Oportunităţi Eurodesk

Tip de programe
Data ultimei editări: 15/01/2018
Deadline: 31/01/2018
Programul oferă oportunităţi de studiu şi muncă celor interesaţi să dobândească mai multă experienţă.
Data ultimei editări: 15/01/2018
Deadline: 01/02/2018
sunt oportunități pentru tinerii care dețin o diplomă care atestă absolvirea studiilor liceale (obținută înainte de termenul limită de depunere a candidaturii) corespunzătoare nivelului care permite admiterea în învățământul universitar sau care au urmat studii superioare sau tehnice echivalente acestui nivel.
Data ultimei editări: 20/12/2017
Deadline: 31/01/2018
Stagii de formare cu o durată de cinci luni pentru traducătorii licenţiaţi care doresc să dobândească experienţă în domeniu.
Data ultimei editări: 11/12/2017
Deadline: 31/01/2018
Stagii de formare de 5 luni pentru absolvenţi de studii universitare.
Data ultimei editări: 27/11/2017
Stagii de practică de 3-5 luni la Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă.
Data ultimei editări: 06/11/2017
Deadline: 15/02/2018
Propune stagii remunerate sau neremunerate în cadrul Secretariatului general pentru a contribui la formarea profesională a tinerilor cetăţeni şi iniţierea acestora în funcţionarea acestei instituţii.
Data ultimei editări: 01/11/2017
Centrul Comun de Cercetare este un Directorat General al Comisiei Europene, care oferă recomandări tehnologice şi ştiinţifice decidenţilor europeni. CCC oferă stagii de formare tinerilor care doresc să acumuleze experienţă ştiinţifică şi să pună în aplicare cunoştinţele tehnice pe care le-au obţinut pe parcursul studiilor sau carierelor profesionale.


