Inițiativa Voluntari UE pentru ajutor umanitar: Mobilizare a voluntarilor UE pentru ajutor umanitar

ID program
EU0010000668
ID outline
RO0010000532
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Granturi

Inițiativa Voluntari UE pentru ajutor umanitar reunește voluntari și organizații din diferite țări pentru a lucra în proiecte umanitare din lumea întreagă.

Apelul urmărește să finanțeze proiecte implicând selecția, pregătirea și plasarea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar, juniori și seniori.

Acest proiect va contribui la consolidarea capacităților Uniunii de a furniza ajutor umanitar în funcție de nevoi, urmărind consolidarea capacităților și rezilienței comunităților afectate de dezastre din țările terțe. 

 

Obiective

Oportunitățile de voluntariat, de stagii de ucenicie sau de voluntariat online pentru profesioniști seniori sau juniori trebuie să contribuie la:

-Consolidarea capacităților comunităților vulnerabile sau afectate de dezastre din țările terțe;

-Managementul riscului la dezastre și consolidarea rezilienței în țări vulnerabile sau afectate de dezastre și în alte cazuri;

-Prevenirea dezastrelor, pregătirea în caz de dezastre, reducerea riscului la dezastre și redresarea în cazul dezastrelor naturale sau a celor produse de oameni; inclusiv impactul schimbărilor climatice;

-Creșterea importanței legăturii între ajutor, reabilitare și dezvoltare;

-Sprijin pentru operațiuni de intervenție în caz de urgență.

 

Activitățile finanțate în cadrul acestui apel trebuie să obțină următoarelor rezultate:

-Selecția, recrutarea și plasarea a 500 de profesioniști juniori/seniori în comunitățile din țările terțe, din țări vulnerabile și afectate de dezastre;

-Pentru 100 de profesioniști juniori: posibilitatea de a participa la stagii de ucenicie în Europa înainte de plasament;

-Să stimuleze sinergiile și realizarea complementarității cu operațiunile finanțate de UE în domeniul ajutorului umanitar, al protecției civile, al consolidării rezilienței și al corelării ajutorului, reabilitării și dezvoltării în țările/regiunile unde sunt plasați voluntarii UE pentru ajutor umanitar;

-Să comunice principiile UE privind ajutorul umanitar și ale inițiativei Voluntari UE pentru ajutor umanitar în conformitate cu Planul de comunicare al inițiativei Voluntari UE pentru ajutor umanitar.

-Să ofere oportunități de voluntariat online pentru a sprijini sau a completa activitățile proiectului.

 

Organisme eligibile

Toate organizațiile implicate în proiect vor fi denumite în continuare “consorții”.

Toți solicitanții implicați în depunerea candidaturilor și care acționează în calitate de organizații de trimitere sau primire, trebuie să fie certificate în cadrul inițiativei Voluntari UE pentru ajutor umanitar.

Organizația care depune candidatura în numele tuturor solicitanților (coordonatoare) trebuie să fie o organizație de trimitere certificată în cadrul inițiativei Voluntari UE pentru ajutor umanitar.

Ceilalți solicitanți sunt fie organizații de trimitere, fie organizații de primire certificate în cadrul inițiativei Voluntari UE pentru ajutor umanitar.

Pentru propunerile de proiecte implicând organizații de trimitere și primire care au candidat pentru certificare înainte de termenul limită de trimitere a candidaturilor este recomandată solicitarea certificării înainte de 11 iunie 2020, 17:00 CET.

Proiectul unui consorțiu trebuie să implice cel puțin două organizații certificate de trimitere din două țări diferite și două organizații certificate de primire.

Organizațiile necertificate specializate în domenii relevante pentru obiectivele sau acțiunile proiectului pot să fie implicate în calitate de parteneri în consorțiu aducându-și contribuția prin intermediul expertizei lor specifice.

 

 

Organizaţii

- organizații neguvernamentale nonprofit constituite în conformitate cu legislația unui stat membru și ale căror sedii centrale se află în UE; sau

- organisme de drept public cu caracter civil reglementate de legislația unui stat membru; sau

- Federația Internațională a Societăților Naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie.

 

Sunt eligibile să candideze doar entități cu personalitate juridică stabilite în statele membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Marea Britanie).

