Oportunităţi Eurodesk

Tip de programe
Data ultimei editări: 21/12/2017
Sprijin pentru acţiunile de informare cu privire la politica agrară comună (CAP).
Data ultimei editări: 05/12/2017
Titlu acordat unui oraş european pe perioada unui an, timp în care acest oraş va avea ocazia de a-şi promova viaţa culturală, socială, politică şi economică, în legătură cu tinerii
Data ultimei editări: 20/10/2017
Sprijin pentru mobilitatea şi dezvoltarea carierei cercetătorilor
Data ultimei editări: 19/10/2017
Granturi de cercetare pentru cercetători începători sau avansaţi
Data ultimei editări: 30/08/2017
Deadline: 01/03/2018
Program anual pentru sprijinirea programelor oraşelor înfrăţite de promovare a integrării europene.
Data ultimei editări: 30/08/2017
provides funding to municipalities and associations working together on a common theme in a long term perspective, and wishing to develop networks of towns to make their cooperation more sustainable
Data ultimei editări: 30/08/2017
allow exceptional established research leaders of any nationality and any age to pursue ground-breaking, high-risk projects that open new directions in their respective research fields or other domains.
They target researchers who have already established themselves as independent research leaders in their own right.
Data ultimei editări: 02/12/2016
giveS the VET Mobility Charter Holders the possibility to apply in a simplified way under the Erasmus+ Key Action 1 mobility for VET learners and staff as of 2016
Data ultimei editări: 08/08/2016
sprijină organizaţiile care desfăşoară următoarele activităţi: formarea lucrătorilor de tineret şi lucrul în reţea.
Data ultimei editări: 18/04/2016
sprijină organizaţii care desfăşoară activităţi de voluntariat de până la 12 luni într-o altă ţară din sau din afara Uniunii Europene.
Data ultimei editări: 12/04/2016
Susține dezvoltarea scrierii proiectelor transnaționale și oferirea de curricule comune și metode extrase din nevoile și tendințele pe linia aptitudinilor ceruteData ultimei editări: 12/04/2016
Să contribuie la dezvoltarea în continuare a unei zone în care egalitatea și drepturile persoanelor, așa cum sunt ele consacrate în Tratat, Chartă și convențiile internaționale privind drepturile omului, să fie promovate și protejate
Data ultimei editări: 11/04/2016
Dezvoltarea proiectelor transnaționale, structurate, orientate către rezultat între instituțiile de învățământ superior și mediul de afaceri
Data ultimei editări: 08/04/2016
Promovează îmbunătățirea eficacității și a eficienței sistemelor de educație și formare, precum și a politicilor de tineret, prin strângerea și evaluarea statistică a impactului sistemic al măsurilor politicilor inovative.
Data ultimei editări: 07/04/2016
Prezentul apel pentru propuneri are ca scop selectarea și finanțarea proiectelor vizate program de mobilitate (TMS) tău primul loc de muncă EURES (YfEj), care urmează să fie puse în aplicare de către rețeaua EURES.
Data ultimei editări: 07/04/2016
susține organizații sau corpuri publice active din domeniul sportului și al activităților fizice interesate să lucreze cu parteneri europeni pentru a împărtăși idei, promova sportul, sau a se adresa provocărilor legate de sport
Data ultimei editări: 07/04/2016
sprijină organizarea de proiecte de cooperare transnațională între organizațiile active în domeniul tineretului, educației, formării și sectoarele socio-economice în țările programului și în ţările partenere.
Data ultimei editări: 07/04/2016
Sprijinirea proiectelor care le permit antreprenorilor în curs de afirmare din UE să înveţe într-o companie experimentată dintr-un alt stat membru
Data ultimei editări: 07/04/2016
Acreditare UE acordată instituțiilor de învățământ superior care doresc să solicite și să participe la un proiect de mobilitate de învățământ superior în cadrul programului Erasmus+.
Data ultimei editări: 07/04/2016
sprijină organizaţiile și organismele publice pentru a organiza evenimente majore sportive la nivel european care promovează activitățile Uniunii Europene în domeniul sportului.
Data ultimei editări: 07/04/2016
este un grant al UE pentru profesori universitari sau lectori superiori oferind un post de predare, cu specializare în studii ale Uniunii Europene.
Data ultimei editări: 07/04/2016
sprijină dezvoltarea unor politici publice care încearcă să coordoneze furnizarea de educaţie de înaltă calitate şi formare profesională continuă relevanţă şi accesibilă (EFPC)
Data ultimei editări: 07/04/2016
își propune să sprijine o varietate de proiecte de dimensiune transnațională și transversală, cu accent pe implicarea directă a cetățenilor
Data ultimei editări: 07/04/2016
sprijină proiectele care explorează modul în care studiile Uniunii Europene pot fi mai atractive prin testarea unor noi metodologii, conținut pedagogic și instrumente de predare la diferite niveluri de învățământ, creșterea cunoștințelor despre studiile UE în alte facultăți și sprijinirea activităților de informare pentru personalul administrațiilor publice și a societății civile
Data ultimei editări: 07/04/2016
este un grant al UE pentru un program de predare sau un curs de scurtă în domeniul studiilor Uniunii Europene într-o instituție de învățământ superior.
Data ultimei editări: 07/04/2016
este o subvenție UE dedicată instituțiilor care sporesc activitățile și formarea profesorilor pe teme ale Uniunii Europene, la nivel postuniversitar și/sau pentru alte părți interesate.