Data ultimei editări: 01/09/2017
Comitetul Regiunilor organizează cursuri de pregătire de 5 luni pentru absolvenţi de facultate şi angajaţi din sectorul public şi privat.
Data ultimei editări: 30/08/2017
CELM recrutează candidaţi de două ori pe an pentru un stagiu de 3-6 luni şi acordă maximum 3 burse pe an.
Data ultimei editări: 22/08/2017
Programul Young Professionals reprezintă o oportunitate unică pentru tinerii care au o pasiune pentru dezvoltarea internaţională şi au şi potenţialul de a deveni lideri globali.
Data ultimei editări: 12/04/2017
Stagii plătite în departamentele generale ale instituţiei şi neplătite la cabinetele membrilor Curţii.
Data ultimei editări: 10/04/2017
Stagiile sunt specializate pe activitatea Mediatorului European
Data ultimei editări: 14/01/2017
Oferă absolvenţilor de studii superioare stagii pe o perioadă de la 3 la 6 luni
Data ultimei editări: 03/01/2017
experienţă de muncă în departamentele Fundaţiei pe tot parcursul anului pentru min. 3 şi max. 5 luni.
Data ultimei editări: 02/12/2016
Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei organizează stagii pe perioade ce variază de la 3 la 6 luni.
Data ultimei editări: 01/12/2016
Stagii de practică în domeniul industrial pentru studenţii din Uniunea Europeană.
Data ultimei editări: 01/11/2016
Consiliul Europei oferă două sesiuni de stagii de formare în fiecare an, cu o durată de minimum 8 săptămâni şi maximum 5 luni.
Data ultimei editări: 07/04/2016
Permite persoanelor din sectorul industrial din Europa să îşi îmbunătăţească abilităţile de a comunica în afaceri cu parteneri din Japonia, de la interacţiuni în domeniul comerţului până la cele în domeniul cercetării
Data ultimei editări: 07/04/2016
Organizarea unui program de stagii cu scopul de a oferi unui număr restrâns de studenţi sau tineri absolvenţi oportunitatea de a fi stagiari alături de personalul NATO de la sediul central din Bruxelles.
Data ultimei editări: 07/04/2016
stagiu de practică cu durata între o lună şi cinci luni în domeniile audit, finanţe, economie şi inginerie la instituţia finanţatoare a UE
Data ultimei editări: 07/04/2016
oferă posibilitatea de a efectua stagii de traducere pentru absolvenţii care au obținut o diplomă de licenţă su echivalentul acesteia de la o şcoală profesională sau tehnică.
Data ultimei editări: 07/04/2016
ADF oferă stagii plătite de două ori pe an, tinerilor absolvenţi, pe perioade de trei până la cinci luni.
Data ultimei editări: 07/04/2016
FRA oferă stagii plătite pentru perioade de trei până la cinci luni pentru tineri absolvenți romi
Data ultimei editări: 07/04/2016
stagii plătite la Centrul Fundaţiilor Europene din Bruxelles, care urmăreşte promovarea activităţii fundaţiilor şi a finanţatorilor corporatişti din Europa.
Data ultimei editări: 07/04/2016
Banca Central Europeană oferă oportunităţii de stagiu studenţilor de la economie, statistică financiară, administrarea afacerilor, drept, resurse umane, traduceri etc.
Data ultimei editări: 05/04/2016
Acest program oferă experienţă practică absolvenţilor de facultate la Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului - OHCHR.
Data ultimei editări: 19/08/2015
The International Secretariat of the OSCE Parliamentary Assembly regularly engages graduate students as Research Fellows in International Relations.
Data ultimei editări: 15/06/2015
oferă ocazia tinerilor specialişti cu înaltă calificare din statele membre ale UE să lucreze în cadrul delegaţiilor Uniunii Europene
Data ultimei editări: 08/06/2015
CEDEFOP oferă două perioade de stagii de 5 luni pentru tineri licenţiaţi şi angajaţi în sectorul public.
Data ultimei editări: 05/06/2015
Programul urmăreşte să ofere stagiarilor o mai bună cunoaştere a Agenţiei şi rolului său în activităţile Uniunii Europene
Data ultimei editări: 19/05/2015
Stagii plătite pe o perioadă de cinci luni pentru persoanele cu dizabilităţi. Aceste stagii se adresează atât absolvenţilor de studii superioare, cât şi celor care au calificări sub acest nivel.
Data ultimei editări: 21/04/2015
stagii de cinci luni organizate de doua ori pe an pentru tinerii licentiati
Data ultimei editări: 29/01/2015
Anual, Fundaţia Anna Lindh oferă stagii plătite, pentru a sprijini astfel dezvoltarea reţelelor naţionale şi pentru a mări impactul programelor sale.
Data ultimei editări: 19/12/2014
Comitetul Economic şi Social organizează stagii de practică de durată lungă şi scurtă.
Data ultimei editări: 09/10/2014
Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene oferă, în fiecare an, 70 de stagii de practică cu o durată medie de 5 luni.
Data ultimei editări: 24/04/2014
Oferă stagii plătite sau neplătite în cadrul Secretariatului sau pentru a contribui la formarea profesională a tinerilor cetăţeni şi la înţelegerea modului de lucru al instituţiei.
Data ultimei editări: 04/07/2013
Curtea Auditorilor organizează stagii de practică în diferite domenii de interes pentru activitatea sa.
Data ultimei editări: 02/05/2012
Stagii de practică pentru absolvenţii de facultate din ţările membre ale Uniunii Europene şi pentru un anumit număr de persoane din ţările în curs de aderare, care vor să înţeleagă cum funcţionează Centrul şi să acumuleze experienţă profesională.
Data ultimei editări: 06/07/2011
Agenţia Spaţială Europeană oferă diferite oportunităţi de stagii pentru tinerii din statele membre ASE şi din statele cu care se cooperează.
Data ultimei editări: 19/11/2009
UNESCO le oferă studenţilor, cercetătorilor şi funcţionarilor publici posibilitatea de a candida pentru stagii neplătite de 1-4 luni.
Data ultimei editări: 18/11/2009
Amnesty International recrutează stagiari pentru birourile Secretariatulului Internaţional de la Londra, Geneva şi New York. Stagiarii sunt recrutaţi pentru perioade de 6 luni, pentru a derula activităţi administrative şi diferite acţiuni în proiecte.
Data ultimei editări: 03/11/2009
permite studenţilor la drept şi tinerilor jurişti să dobândească experienţă profesională în străinătate
Data ultimei editări: 02/09/2009
Asociatia Studenţilor şi Tinerilor Experţi în Economie şi Management oferă stagii internaţionale.
Data ultimei editări: 02/09/2009
Oferă studenţilor oportunitatea de a acumula experienţă tehnică în străinătate, complementară studiilor lor, în domeniile ştiinţă, tehnologie sau inginerie.
Data ultimei editări: 02/09/2009
Stagii neplătite de 6 luni la Bruxelles sau Londra cu posibilitatea participării la proiecte de informare, juridice, de advocacy şi politice în cadrul ECRE (Consiliul European pentru Refugiaţi şi Exilaţi)
Data ultimei editări: 02/09/2009
stagii pentru un număr limitat de persoane, cu o durată cuprinsă între două şi şase luni, ce se desfăşoară pe tot parcursul anului.
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Februarie 2018 - 25 Februarie 2018
Loc desfăşurare
Slovacia
Perioada:
21 Martie 2018 - 23 Martie 2018
Loc desfăşurare
Franţa
ULTIMELE ştiri
19 Ianuarie 2018

Concursul se adresează studenților și tinerilor profesioniști.

18 Ianuarie 2018

În 2018 vom sărbători, în toată Europa, la nivel național, regional și local, diversitatea patrimoniului nostru cultural.

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Februarie 2018 - 25 Februarie 2018
Loc desfăşurare
Slovacia
Perioada:
21 Martie 2018 - 23 Martie 2018
Loc desfăşurare
Franţa
ULTIMELE ştiri
19 Ianuarie 2018

Concursul se adresează studenților și tinerilor profesioniști.

18 Ianuarie 2018

În 2018 vom sărbători, în toată Europa, la nivel național, regional și local, diversitatea patrimoniului nostru cultural.