Oportunităţi Eurodesk

Tip de programe
Data ultimei editări: 22/02/2018
Deadline: 28/02/2018
Premiile MEDEA încurajează inovaţia şi bunele practici în folosirea media (audio, video, grafică şi animaţie) în educaţie.
Data ultimei editări: 05/02/2018
Concurs privind dezvoltarea şi integrarea UE şi aspecte legate de identitatea europeană.
Data ultimei editări: 02/02/2018
Deadline: 22/03/2018
Acreditare UE acordată instituțiilor de învățământ superior care doresc să solicite și să participe la un proiect de mobilitate de învățământ superior în cadrul programului Erasmus+.
Data ultimei editări: 23/01/2018
Deadline: 21/03/2018
Sprijin pentru mobilitatea şi dezvoltarea carierei cercetătorilor
Data ultimei editări: 15/01/2018
Deadline: 31/10/2018
Programul oferă oportunităţi de studiu şi muncă celor interesaţi să dobândească mai multă experienţă.
Data ultimei editări: 15/01/2018
Deadline: 01/06/2018
sunt oportunități pentru tinerii care dețin o diplomă care atestă absolvirea studiilor liceale (obținută înainte de termenul limită de depunere a candidaturii) corespunzătoare nivelului care permite admiterea în învățământul universitar sau care au urmat studii superioare sau tehnice echivalente acestui nivel.
Data ultimei editări: 11/01/2018
Deadline: 15/12/2018
Program multinaţional de formare intensivă derulat pe o perioadă de cinci săptămâni.
Data ultimei editări: 21/12/2017
Sprijin pentru acţiunile de informare cu privire la politica agrară comună (CAP).
Data ultimei editări: 20/12/2017
Stagii de formare cu o durată de cinci luni pentru traducătorii licenţiaţi care doresc să dobândească experienţă în domeniu.
Data ultimei editări: 11/12/2017
Stagii de formare de 5 luni pentru absolvenţi de studii universitare.
Data ultimei editări: 06/12/2017
își propune să ofere o înțelegere a agenției și rolul acesteia în cadrul activităților Uniunii Europene.
Data ultimei editări: 05/12/2017
Deadline: 03/06/2018
Titlu acordat unui oraş european pe perioada unui an, timp în care acest oraş va avea ocazia de a-şi promova viaţa culturală, socială, politică şi economică, în legătură cu tinerii
Data ultimei editări: 27/11/2017
Stagii de practică de 3-5 luni la Agenţia Europeană pentru Siguranţă Maritimă.
Data ultimei editări: 21/11/2017
Deadline: 07/05/2018
Cursuri în timpul iernii, primăverii şi verii, la care studenţii de la politehnică au şansa de a aprofunda un aspect anume din domeniul lor de activitate. BEST organizează, de asemenea, seminarii pe teme educaţionale, competiţii pe teme de inginerie şi activităţi de petrecere a timpului liber.
Data ultimei editări: 13/11/2017
Program de burse pentru studenții cu dizabilități care urmează studii universitare în domeniul informaticii la o universitate din Europa sau Israel
Data ultimei editări: 06/11/2017
Propune stagii remunerate sau neremunerate în cadrul Secretariatului general pentru a contribui la formarea profesională a tinerilor cetăţeni şi iniţierea acestora în funcţionarea acestei instituţii.
Data ultimei editări: 02/11/2017
ajută studenţii din întreaga lume să studieze în străinătate.
Data ultimei editări: 01/11/2017
Centrul Comun de Cercetare este un Directorat General al Comisiei Europene, care oferă recomandări tehnologice şi ştiinţifice decidenţilor europeni. CCC oferă stagii de formare tinerilor care doresc să acumuleze experienţă ştiinţifică şi să pună în aplicare cunoştinţele tehnice pe care le-au obţinut pe parcursul studiilor sau carierelor profesionale.


