Erasmus+KA3 - Proiecte de dialog pentru tineret

ID program
EU0010000619
ID outline
RO0010000456
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Granturi

Acesta este un grant UE pentru organizarea de proiecte de dialog pentru tineret: reuniuni, conferințe, consultări și evenimente care promovează participarea activă a tinerilor la viața democratică și interacțiunea acestora cu factorii de decizie. Prin intermediul acestor evenimente, tinerii își pot face auzită vocea prin formularea de propuneri și recomandări, privind modul în care trebuie să fie elaborate și puse în aplicare politicile de tineret în Europa.

Proiectele de dialog pentru tineret au trei etape:

-planificare și pregătire;

-punere în aplicare a activităților;

-evaluare (inclusiv reflectarea asupra unor eventuale acțiuni subsecvente).

 

Activitățile sprijinite în cadrul acestei acțiuni sunt:

- Reuniuni naționale și seminare transnaționale/internaționale care oferă spațiu pentru informare, dezbateri și participare activă a tinerilor - în dialog cu factorii de decizie din domeniul tinertului - cu privire la aspectele relevante pentru Strategia UE pentru tineret și mecanismele sale de dialog;

- Reuniuni naționale și seminare transnaționale care pregătesc terenul pentru conferințe oficiale pentru tineret organizate în fiecare semestru de către statul membru care deține președinția Uniunii Europene;

- Evenimente care promovează dezbaterile și informarea privind politicile pentru tineret legate de activitățile organizate în cadrul Săptămânii Europene a Tineretului;

- Consultări ale tinerilor cu scopul a afla nevoile acestora privind participarea la viața democratică (consultări online, sondaje de opinie, etc);

- Reuniuni și seminare, evenimente de informare sau dezbateri între tineri și factorii de decizie, experți în domeniul tineretului privind participarea la viața democratică;

- Evenimente de simulare a funcționării instituțiilor democratice și rolurile factorilor de decizie în cadrul acestor instituții.
Tinerii conduc activitățile: ei vor fi implicați activ în toate etapele proiectului, de la pregătire la follow-up.

Cu toate acestea, următoarele activități nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul acestei acțiuni: întâlniri statutare ale organizațiilor sau rețelelor de organizații; evenimente influențate politic.

 

Organizațiile participante eligibile:
Organizații, asociații, ONG-uri nonprofit; ONG-uri europene pentru tineret; instituții publice la nivel local stabilite în țările participante la program sau în țările partenere din vecinătatea UE (regiunile 1-4).
Organizațiile din țările partenere eligibile pot lua parte la proiecte doar în calitate de parteneri (nu în calitate de solicitanți).

 

Cine poate candida

Orice organizație stabilită într-una dintre țările participante la program: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Marea Britanie, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Sebia și Turcia.

 

Numărul organizațiilor participante

Pentru reuniunile transnaționale/internaționale, activitatea trebuie să implice cel puțin două organizații participante din cel puțin două țări diferite, din care cel puțin una este dintr-o țară participantă la program.

Pentru reuniunile naționale, activitatea implică o organizație dintr-o țară participantă la program.
 

Participanți eligibili

Proiectul poate dura între 3 și 24 luni. Acesta trebuie să implice minimum 30 de persoane între 13 și 30 de ani, din țările implicate în proiect. În cazul în care proiectul prevede participarea factorilor de decizie sau experților în domeniul politicilor de tineret, acești participanți pot fi implicați indiferent de vârsta și proveniență geografică.

PENTRU CANDIDAȚII BRITANICI: vă rugăm să rețineți că, pe întreaga durată a grantului, trebuie respectate criteriile de eligibilitate. În cazul în care Marea Britanie se retrage din Uniunea Europeană pe perioada grantului, fără a fi încheiat un acord cu Uniunea Europeană în virtutea căruia candidații britanici să poată fi în continuare eligibili, nu veți mai beneficia de finanțare UE (continuându-vă, totuși, participarea, în măsura posibilului) sau vi se va solicita să ieșiți din proiect, în temeiul prevederilor relevante privind încetarea grantului din acordul de grant.


Locul de desfășurare a activității

-Activități naționale: Activitatea trebuie să aibă loc în țara organizației solicitante.

-Activitati transnaționale/internaționale: activitățile pot fi desfășurate în oricare dintre țările participante la program implicate în activitate.

Doar în cazuri justificate în mod corespunzător și dacă activitatea principală include elemente de dialog cu factori de decizie la nivel european, o activitate se poate desfășura la sediul unei instituții a Uniunii Europene.
 

Grant

Grantul maxim acordat pentru un proiect de dialog pentru tineret: 50.000 de euro.

 

Termene limită

Orice organizație stabilită într-o țară participantă la program trebuie să depună candidaturi la Agenția Națională la următoarele termene:
- 5 februarie 2019, 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep în perioada 1 mai - 30 septembrie a aceluiași an;
- 30 aprilie 2019, 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep în perioada 1 august - 31 decembrie a aceluiaşi an;
- 1 octombrie 2019, 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep în perioada 1 ianuarie - 31 mai a anului următor.

 

Organizațiile interesate sunt încurajate să citească Ghidul programului Erasmus+ .

Pentru asistență, vă invităm să contactați agenția națională din țara dumneavoastră. 

 
Mai multe detalii la: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

 

 

ID program
EU0010000619
ID outline
RO0010000456
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Granturi
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
28 Ianuarie 2021 - 29 Ianuarie 2021
Loc desfăşurare
Jud. Alba, online, online
Data:
20 Ianuarie 2021
ULTIMELE ştiri
18 Ianuarie 2021

Titlul este acordat de Forumul European al Tineretului.

13 Ianuarie 2021

Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate în cifre

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
28 Ianuarie 2021 - 29 Ianuarie 2021
Loc desfăşurare
Jud. Alba, online, online
Data:
20 Ianuarie 2021
ULTIMELE ştiri
18 Ianuarie 2021

Titlul este acordat de Forumul European al Tineretului.

13 Ianuarie 2021

Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate în cifre

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.