Data ultimei editări: 07/04/2016
is an EU grant for the creation of a focal point of competence and knowledge on European Union subjects.
Data ultimei editări: 07/04/2016
is an EU grant supporting any worldwide associations of professors and researchers specialising in European Union Studies
Data ultimei editări: 07/04/2016
sprijină organizaţiile pentru a se întâlni şi lucra pe priorități specifice.
Data ultimei editări: 07/04/2016
sprijină experimentele ce ţin de politici europene în domeniul educației, formării și tineretului.

Data ultimei editări: 06/04/2016
sprijină organizațiile culturale și creative să opereze și pe plan internațional și la nivel transnațional pentru a promova circulația transfrontalieră a operelor de cultură și mobilitatea actorilor culturali.
Data ultimei editări: 05/04/2016
sprijină proiecte culturale, audio-vizuale și trans-sectoriale care au ca scop să faciliteze integrarea refugiaților în comunitățile europene, prin promovarea respectului și înțelegerii diversității, a valorilor democratice și a cetățeniei, a dialogului intercultural, toleranța și respectul față de alte culturi.
Data ultimei editări: 08/03/2016
AFCN - Administraţia Fondului Cultural Naţional a lansat apelul naţional pentru Concursul de proiecte culturale - Sesiunea II 2016
Data ultimei editări: 15/12/2015
supports any public or private organisation active in the field of adult education, in the labour market or in the fields of education, training and youth, to organise projects promoting the mobility of adult education staff in another country.
Data ultimei editări: 15/12/2015
supports the organisation of European Voluntary Service activities, involving minimum 30 volunteers, in the framework of European or worldwide events in the field of youth, culture and sport including conferences, seminars, meetings and workshops.
Data ultimei editări: 15/12/2015
supports organisations active in the field of education, training and youth carrying out staff mobility activities for teaching and training.
Data ultimei editări: 15/12/2015
an opportunity for higher education institutions to create international study programmes for students at master level and award scholarships.
Data ultimei editări: 19/10/2015
Data ultimei editări: 19/10/2015
Finanţează propuneri pentru activităţi şi iniţiative care susţin dialogul intercultural în cele 37 de state Euro-mediteraneene.
Data ultimei editări: 29/09/2015
finanţare la scară mică pentru iniţiative derulate pe parcursul Săptămânii Europene "Fotbalul Žmpotriva Rasismului în Europa", venite din partea cluburilor de fani, organizaţiilor etnice/de negri/de emigranţi, refugiaţilor şi căutătorilor de azil, cluburilor de fotbal amatoare, grupurilor anti-discriminare, şcoli...
Data ultimei editări: 10/09/2015
the EIB channels most of its institutional relations with Universities through the programme which consists of three different programmes: EIBURS, STAREBEI and EIB University Networks
Data ultimei editări: 26/08/2015
grant allocation aiming to promote Africa-Europe youth exchanges, networking and political participation of non-state actors.
Data ultimei editări: 26/08/2015
allows students to apply for support for their master's studies abroad. Loans are offered by participating banks and student loan agencies on favourable conditions, better than market interest rates and up to two years.
Data ultimei editări: 26/08/2015
allows students to apply for support for their master's studies abroad. Loans are offered by participating banks and student loan agencies on favourable conditions, better than market interest rates and up to two years.
Data ultimei editări: 26/08/2015
allows students to apply for support for their master's studies abroad. Loans are offered by participating banks and student loan agencies on favourable conditions, better than market interest rates and up to two years.
Data ultimei editări: 19/08/2015
DG ENV - program care sprijină mediul, conservarea naturii şi dezvoltarea structurilor administrative de mediu în ţările terţe.
Data ultimei editări: 02/07/2015
to assess the value of sport in EU external policies, and in public diplomacy in particular.
Data ultimei editări: 30/06/2015
supports events across Europe to tackle discrimination and social exclusion as part of the ‘Football People’ action weeks
Data ultimei editări: 30/06/2015
Creative Encounters: parteneriat cultural între Asia şi Europa este o nouă iniţiativă care urmăreşte să sprijine proiectele artistice în colaborare în contextul dialogului Asia-Europa.
Data ultimei editări: 22/04/2015
offers youth-led organisations working in developing countries the opportunity to finance their projects promoting employment, good governance, shelter and secure tenure.
Data ultimei editări: 20/02/2015
aims to strengthen the capacities of sending and hosting organisations intending to participate in the EU Aid Volunteers initiative
Data ultimei editări: 29/01/2015
sprijină organizațiile active in domeniul educației, formării și tineretului pentru a derula proiecte de schimburi.