Data ultimei editări: 31/10/2017
O simulare a sesiunii plenare a CESE care oferă elevilor de liceu din cele 28 de state membre ale UE ocazia de a vedea cum decurge procesul de luare a deciziilor pe un anumit subiect. Exerciţiul de simulare se va derula în două etape.
Data ultimei editări: 19/10/2017
Granturi de cercetare pentru cercetători începători sau avansaţi
Data ultimei editări: 11/09/2017
Acest premiu este destinat să facă cunoscute iniţiativele exemplare şi abilităţile/competenţele persoanelor şi/sau organizaţiilor merituoase în domeniul conservă şi valorizării patrimoniului cultural
Data ultimei editări: 04/09/2017
Concurs pentru elevii de 17 ani, care au astfel ocazia de a vedea ce înseamnă să fii traducător.
Data ultimei editări: 01/09/2017
invites everybody to show the world how they choose to #BeActive and enter for a chance to win one of our amazing sport and fitness prizes
Data ultimei editări: 01/09/2017
Comitetul Regiunilor organizează cursuri de pregătire de 5 luni pentru absolvenţi de facultate şi angajaţi din sectorul public şi privat.
Data ultimei editări: 31/08/2017
Burse de studiu pentru studenţii la toate disciplinele care au fost acceptaţi pentru un curs de formare post-universitară în interpretare-conferinţe oferit de către o universitate sau o instituţie academică recunoscută ca atare.
Data ultimei editări: 31/08/2017
invită doctoranzi și cercetători la început de carieră interesați de Politica de coeziune să particiope la Săptămâna europeană a regiunilor și orașelor - Master Class University.
Data ultimei editări: 31/08/2017
invită tineri cu vârsta între 16 și 25 de ani din statele membre ale Uniunii Europene și țările partenere COSME, să scrie un eseu răspunzând la întrebarea: "Care sunt competențele de care au nevoie antreprenorii de mâine?".
Data ultimei editări: 30/08/2017
Deadline: 01/03/2018
Program anual pentru sprijinirea programelor oraşelor înfrăţite de promovare a integrării europene.
Data ultimei editări: 30/08/2017
provides funding to municipalities and associations working together on a common theme in a long term perspective, and wishing to develop networks of towns to make their cooperation more sustainable
Data ultimei editări: 30/08/2017
Fundaţia Heinrich Böll acordă anual burse pentru aproximativ 1000 de studenţi, absolvenţi şi doctoranzi, indiferent de naţionalitate sau domeniul de studiu.
Data ultimei editări: 30/08/2017
allow exceptional established research leaders of any nationality and any age to pursue ground-breaking, high-risk projects that open new directions in their respective research fields or other domains.
They target researchers who have already established themselves as independent research leaders in their own right.
Data ultimei editări: 30/08/2017
CELM recrutează candidaţi de două ori pe an pentru un stagiu de 3-6 luni şi acordă maximum 3 burse pe an.
Data ultimei editări: 24/08/2017
evidențiază activitatea proiectelor europene din fondurile UE și explorează semnificația acestor proiecte pentru comunitățile locale.
Data ultimei editări: 24/08/2017
invită elevii aflați în formare profesională inițială din toata Europa, să prezinte ce înseamnă pentru ei educația și formarea profesională și să ilustreze experiența lor de învățare de zi cu zi.
Data ultimei editări: 22/08/2017
Actualii și foștii bursieri și absolvenți Marie Curie ai FP7 și Orizont 2020 MSCA sunt invitați să participe la Concursul Marie Skłodowska-Curie, care își propune să promoveze realizările celor care au primit granturi ale Acțiunilor Marie Skłodowska-Curie.

Data ultimei editări: 22/08/2017
pentru învăţarea unei limbi străine şi descoperirea unei alte culturi europene
Data ultimei editări: 22/08/2017
urmăreşte producerea de povestiri scurte axate pe aspecte legate de problemele tineretului, stereotipurile și radicalizarea, pentru a arăta astfel diferitele sensibilităţi şi realităţi din regiunea euro-mediteraneană, din punctul de vedere al tinerilor care acolo.

