Erasmus+ - Proiecte de mobilitate pentru studenţi

ID program
EU0010000603
ID outline
RO0010000459
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Granturi

Organizațiile active în domeniile educației, formării și tineretului pot primi sprijin prin Programul Erasmus+ pentru a realiza proiecte de promovare a diferitelor tipuri de mobilitate.

Proiectul de mobilitate pentru studenți cuprinde următoarele activități:


1. Mobilitatea studenților pentru studiu: o perioadă de studiu în străinătate la o instituție de învățământ superior parteneră (IIS).

Perioada de studiu trebuie să răspundă nevoii studentului de învățare și de dezvoltare personală. Aceasta trebuie să fie parte a programului de studiu al studentului pentru a finaliza un ciclu de învățământ scurt, primul ciclu (licență sau echivalent), al doilea ciclu (master sau echivalent) și al treilea, ciclul doctoral. O perioadă de studiu în străinătate poate include, de asemenea, o perioadă de stagiu.

Mobilitatea studenților poate avea loc în orice domeniu sau disciplină academică.

 

2. Mobilitatea studenților pentru stagii (periodă de practică): o perioadă de practică în străinătate într-o întreprindere sau orice alt loc de muncă relevant. Stagiile de practică în străinătate la un loc de muncă ar trebui să fie o parte integrantă a programului de studii al studentului și să fie sprijinite în cadrul ciclului scurt, primul, al doilea, al treilea ciclu de studii și în cazul mobilității în cadrul țărilor participante la program în termen de maximum un an de la absolvire. Această mobilitate poate include, de asemenea, ore de asistență pentru viitoarele cadre didactice. De asemenea, acestea includ “stagiile de asistență pentru viitoarele cadre didactice”.

Ori de câte ori este posibil, stagiile ar trebui să fie o parte integrantă a programului de studiu.

Pentru a-i sprijini mai bine pe studenți în dobândirea competențelor necesare pentru viitorul lor, s-a creat un parteneriat între programele Erasmus+ și Orizont 2020.

Acest parteneriat va furniza și promova viitoare oportunități de stagiu pentru studenți și proaspeți absolvenți care doresc să dobândească competențe digitale și competențele necesare pentru a desfășura o activitate profesională și a avea succes într-o economie și o societate care sunt supuse în permanență transformărilor digitale. Studenții și proaspeții absolvenți, indiferent de disciplina academică, sunt invitați să candideze pentru un stagiu în aceste domenii. Aceste stagii de practică trebuie să se desfășoare în state membre ale UE și în țări asociate la programul Orizont 2020. Ori de câte ori este posibil, stagiile ar trebui să fie o parte integrantă a programului de studiu al studenților.

 

Cine poate candida
- Pentru o cerere de participare în calitate de instituție de învățământ superior individuală: instituțiile de învățământ superior stabilite într-o țară participantă la program cărora le-a fost acordată o Cartă Universitară Erasmus (ECHE).
- Pentru o cerere de participare în calitate de consorțiu național de mobilitate: organizațiile coordonatoare stabilite într-o țară participantă la program care coordonează un consorțiu căruia i-a fost acordată o acreditare de consorțiu în învățământul superior.
Numărul de organizații din formularul de cerere este unu (solicitantul). Aceasta este fie o singură instituție de învățământ superior, fie un coordonator al unui consorțiu național de mobilitate dintr-o țară participantă la program. În timpul punerii în aplicare a proiectului de mobilitate, trebuie să fie implicate minimum două organizații (cel puțin o organizație de trimitere și cel puțin o organizație gazdă) din țări diferite participante la program.

 

Organizații participante eligibile
1. Mobilitatea studenților pentru studiu:

- atât organizațiile de trimitere, cât și cele gazdă trebuie să fie instituții de învățământ superior care să dețină o ECHE.

2. Mobilitatea studenților pentru stagii:

- În cazul mobilității între țări participante la program, organizația de trimitere trebuie să fie o instituție de învățământ superior care deține o ECHE.

