Stagii la OSHA

ID program
EU0010002221
ID outline
RO0010000571
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Stagii

În fiecare an, Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) lansează un apel pentru stagii plătite pentru absolvenți de studii superioare, fără a exclude pe cei care, în cadrul învățării pe tot parcursul vieții, au obținut recent o diplomă universitară și se află la începutul unui noi cariere.

 

Stagiului la EU-OSHA urmărește:

- să ofere stagiarilor posibilitatea de a cunoaște obiectivele și activitățile Agenției.

- să permită stagiarilor să dobândească experiență practică și să cunoască activitatea zilnică a EU-OSHA, oferindu-le posibilitatea de a lucra într-un mediu divers, multicultural și multilingvistic, contribuind la dezvoltarea înțelegerii reciproce, a încrederii și toleranței.

- să permită stagiarilor să pună în practică cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor, în special în domeniile lor specifice de competență. De asemenea, să prezinte acestor absolvenți lumea profesională, dar și constrângerile, îndatoririle și oportunitățile din această zonă.

 

Stagiile se desfășoară la biroul de la Bilbao și la Biroul de Legătură al Agenției din Bruxelles în următoarele domenii:

 

Centrul de Resurse și Servicii - Resurse Umane (RSC-HR)

Secretariatul Rețelei - Biroul de Legătură Bruxelles (NET-BLO)

Secretariatul Rețelei - Calitate (NET-QT)

Departamentul de comunicare și promovare - Comunicare (CPU-COMM)

Departamentul de comunicare și promovare - ICT/Web (CPU-ICT/WEB)

Departamentul de Prevenire și Cercetare (PRU)

 

Stagiarilor li se acordă o alocație lunară de 25% din remunerația de bază a unui agent temporar la gradul AD 5/1.

Valoarea alocației este stabilită anual și este supusă revizuirii anuale. Pentru 2018, indemnizația este de 1.176,84 euro/lună.

Stagiarii selectați care la începutul stagiului locuiesc la mai mult de 50 de km de locul de angajare (după cum se indică în formularul de candidatură), au dreptul la rambursarea cheltuielilor de călătorie efectuate la începutul și la sfârșitul stagiului.

Asigurarea de accidente și boală este obligatorie. Stagiarii sunt responsabili pentru obținerea asigurării de accidente, asigurării medicale și pentru orice asigurare cerută pentru membrii familiei pe durata stagiului.

 

Condiții de eligibilitate

- să fie cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Islandei, Norvegiei și Liechtensteinului (părți ale acordului SEE);

- să fi încheiat primul ciclu de învățământ superior (de învățământ universitar) și să fi obținut o diplomă sau echivalentul acestuia până la termenul limită de depunere a candidaturilor. Pentru studiile postuniversitare declarate în derulare, trebuie să fie prezentată o declarație oficială a instituției/instituției relevante;

- să cunoasca cel puțin două limbi oficiale ale Uniunii Europene, dintre care una trebuie să fie limba engleză (pentru solicitanții din statele membre ale Uniunii Europene);

- să cunoască foarte bune limba engleză (pentru candidații din Islanda, Norvegia și Liechtenstein).

 

Persoanele interesate pot aplica pentru unul sau mai multe dintre stagiile oferite, prin completarea unui formular de candidatură separat. Formularul de candidatură trebuie completat în întregime. Aplicațiile incomplete nu vor fi luate în considerare.

 

Data limită: 28 martie 2018, ora 13:00 ora Europei Centrale (CET).

 

Mai multe informații: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/careers/euoshatr1801-traineeships

 

ID program
EU0010002221
ID outline
RO0010000571
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Stagii
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2019 - 24 Mai 2019
Loc desfăşurare
Slovenia
Perioada:
16 Martie 2019 - 20 Martie 2019
Loc desfăşurare
Austria
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2019

O nouă țară participantă la programul Erasmus+.

13 Februarie 2019

Premiile MEDEA încurajează inovaţia şi bunele practici în folosirea media (audio, video, grafică şi animaţie) în educaţie.

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2019 - 24 Mai 2019
Loc desfăşurare
Slovenia
Perioada:
16 Martie 2019 - 20 Martie 2019
Loc desfăşurare
Austria
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2019

O nouă țară participantă la programul Erasmus+.

13 Februarie 2019

Premiile MEDEA încurajează inovaţia şi bunele practici în folosirea media (audio, video, grafică şi animaţie) în educaţie.