două organizații (una care trimite și una care primește studenți) din diferite țări participante la program.

Pentru proiectele de mobilitate care implică țări partenere, minimul este reprezentat de o țără a programului și o țără parteneră eligibilă.

 

Organizații participante eligibile:

 

1. Mobilitatea personalului pentru predare:

Organizația gazdă trebuie să fie o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la

program care deține Carta Erasmus pentru învățământul superior (ECHE) sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră recunoscută de autoritățile competente și care a semnat un acord interinstituțional cu partenerul de trimitere din țara participantă la program înainte de desfășurarea activității de mobilitate;

- Organizația de trimitere trebuie să fie o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră recunoscută de autoritățile competente și care a semnat un acord interinstituțional cu partenerul gazdă dintr-o țară participantă la program; sau în cazul personalului invitat să predea într-o instituție de învățământ superior, orice organizație publică sau privată (care nu deține o ECHE) care este activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului (o întreprindere publică sau privată, mică, mijlocie sau mare, un organism public la nivel local, regional sau național, un partener social sau alt reprezentant din domeniul forței de muncă, inclusiv camere de comerț, asociații meșteșugărești/profesionale și sindicate; un institut de cercetare, o fundație, o școală/un institut/un centru educational, organizație, asociație sau un ONG nonprofit, un organism care oferă servicii de orientare profesională, consiliere profesională și informare).

 

2. Mobilitatea personalul pentru formare

- Organizația de trimitere trebuie să fie o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră recunoscută de autoritățile competente și care a semnat un acord interinstituțional cu partenerul gazdă din țara participantă la program înainte de desfășurarea activității de mobilitate.

- Organizația gazdă trebuie să fie o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră recunoscută de autoritățile competente și care a semnat un acord interinstituțional cu partenerul gazdă dintr-o țară participantă la program sau orice organizație publică sau privată stabilită într-o țară participantă la program care este activă pe piața forței de muncă sau în domeniile educației, formării și tineretului (întreprindere publică sau privată, un organism public la nivel local, regional sau național, un partener social sau alt reprezentant al vieții active, inclusiv camerele de comerț, asociații profesionale și sindicate; un institut de cercetare, o fundație, o școală, centre de învățământ, organizație, asociație sau un ONG nonprofit, un organism care oferă servicii de orientare profesională, consiliere profesională și informare).

 

Țări eligibile:

- cele 28 state membre ale Uniunii Europene,

- Țările non-UE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

 

Activități eligibile:

- Mobilitatea personalului pentru predare;

- Mobilitatea personalului pentru formare;

 

Durată activități

Între 2 zile (5 zile în cazul țărilor partenere) și 2 luni, excluzând timpul de călătorie. În cazul mobilităților organizate între țările participante la program, cele 2 zile din perioada minimă trebuie să fie consecutive. În cazul personalului invitat din întreprinderi, durata minimă a mobilității între țările participante la program este de o zi.

O activitate didactică trebuie să conțină minimum 8 ore de predare pe săptămână (sau pe perioadă de ședere, dacă este mai mică). Dacă mobilitatea are o durată mai mare de o săptămână, numărul minim de ore de predare pentru o săptămână incompletă trebuie să fie proporțional cu durata respectivei săptămâni.

 

Locul de desfășurare a activității

Personalul trebuie să efectueze activitatea de mobilitate în orice țară participantă la program sau întro țară parteneră, diferită de țara organizației de trimitere și de țara de reședință a personalului.

 

Finanțare

Bugetul disponibil pentru mobilități între țările participante la program și țările partenere este împărțit între diferite regiuni ale lumii în 12 anvelope bugetare, iar valoarea fiecărei anvelope bugetare este diferită. Informații suplimentare privind sumele disponibile pentru fiecare anvelopă bugetatră vor fi publicate pe website-urile agențiilor naționale.

 

Unde se poate candida:

- La agenția națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

 

Termen limită

- 12 februarie, 12.00 (ora prânzului Bruxelles) pentru proiecte care încep la

- 1 iunie a aceluiași an, pentru proiecte de mobilitate derulate între țările participante la program

- 1 august a aceluiași an, pentru proiecte derulate între țările participante la program și țările partenere.

 

Organizațiile interesate sunt încurajate să parcurgă Ghidul programului Erasmus+.

Pentru asistență, vă invităm să contactați agenția națională din țara dumneavoastră.

 

Persoanele care doresc să candideze sunt invitate să contacteze organizația sau instituția de educație de care aparțin.

 

Mai multe detalii la: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_ro

 

 

 

ID program
EU0010000602
ID outline
RO0010000460
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Granturi
Portalul European pentru tineret
 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.