Stagii de practică la CEDEFOP

ID program
EU0010000219
ID outline
RO0010000125
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Stagii

CEDEFOP, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, oferă un stagiu de 9 luni pentru tineri licenţiaţi, doctoranzi sau persoane care, conform principiului de învăţare pe tot parcursul vieţii, au obţinut recent o diplomă universitara şi sunt la începutul unei noi cariere profesionale. Perioada de stagiu implică experienţă de lucru într-unul din departamentele CEDEFOP şi se derulează în fiecare an de la 1 octombrie şi până la sfârşitul lui iunie.
 

Scopurile perioadei de stagiu la Cedefop sunt:

  • Să ofere stagiarilor experință de lucru la CEDEFOP, dar și cunoașterea instituțiilor UE. În plus, oferă stagiarilor o idee generală despre obiectivele proceselor și politicilor de integrare europeană;
  • Să le ofere cunoştinţe practice despre activitatea departamentelor și serviciilor Cedefop. De asemenea, oferă posibilitatea de a lucra într-un mediu multicultural, multilingvistic și multietnic contribuind astfel la dezvoltarea reciprocă a înțelegerii, încrederii și toleranței. Să promoveze integrarea europenă în spiritul noii guvernanțe și participarea activă pentru conștientizarea cetățeniei europene.
  • Să ofere tinerilor absolvenți de învățământ superior posibilitatea de a pune în practică cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor și în special în domeniile lor de competență. Să îi introducă pe acești absolvenți în lumea profesională și să le facă cunoscute constrângerile, îndatoririle și oportunitățile ce decurg de aici.

Numărul total de stagiari pentru anul 2019 va fi de 12.
 

Candidatura online poate include maximum trei proiecte în ordinea priorităților:

 

Criterii:

  • Candidaţii trebuie să fie cetăţeni ai statelor membre UE sau să fie din statele candidate care beneficiază de o strategie de preaderare.
  • Stagiarii nu trebuie să mai fi beneficiat de un stagiu într-o altă instituţie sau organizaţie europeană.
  • Stagiarii trebuie să fi terminat, la momentul termenului limită de înscriere, primul ciclu de cursuri universitare şi să fi obţinut o diplomă sau echivalentul acesteia până la termenul limită de candidatură.
  • Candidaţii din statele membre trebuie să cunoască bine cel puţin două limbi oficiale ale UE, dintre care una trebuie să fie limba engleză. Candidaţii din statele candidate trebuie să cunoască foarte bine cel puţin limba engleză.
  • Înscrierea se face prin trimiterea formularului online de candidatură.

 

Granturi:

  • 979,01 de euro pe lună pentru stagiari din străinătate (state membre UE sau candidate), precum și pentru stagiarii rezidenți în Grecia care trebuie să se deplaseze la Salonic pe durata stagiului;
  • 734,26 de euro pe lună pentru stagiari rezidenți în Salonic înainte de începerea stagiului de practică.

Cheltuielile de călătorie (între anumite limite) sunt, de asemenea, rambursate. Pentru a încuraja participarea egală, stagiarii cu dizabilităţi pot primi un supliment de 50% din bursa de bază.

 

Termen limită: 30 mai 2019, 14:00 ora Greciei (CET+1) 

 

 

Mai multe informații: http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships

 

 

 

 

ID program
EU0010000219
ID outline
RO0010000125
Data de finalizare
00 0000
Tip eveniment
Stagii
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
26 Noiembrie 2019 - 30 Noiembrie 2019
Loc desfăşurare
Portugalia
Perioada:
3 Noiembrie 2019 - 7 Noiembrie 2019
Loc desfăşurare
Republica Cehă
ULTIMELE ştiri
17 Septembrie 2019

Completând un simplu chestionar, părerea ta poate contribui la îmbunătățirea platformei EPRP- Erasmus+ Project Results

10 Septembrie 2019

Seminarul se adresează tinerilor jurnaliști și profesioniștilor media din Asia și Europa.

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
26 Noiembrie 2019 - 30 Noiembrie 2019
Loc desfăşurare
Portugalia
Perioada:
3 Noiembrie 2019 - 7 Noiembrie 2019
Loc desfăşurare
Republica Cehă
ULTIMELE ştiri
17 Septembrie 2019

Completând un simplu chestionar, părerea ta poate contribui la îmbunătățirea platformei EPRP- Erasmus+ Project Results

10 Septembrie 2019

Seminarul se adresează tinerilor jurnaliști și profesioniștilor media din Asia și Europa.