Data ultimei editări: 22/08/2017
Programul Young Professionals reprezintă o oportunitate unică pentru tinerii care au o pasiune pentru dezvoltarea internaţională şi au şi potenţialul de a deveni lideri globali.
Data ultimei editări: 12/04/2017
Stagii plătite în departamentele generale ale instituţiei şi neplătite la cabinetele membrilor Curţii.
Data ultimei editări: 10/04/2017
Stagiile sunt specializate pe activitatea Mediatorului European
Data ultimei editări: 05/02/2017
aims to promote and support innovative ideas and opportunities that generate a social impact and create and sustain social value in relation to the fight against social exclusion.
Data ultimei editări: 31/01/2017
un proiect lansat de Jeunesses Musicales International oferind posibilitatea tinerilor muzicieni din întreaga lume să ia parte la sesiuni de instruire, ateliere de lucru și în cele din urmă într-un turneu de concerte în calitate de membru al Orchestrei de Jazz JM
Data ultimei editări: 14/01/2017
Oferă absolvenţilor de studii superioare stagii pe o perioadă de la 3 la 6 luni
Data ultimei editări: 03/01/2017
experienţă de muncă în departamentele Fundaţiei pe tot parcursul anului pentru min. 3 şi max. 5 luni.
Data ultimei editări: 12/12/2016
open to all students from ELSA countries as well as from countries that are members of the Council of Europe, the competition simulates the procedure of complaints to the European Court of Human Rights.
Data ultimei editări: 02/12/2016
giveS the VET Mobility Charter Holders the possibility to apply in a simplified way under the Erasmus+ Key Action 1 mobility for VET learners and staff as of 2016
Data ultimei editări: 02/12/2016
Ofere studenților posibilitatea de explora și de a călători în Europa, indiferent de modul de transport pe care îl preferă.


Data ultimei editări: 02/12/2016
Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei organizează stagii pe perioade ce variază de la 3 la 6 luni.
Data ultimei editări: 01/12/2016
Burse pentru persoanele care desfăşoară activităţi creative şi muncă de cercetare în diferite domenii.
Data ultimei editări: 01/12/2016
Cadru de colaborare virtuală (pe internet) între şcoli partenere din ţările europene.
Data ultimei editări: 01/12/2016
Stagii de practică în domeniul industrial pentru studenţii din Uniunea Europeană.
Data ultimei editări: 01/11/2016
Consiliul Europei oferă două sesiuni de stagii de formare în fiecare an, cu o durată de minimum 8 săptămâni şi maximum 5 luni.
Data ultimei editări: 08/08/2016
sprijină organizaţiile care desfăşoară următoarele activităţi: formarea lucrătorilor de tineret şi lucrul în reţea.
Data ultimei editări: 18/04/2016
sprijină organizaţii care desfăşoară activităţi de voluntariat de până la 12 luni într-o altă ţară din sau din afara Uniunii Europene.
Data ultimei editări: 12/04/2016
Susține dezvoltarea scrierii proiectelor transnaționale și oferirea de curricule comune și metode extrase din nevoile și tendințele pe linia aptitudinilor cerute



