Stagii la Agenția Europeană a Căilor Ferate

Termen de înscriere
31 Mai 2020
ID program
EU0010000443
ID outline
RO0010000464
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Stagii

Schema de stagii a Agenției Europene a Căilor Ferate (ERA) se adresează în special tinerilor absolvenți de învățământ superior, fără a exclude pe aceia care, în cadrul învățării pe tot parcursul vieții, au obținut recent o diplomă universitară și se află la începutul unei noi cariere profesionale. De asemenea, se adresează și stagiarilor detașați, studenților care pregătesc o teză și studenților care au obligația conform curiculei să efectueze un stagiu.


oferă cursuri de formare la locul de muncă stagiarilor selectați, care au un parcurs universitar legat de activitățile agenției.

Obiectivele stagiilor la ERA sunt:
• să ofere cursanților o înțelegere a obiectivelor și activităților ERA;
• să permită cursanților să dobândească experiență practică și cunoștințe despre activitatea zilnică a ERA în diferitele domenii de activitate ale Agenției;
• să promoveze integrarea europeană în spiritul noii guvernări și prin participarea activă pentru conștientizarea adevăratei cetățenii europene;
• să permită stagiarilor să pună în practică cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor sau carierelor profesionale.

STAGII STANDARD, împărțite în 3 subtipuri:
- Stagii pentru absolvenţi de învățământ superior
Pentru persoanele care au absolvit primul ciclu de învățământ universitar și au obținut o diplomă sau echivalentul acesteia până la termenul limită de depunere a candidaturii.
Pentru acest tip de stagiu sunt acoperite cheltuielile de călătorie, concediile plătite și de formare a personalului, plus o sumă lunară de 1200 de euro.
Stagiile sunt organizate de două ori pe an, fiecare pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 5 luni, începând cu 1 martie sau 1 octombrie.

Perioada de depunere a candidaturilor
Pentru a candida participanţii trebuie să completeze formularul de candidatură și să îl trimită prin e-mail între:
• 1 și 31 decembrie pentru sesiunea care începe în martie;
• 1 și 30 iunie pentru sesiunea care începe în octombrie.
Citiți cu atenție toate documentele înainte de a candida, în special regulamentul privind stagiile la ERA, care explică în detaliu procedura de depunere a candidaturilor.

- Stagii pentru studenţi care pregătesc o teză
Pentru studenții care urmează cursuri la universitare sau la alte instituții de învățământ echivalente și pregătesc o teză de diplomă sau echivalentul acesteia.
Scopul stagiilor trebuie să fie direct legat de subiectul tezei. Cheltuielile de cazare vor fi rambursate în cuantum de 300 de euro pe lună în baza documentelor justificative.

 

- Stagii de detașare (de la o entitate privată sau publică)
Pentru persoanele care deja lucrează și care doresc să se familiarizeze cu activitățile operaționale ale ERA.
Acesta se adresează, în principal, părților interesate ale ERA. Nu se acordă niciun grant și nu se efectuează nicio rambursare pentru acest tip de stagiu.

 

2. STAGII PENTRU STUDENŢI
Create pentru a permite studenților, care au o obligație conform curriculei, să urmeze o perioadă de formare.
Durata maximă este de două luni. Nu se acordă niciun grant și nu se efectuează nicio rambursare. Studenţii trebuie să prezinte un "acord de stagiu" emis de școală/universitate.
Pentru a candida, studenţii trebuie să completeze și să trimită prin e-mail formularul de candidatură, anexând Curriculum Vitae în format Europass și o scrisoare de motivaţie care să prezinte scopul, durata și obiectivele stagiului. Utilizarea limbii engleze sau franceze este încurajată pentru a facilita procesul.

CINE POATE CANDIDA
Cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai țărilor aflate în curs de aderare la UE sau ai ţărilor din Spațiul Economic European.
Cu toate acestea, un număr limitat de cetăţeni ai altor țări terțe sunt, de asemenea, acceptați în conformitate cu prioritățile operaționale ale ERA. 

Candidații trebuie să cunoască foarte bine cel puțin două limbi oficiale ale UE, dintre care una trebuie să fie limba engleză.
Solicitanții din țările care nu sunt membre ale UE trebuie să cunoască foarte bine limba engleză și să cunoască bine o a doua limbă (nu este necesar să fie o limbă oficială a UE).

Se va acorda prioritate candidaților care nu au mai lucrat sau nu au mai efectuat un stagiu de practică în cadrul unor instituții sau organisme europene.
 
Mai multe informaţii: https://www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en

Termen de înscriere
31 Mai 2020
ID program
EU0010000443
ID outline
RO0010000464
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Stagii
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
11 Mai 2020 - 13 Mai 2020
Loc desfăşurare
Germania
Perioada:
31 August 2020 - 4 Septembrie 2020
Loc desfăşurare
Germania
ULTIMELE ştiri
26 Martie 2020

Concursul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 31 de ani, care sunt înregistrați pe portalul Corpului European de Solidaritate.

23 Martie 2020

Își propune să atragă atenția publicului privind nevoia de inovare și se acordă pentru realizări remarcabile ale femeilor care conduc companii inovatoare.

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
11 Mai 2020 - 13 Mai 2020
Loc desfăşurare
Germania
Perioada:
31 August 2020 - 4 Septembrie 2020
Loc desfăşurare
Germania
ULTIMELE ştiri
26 Martie 2020

Concursul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 31 de ani, care sunt înregistrați pe portalul Corpului European de Solidaritate.

23 Martie 2020

Își propune să atragă atenția publicului privind nevoia de inovare și se acordă pentru realizări remarcabile ale femeilor care conduc companii inovatoare.