Data ultimei editări: 29/01/2015
supports organisations active in the fields of education, training and youth to carry out exchanges activites.
Data ultimei editări: 12/01/2015
promotes cooperations of organisations in the fields of education, training and youth.
Data ultimei editări: 17/12/2014
promotes cooperations of organisations in the fields of education, training and youth.
Data ultimei editări: 17/12/2014
supports to any public or private organisation active in the field of vocational education and training (VET) or active in the labour market or in the fields of education, training and youth, to organise projects promoting the learning mobility of Vocational Education and Training staff in another country.
Data ultimei editări: 17/12/2014
support organisations active in the fields of education, training and youth carry out Vocational Education and Training Traineeships abroad up to 12 months.
Data ultimei editări: 17/12/2014
supports organisations active in the fields of education, training and youth carrying out student mobility activities for studies and traineeships.
Data ultimei editări: 16/12/2014
Sprijin din partea Consiliului Europei pentru activităţile internaţionale de tineret întreprinse de organizaţiile naţionale sau internaţionale de tineret.
Data ultimei editări: 09/09/2014
Linie de buget a DG ENV care sprijină proiecte ale organizaţiilor neguvernamentale europene.
Data ultimei editări: 05/09/2014
Fonduri pentru crearea unei platforme europene online pentru profesori în domeniul educaţiei antreprenoriale.
Data ultimei editări: 11/04/2014
Programul urmăreşte promovarea colaborării între UE şi Australia, Japonia, Noua Zeelandă şi Republica Coreeană şi dezvoltarea calitativă a resursei umane.
Data ultimei editări: 20/01/2014
Noul program comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială, care se va derula pe perioada 2007-2013.
Data ultimei editări: 14/01/2014
Urmăreşte să creeze legături între cetăţeni şi Uniunea Europeană prin furnizarea instrumentelor de promovare a cetăţeniei europene active.
Data ultimei editări: 07/01/2014
asigură pregătire academică aprofundată pentru absolvenţii de facultate
Data ultimei editări: 10/07/2013
are drept scop pregătirea viitoarelor acţiuni ale UE în domeniul sportului pe baza priorităţilor stabilite în Cartea albă privind sportul.
Data ultimei editări: 04/07/2013
bursele individuale de călătorie promovează mobilitatea specialiştilor din domeniul cultural (artişti, cadre de conducere din domeniul cultural, specialişti media şi factori de decizie)
Data ultimei editări: 03/07/2013
Reduce semnificativ daunele sociale şi de sănătate cauzate de consumul şi comerţul ilicit de droguri.
Data ultimei editări: 20/06/2013
Este un program care promovează folosirea în siguranţă a Internetului, la nivel european, dar şi un mediu favorabil pentru dezvoltarea industriei Internetului.
Data ultimei editări: 26/03/2013
Program regional ce promovează mobilitatea tinerilor şi înţelegerea între popoare; se concentrează pe mobilitate, educaţie non-formală şi învăţare interculturală.
Data ultimei editări: 19/03/2013
Programul presupune sprijin comunitar în vederea îmbunătăţirii informaţiilor şi a cunoştinţelor privind ameliorarea sănătăţii publice, dar şi sprijin pentru intervenţii rapide în caz de ameninţare la adresa sănătăţii. Prin promovarea sănătăţii şi a prevenirii bolilor, sunt vizaţi factorii de decizie din domeniul sănătăţii.
Data ultimei editări: 22/05/2012
Programul urmăreşte să transforme conţinutul digital din Europa într-un produs accesibil, care poate fi utilizat şi exploatat cu uşurinţă. Programul facilitează crearea şi difuzarea de informaţii, în domenii de interes public, la nivel comunitar.
Data ultimei editări: 21/10/2010
Sprijin financiar pentru proiectele de comunicare ce urmăresc creşterea gradului de conştientizare cu privire la rolul Parlamentului European, modul de funcţionare şi poziţiile pe care le adoptă, în rândul a două grupuri ţintă de audienţă.
Data ultimei editări: 31/03/2010
ASEF urmăreşte crearea de reţele formate din voluntari tineri, formatori, artişti, studenţi şi alte persoane interesate din Asia şi Europa.
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Februarie 2018 - 25 Februarie 2018
Loc desfăşurare
Slovacia
Perioada:
21 Martie 2018 - 23 Martie 2018
Loc desfăşurare
Franţa
ULTIMELE ştiri
19 Ianuarie 2018

Concursul se adresează studenților și tinerilor profesioniști.

18 Ianuarie 2018

În 2018 vom sărbători, în toată Europa, la nivel național, regional și local, diversitatea patrimoniului nostru cultural.

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Februarie 2018 - 25 Februarie 2018
Loc desfăşurare
Slovacia
Perioada:
21 Martie 2018 - 23 Martie 2018
Loc desfăşurare
Franţa
ULTIMELE ştiri
19 Ianuarie 2018

Concursul se adresează studenților și tinerilor profesioniști.

18 Ianuarie 2018

În 2018 vom sărbători, în toată Europa, la nivel național, regional și local, diversitatea patrimoniului nostru cultural.