Data ultimei editări: 12/04/2016
Să contribuie la dezvoltarea în continuare a unei zone în care egalitatea și drepturile persoanelor, așa cum sunt ele consacrate în Tratat, Chartă și convențiile internaționale privind drepturile omului, să fie promovate și protejate
Data ultimei editări: 11/04/2016
Dezvoltarea proiectelor transnaționale, structurate, orientate către rezultat între instituțiile de învățământ superior și mediul de afaceri
Data ultimei editări: 08/04/2016
promovează cei mai buni studenţi şi tineri antreprenori europeni inovatori care folosesc internetul şi mobilele în mod creativ
Data ultimei editări: 08/04/2016
Promovează îmbunătățirea eficacității și a eficienței sistemelor de educație și formare, precum și a politicilor de tineret, prin strângerea și evaluarea statistică a impactului sistemic al măsurilor politicilor inovative.
Data ultimei editări: 08/04/2016
Programul oferă sprijin financiar pentru doctoranzii care doresc să obţină o diplomă de studii postuniversitare făcând cercetare în universităţile din Noua Zeelandă
Data ultimei editări: 07/04/2016
Prezentul apel pentru propuneri are ca scop selectarea și finanțarea proiectelor vizate program de mobilitate (TMS) tău primul loc de muncă EURES (YfEj), care urmează să fie puse în aplicare de către rețeaua EURES.
Data ultimei editări: 07/04/2016
Permite persoanelor din sectorul industrial din Europa să îşi îmbunătăţească abilităţile de a comunica în afaceri cu parteneri din Japonia, de la interacţiuni în domeniul comerţului până la cele în domeniul cercetării
Data ultimei editări: 07/04/2016
Premiu pentru proiecte care implementează TIC în domeniul educaţiei, formării, solidarităţii şi cooperării internaţionale a tinerilor.
Data ultimei editări: 07/04/2016
susține organizații sau corpuri publice active din domeniul sportului și al activităților fizice interesate să lucreze cu parteneri europeni pentru a împărtăși idei, promova sportul, sau a se adresa provocărilor legate de sport
Data ultimei editări: 07/04/2016
Program conceput să ofere sprijin parţial studenţilor romi care urmează studii de licenţă, masterat sau doctorat în afara ţării de origine sau de rezidenţă.
Data ultimei editări: 07/04/2016
sprijină organizarea de proiecte de cooperare transnațională între organizațiile active în domeniul tineretului, educației, formării și sectoarele socio-economice în țările programului și în ţările partenere.
Data ultimei editări: 07/04/2016
Sprijinirea proiectelor care le permit antreprenorilor în curs de afirmare din UE să înveţe într-o companie experimentată dintr-un alt stat membru
Data ultimei editări: 07/04/2016
Organizarea unui program de stagii cu scopul de a oferi unui număr restrâns de studenţi sau tineri absolvenţi oportunitatea de a fi stagiari alături de personalul NATO de la sediul central din Bruxelles.
Data ultimei editări: 07/04/2016
stagiu de practică cu durata între o lună şi cinci luni în domeniile audit, finanţe, economie şi inginerie la instituţia finanţatoare a UE
Data ultimei editări: 07/04/2016
sprijină organizaţiile și organismele publice pentru a organiza evenimente majore sportive la nivel european care promovează activitățile Uniunii Europene în domeniul sportului.
Data ultimei editări: 07/04/2016
este un grant al UE pentru profesori universitari sau lectori superiori oferind un post de predare, cu specializare în studii ale Uniunii Europene.
Data ultimei editări: 07/04/2016
oferă posibilitatea de a efectua stagii de traducere pentru absolvenţii care au obținut o diplomă de licenţă su echivalentul acesteia de la o şcoală profesională sau tehnică.
Data ultimei editări: 07/04/2016
sprijină dezvoltarea unor politici publice care încearcă să coordoneze furnizarea de educaţie de înaltă calitate şi formare profesională continuă relevanţă şi accesibilă (EFPC)
Data ultimei editări: 07/04/2016
ADF oferă stagii plătite de două ori pe an, tinerilor absolvenţi, pe perioade de trei până la cinci luni.
Data ultimei editări: 07/04/2016
Burse acordate liderilor tinerilor şi proiectelor acestora care promovează schimbări sociale şi legături între tineri şi comunităţile locale
Data ultimei editări: 07/04/2016
FRA oferă stagii plătite pentru perioade de trei până la cinci luni pentru tineri absolvenți romi
Data ultimei editări: 07/04/2016
își propune să sprijine o varietate de proiecte de dimensiune transnațională și transversală, cu accent pe implicarea directă a cetățenilor
Data ultimei editări: 07/04/2016
o tabără de vară ce are loc în perioada 30 iunie - 7 iulie 2016 în Andøya Rocket Range, în Norvegia. şi care implică elevi de liceu din lumea întreagă, cu vârste între 17 şi 20 de ani, pasionaţi de spaţiu şi ştiinţe.
Data ultimei editări: 07/04/2016
sprijină proiectele care explorează modul în care studiile Uniunii Europene pot fi mai atractive prin testarea unor noi metodologii, conținut pedagogic și instrumente de predare la diferite niveluri de învățământ, creșterea cunoștințelor despre studiile UE în alte facultăți și sprijinirea activităților de informare pentru personalul administrațiilor publice și a societății civile
Data ultimei editări: 07/04/2016
este un grant al UE pentru un program de predare sau un curs de scurtă în domeniul studiilor Uniunii Europene într-o instituție de învățământ superior.
Data ultimei editări: 07/04/2016
este o subvenție UE dedicată instituțiilor care sporesc activitățile și formarea profesorilor pe teme ale Uniunii Europene, la nivel postuniversitar și/sau pentru alte părți interesate.