 

Activități eligibile

- Selectarea, pregătirea și plasarea voluntarilor UE pentru ajutor umanitar juniori și seniori pentru proiecte de ajutor umanitar în domeniul pregătirii în caz de dezastre și al reducerii riscului la dezastre în comunitățile vulnerabile și afectate de dezastre din țările terțe;

- Activități de comunicare în conformitate cu Planul de comunicare al inițiativei Voluntari UE pentru ajutor umanitar;

Activitățile pot include:

- stagii de ucenicie pentru voluntarii juniori în organizațiile de trimitere din UE;

- oportunități de voluntariat online, prin intermediul Platformei Voluntari UE pentru ajutor umanitar gestionată de Comisie, pentru a sprijini acțiunile voluntarilor UE pentru ajutor umanitar;

- sprijin pentru operațiunile de intervenție în caz de urgență;

- consolidarea capacităților comunităților vulnerabile și afectate de dezastre și organizațiilor locale;

- Consolidarea capacităților organizațiilor de primire.

Activitățile proiectului pot include:

- informare, comunicare și sensibilizarea publicului;

- analiză de risc și pericole și avertizare timpurie;

- planificare de contingență și pregătire pentru intervenție;

- protecția mijloacelor de subzistență, a activelor și a lucrărilor de mici dimensiuni.

 

Candidații eligibili trebuie

- să aibă cel puțin 18 ani;

- să fie cetățeni ai Uniunii Europene; și

- cetățeni ai țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung într-un stat membru.

- să fie profesioniști juniori, în special, absolvenți cu o experiență profesională mai mică de cinci ani în domeniul acțiunilor umanitare; sau

- să fie profesioniști seniori cu o experiență profesională de cinci ani în funcții de conducere sau de experți.

 

Locuri eligibile de desfășurare a activităților

Voluntarii UE pentru ajutor umanitar nu vor fi mobilizați în regiuni unde au loc conflicte armate internaționale sau locale.

O listă orientativă a țărilor terțe privind plasamentele de voluntari 2020 a fost definitivată înainte de lansarea apelului, în conformitate cu o metodologie de evaluare a nevoilor similară cu cea aplicabilă acțiunilor de ajutor umanitar, dar excluzând zonele cu conflicte armate în curs de desfășurare.

Această listă poate fi găsită aici și poate fi modificată din cauza evenimentelor care ar putea pune în pericol securitatea și siguranța voluntarilor.

Stagiile de ucenicie pentru voluntari juniori care se desfășoară înainte de un stagiu de voluntariat trebuie să aibă loc într-una dintre organizațiilor de trimitere care participă la proiect, acolo unde este posibil într-o altă țară decât țara de origine a voluntarului UE pentru ajutor umanitar.

 

Perioadă de implementare eligibilă

Proiectele încep cel mai devreme când ultima parte semnează acordul de finanțare și poate dura maximum 24 de luni. În cadrul duratei proiectului:

• Stagiile voluntarilor UE pentru ajutor umanitar pot dura între minimum 1 lună și maximum 18 luni;

• În cazul sprijinirii operațiunilor de urgență, stagiul voluntarului UE pentru ajutor umanitar poate dura între minimum 2 săptămâni și maximum 3 luni;

• Stagiile de ucenicie pentru voluntarii juniori desfășurate înainte de stagiile de voluntariat pot dura până la 6 luni într-unul dintre statele membre UE participante.

 

Buget

Bugetul total alocat pentru cofinanțarea proiectelor în cadrul prezentului apel pentru propuneri de proiecte este estimat la 13.500.000 de euro.

Grantul maxim alocat unui proiect va fi de 1.400.000 de euro.

Cererile de finanțare sub 60.000 de euro nu vor fi luate în considerare pentru finanțare.

 

Termen limită: 1 iulie 2020, 17:00 CET.

Mai multe informații găsiți aici.

Pentru alte organizații de sprijin, trebuie să contactați Agenția Executivă pentru Educație Audiovizual și Cultură.

ID program
EU0010000668
ID outline
RO0010000532
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Granturi
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
4 Septembrie 2023 - 9 Septembrie 2023
Loc desfăşurare
Malta
Perioada:
22 Mai 2023 - 27 Mai 2023
Loc desfăşurare
Finlanda
ULTIMELE ştiri
15 Martie 2023

Peste 35.000 de permise de călătorie cu trenul sunt puse la bătaie, aplică și tu pentru a câștiga unul!

13 Martie 2023

Gala G3P

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
4 Septembrie 2023 - 9 Septembrie 2023
Loc desfăşurare
Malta
Perioada:
22 Mai 2023 - 27 Mai 2023
Loc desfăşurare
Finlanda
ULTIMELE ştiri
15 Martie 2023

Peste 35.000 de permise de călătorie cu trenul sunt puse la bătaie, aplică și tu pentru a câștiga unul!

13 Martie 2023

Gala G3P

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.