- În cazul mobilității între țări participante la program și țări partenere, organizația de trimitere trebuie să fie o instituție de învățământ superior dintr-o țară participantă la program care deține o ECHE sau o instituție de învățământ superior dintr-o țară parteneră recunoscută de autoritățile competente și care a semnat un acord interinstituțional cu partenerul gazdă din țara participantă la program înainte de a se desfășura activitatea de mobilitate.

- Organizația gazdă poate fi: orice organizație publică sau privată, activă pe piața muncii sau în domeniile educației, formării și tineretului (o întreprindere mică, mijlocie sau mare, publică sau privată, un organism public la nivel local, regional sau național, un partener social sau alt reprezentant al vieții active, inclusiv camerele de comerț, asociații profesionale și sindicate; un institut de cercetare, o fundație, o școală, un institut, un centru educațional, o organizație, o asociație, un ONG nonprofit, un organism care oferă servicii de orientare, consiliere și informare profesională).

 

Țări eligibile

Mobilitate între țări participante la program:

-orice țară participantă la program

Mobilitate între țări participante la program și țări partenere:

-orice țară participantă la program;  și

-orice țară parteneră din lume, cu excepția regiunilor 5 și 12 (a se vedea secțiunea „țări eligibile” din partea A a Ghidului Erasmus).

 

Activități eligibile:
- Mobilitatea studenților pentru studiu;
- Mobilitatea studenților pentru stagii;

 

Durata proiectului:

- Mobilitate între țări participante la program: 16 sau 24 de luni.

- Mobilitate între țări participante la program și țări partenere: 24 sau 36 de luni.

 

Finanțare:

Grantul se acordă în funcție de numărul de studenți care participă la activitățile de mobilitate, durata medie pe participant a activităților de mobilitate planificate, numărul și durata medie a activităților de mobilitate (studenți), realizate în ultimii doi ani.

 

Unde se poate candida:

 

- La Agenția Națională a țării din care face parte instituția care depune candidatura.

 

Termen limită:

- 12 februarie 2019, ora 12.00 (ora prânzului Bruxelles) pentru proiecte care încep la

- 1 iunie în același an, pentru proiectele de mobilitate derulate între țările participante la program;

- 1 august în același an, pentru proiectele de mobilitate derulate între țările participante la program și țările partenere.

Organizațiile interesate sunt încurajate să parcurgă Ghidul programului Erasmus+.
 

Pentru asistență, vă invităm să contactați agenția națională din țara dumneavoastră. 

 

Studenții nu pot să candideze direct pentru un grant. Persoanele care doresc să candideze sunt invitate să contacteze organizația sau instituția de educație de care aparțin. 

 

Mai multe detalii la: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_ro

 

ID program
EU0010000603
ID outline
RO0010000459
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Granturi
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
25 Martie 2021 - 28 Martie 2021
Loc desfăşurare
Germania
Perioada:
28 Ianuarie 2021 - 29 Ianuarie 2021
Loc desfăşurare
Jud. Alba, online, online
ULTIMELE ştiri
19 Ianuarie 2021

Începând cu anul 2021, ANPCDEFP încurajează și recomandă tuturor beneficiarilor utilizarea semnăturii electronice calificate  pentru a facilita relația contractuală și desfășurarea proiectelor

18 Ianuarie 2021

Titlul este acordat de Forumul European al Tineretului.

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
25 Martie 2021 - 28 Martie 2021
Loc desfăşurare
Germania
Perioada:
28 Ianuarie 2021 - 29 Ianuarie 2021
Loc desfăşurare
Jud. Alba, online, online
ULTIMELE ştiri
19 Ianuarie 2021

Începând cu anul 2021, ANPCDEFP încurajează și recomandă tuturor beneficiarilor utilizarea semnăturii electronice calificate  pentru a facilita relația contractuală și desfășurarea proiectelor

18 Ianuarie 2021

Titlul este acordat de Forumul European al Tineretului.

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.