Data ultimei editări: 07/04/2016
is an EU grant for the creation of a focal point of competence and knowledge on European Union subjects.
Data ultimei editări: 07/04/2016
is an EU grant supporting any worldwide associations of professors and researchers specialising in European Union Studies
Data ultimei editări: 07/04/2016
sprijină organizaţiile pentru a se întâlni şi lucra pe priorități specifice.
Data ultimei editări: 07/04/2016
Premiul promovează studiile în domeniile legate de dreptul muncii.
Data ultimei editări: 07/04/2016
stagii plătite la Centrul Fundaţiilor Europene din Bruxelles, care urmăreşte promovarea activităţii fundaţiilor şi a finanţatorilor corporatişti din Europa.
Data ultimei editări: 07/04/2016
sprijină experimentele ce ţin de politici europene în domeniul educației, formării și tineretului.

Data ultimei editări: 07/04/2016
Competiţie mondială pentru tinerii care doresc să atragă atenţia problemelor globale şi să propună rezolvări prin intermediul proiectelor/programelor online.
Data ultimei editări: 07/04/2016
Activitate a Consiliului Europei, care a fost iniţiată în anul 1969, în cadrul Convenției Culturale Europene direcționată către profesori, directori, inspectori școlari, consilieri pedagogici și formatori de cadre didactice, prin tratatul semnat de 48 de state.
Data ultimei editări: 07/04/2016
Banca Central Europeană oferă oportunităţii de stagiu studenţilor de la economie, statistică financiară, administrarea afacerilor, drept, resurse umane, traduceri etc.
Data ultimei editări: 07/04/2016
Programul de burse al UNESCO.
Data ultimei editări: 06/04/2016
Data ultimei editări: 06/04/2016
invită tineri lideri care au un rol activ în găsirea de soluții pentru problemele arzătoare ale societății de azi, să își ofere șansa de a câștiga o invitație la ediția din anul 2016 a Zilelor Europene ale Dezvoltării (EDD16), eveniment care se va desfășura în Brussels, Belgia, între 3 și 4 iunie.
Data ultimei editări: 06/04/2016
Invită tinerii economiști să scrie un eseu despre politica de comerț și cooperarea comercială internațională.
Data ultimei editări: 06/04/2016
sprijină organizațiile culturale și creative să opereze și pe plan internațional și la nivel transnațional pentru a promova circulația transfrontalieră a operelor de cultură și mobilitatea actorilor culturali.
Data ultimei editări: 05/04/2016
Acest program oferă experienţă practică absolvenţilor de facultate la Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului - OHCHR.
Data ultimei editări: 05/04/2016
pentru anul universitar 2016-2017, pentru studenții internaționali care doresc să se înscrie în programele de licență sau cele combinate și programe de masterat în Universitatea Bocconi din Italia.

Data ultimei editări: 05/04/2016
sprijină proiecte culturale, audio-vizuale și trans-sectoriale care au ca scop să faciliteze integrarea refugiaților în comunitățile europene, prin promovarea respectului și înțelegerii diversității, a valorilor democratice și a cetățeniei, a dialogului intercultural, toleranța și respectul față de alte culturi.
Data ultimei editări: 05/04/2016

What is CONNECTOR?

In a nutshell: THE learning experience. CONNECTOR is a space aiming to bring together practitioners passionate about learning in a participative and interactive manner, with a focus on practical experience. The five day event is based on sharing, learning and experimenting with day 1 focused on sharing, days 2&3 focused on learning and days 4&5 focused on experimenting in the local community the results of the learning days.
Data ultimei editări: 08/03/2016
AFCN - Administraţia Fondului Cultural Naţional a lansat apelul naţional pentru Concursul de proiecte culturale - Sesiunea II 2016
Data ultimei editări: 19/01/2016
Concurs pentru toate persoanele care au peste 16 ani, care nu sunt rezidenţi în Marea Britanie şi care vor să scrie o piesă de teatru radiofonică de 60 de minute
Data ultimei editări: 15/12/2015
supports any public or private organisation active in the field of adult education, in the labour market or in the fields of education, training and youth, to organise projects promoting the mobility of adult education staff in another country.
Data ultimei editări: 15/12/2015
supports the organisation of European Voluntary Service activities, involving minimum 30 volunteers, in the framework of European or worldwide events in the field of youth, culture and sport including conferences, seminars, meetings and workshops.
Data ultimei editări: 15/12/2015
supports organisations active in the field of education, training and youth carrying out staff mobility activities for teaching and training.
Data ultimei editări: 15/12/2015
an opportunity for higher education institutions to create international study programmes for students at master level and award scholarships.
Data ultimei editări: 15/12/2015
encourages young people worldwide, from 7 to 17 years old and their teachers to write an essay about their views on the rights and responsibilities of different people in creating a sustainable future.
Data ultimei editări: 15/12/2015
are ca scop să atragă atenţia asupra legăturii vitale dintre informaţiile din cercetare şi dezvoltarea pozitivă a sectorului transport.
Data ultimei editări: 16/11/2015
invites any citizen over 18 years to make a short video promoting the benefits of the Europass initiative and get the chance to win a trip in a dream city in Europe and cash prizes.

Data ultimei editări: 19/10/2015
Data ultimei editări: 19/10/2015
The awards are destined for Europe’s very first Digital Girl of the Year, Digital Woman of the Year and Digital Impact Organisation of the Year.
Data ultimei editări: 19/10/2015
Finanţează propuneri pentru activităţi şi iniţiative care susţin dialogul intercultural în cele 37 de state Euro-mediteraneene.
Data ultimei editări: 29/09/2015
promotes the role web entrepreneurs play in European society and encourages and inspires potential entrepreneurs.
Data ultimei editări: 29/09/2015
The contest is open to young people from 18 years old, from around the world, already enrolled or planning to enroll in college or university outside their home country.
Data ultimei editări: 29/09/2015
provides student leaders and MUN advisors a deeper understanding of duties, responsabilities, rules and procedures of the General Assembly and Security Council.
Data ultimei editări: 29/09/2015
Premiul urmăreşte să stimuleze cercetarea academică în domeniul politicilor culturale. Aria generală acoperită se referă la cercetarea aplicată şi comparativă în domeniul politicilor culturale.
Data ultimei editări: 29/09/2015
Concurs internaţional axat pe teme legate de diversitatea culturală.
Data ultimei editări: 29/09/2015
finanţare la scară mică pentru iniţiative derulate pe parcursul Săptămânii Europene "Fotbalul Žmpotriva Rasismului în Europa", venite din partea cluburilor de fani, organizaţiilor etnice/de negri/de emigranţi, refugiaţilor şi căutătorilor de azil, cluburilor de fotbal amatoare, grupurilor anti-discriminare, şcoli...
Data ultimei editări: 15/09/2015
sprijina tinerii in dezvoltarea constiintei lor politice si ii ajuta sa devina adulti responsabili in cadrul constructiei europene.
Data ultimei editări: 15/09/2015
inspirat de anul 2015 - Anul european pentru dezvoltare, tinerii cetățeni talentați din UE, cu vârsta peste 18 ani, pot trimite fotografiile lor pe o temă lunară, până în luna septembrie 2015
Data ultimei editări: 15/09/2015
invites people from all over Europe and beyond to express their wish for the future in a short video clip on the theme "political participation".

Data ultimei editări: 10/09/2015
the EIB channels most of its institutional relations with Universities through the programme which consists of three different programmes: EIBURS, STAREBEI and EIB University Networks
Data ultimei editări: 10/09/2015
Permite tinerilor să se exprime prin realizarea unui film care durează exact 60 de secunde.
Data ultimei editări: 26/08/2015
grant allocation aiming to promote Africa-Europe youth exchanges, networking and political participation of non-state actors.
Data ultimei editări: 26/08/2015
allows students to apply for support for their master's studies abroad. Loans are offered by participating banks and student loan agencies on favourable conditions, better than market interest rates and up to two years.
Data ultimei editări: 26/08/2015
allows students to apply for support for their master's studies abroad. Loans are offered by participating banks and student loan agencies on favourable conditions, better than market interest rates and up to two years.
Data ultimei editări: 26/08/2015
allows students to apply for support for their master's studies abroad. Loans are offered by participating banks and student loan agencies on favourable conditions, better than market interest rates and up to two years.
Data ultimei editări: 19/08/2015
DG ENV - program care sprijină mediul, conservarea naturii şi dezvoltarea structurilor administrative de mediu în ţările terţe.
Data ultimei editări: 19/08/2015
The International Secretariat of the OSCE Parliamentary Assembly regularly engages graduate students as Research Fellows in International Relations.
Data ultimei editări: 19/08/2015
Concursul caută filmuleţe creative şi originale cu experienţe de mobilitate.
Data ultimei editări: 19/08/2015
participants are expected to express their creative ideas and/or show their experience with the European Health Insurance Card.

Data ultimei editări: 12/08/2015
concurs de fotografii pe trei categorii - fotografie, benzi desenate și material video.
Data ultimei editări: 22/07/2015
The award invites science journalists at the beginning of their career, with a maximum of 5 years’ experience, to submit an article on the main topic of Global Health.
Data ultimei editări: 22/07/2015
The award invites science journalists at the beginning of their career, with a maximum of 5 years’ experience, to submit an article on the main topic of Global Health.
Data ultimei editări: 16/07/2015
aims to honor work in the field of citizen media and its products in the categories VIDEO and AUDIO on the theme: Civic involvement and solidarity between generations.
Data ultimei editări: 02/07/2015
to assess the value of sport in EU external policies, and in public diplomacy in particular.
Data ultimei editări: 30/06/2015
supports events across Europe to tackle discrimination and social exclusion as part of the ‘Football People’ action weeks
Data ultimei editări: 30/06/2015
invites young people between the ages of 9-25 to submit original and creative videos focusing on migration, diversity and social inclusion.
Data ultimei editări: 30/06/2015
seeks to highlight creative and inspiring visual answers to this crucial question: How can individuals be empowered to improve their lives and contribute to the democratic development of their communities and countries through entrepreneurship?


Data ultimei editări: 30/06/2015
Creative Encounters: parteneriat cultural între Asia şi Europa este o nouă iniţiativă care urmăreşte să sprijine proiectele artistice în colaborare în contextul dialogului Asia-Europa.
Data ultimei editări: 15/06/2015
oferă ocazia tinerilor specialişti cu înaltă calificare din statele membre ale UE să lucreze în cadrul delegaţiilor Uniunii Europene
Data ultimei editări: 15/06/2015
DepicT! - festival internaţional de filmuleţe
Data ultimei editări: 09/06/2015
aims to increase public attention to Europe's need of more innovators and it encourages well educate women researchers to exploit the commercial and business opportunities offered by their research projects, become entrepreneurs and therefore help to achieve the objectives of the Europe 2020 Strategy.
Data ultimei editări: 08/06/2015
CEDEFOP oferă două perioade de stagii de 5 luni pentru tineri licenţiaţi şi angajaţi în sectorul public.
Data ultimei editări: 05/06/2015
Programul urmăreşte să ofere stagiarilor o mai bună cunoaştere a Agenţiei şi rolului său în activităţile Uniunii Europene
Data ultimei editări: 03/06/2015
fotografii amatori sunt invitaţi să îşi exprime aşteptările lor legate de un loc de muncă în Europa şi despre ce înseamnă Europa pentru locurile de muncă în prezent şi să ilustreze printr-o fotografie ce aşteaptă ei de la sau care este experienţa lor legată de ocuparea forţei de muncă şi crearea locurilor de muncă.
Data ultimei editări: 03/06/2015
Tinerii din întreaga lume sunt invitaţi să trimită ideile lor creatoare pe tema “Proiectul meu pentru a crea o schimbare în bine în mediul meu. Cum pot genera schimbări pozitive în comunitatea mea?”
Data ultimei editări: 26/05/2015
invites people from all corners of the world to honour creativity and innovation in the field of musical productions for young audiences.
Data ultimei editări: 19/05/2015
Stagii plătite pe o perioadă de cinci luni pentru persoanele cu dizabilităţi. Aceste stagii se adresează atât absolvenţilor de studii superioare, cât şi celor care au calificări sub acest nivel.
Data ultimei editări: 23/04/2015
aims at highlighting and supporting the best social innovation solutions to help people move towards work or into new types of work.
Data ultimei editări: 22/04/2015
as part of the European Commission "Science: It’s a girl thing!" campaign, teams of young people, between 13 and 18 years old are invited to express their views and answer this question by capturing it in a photo.
Data ultimei editări: 22/04/2015
offers youth-led organisations working in developing countries the opportunity to finance their projects promoting employment, good governance, shelter and secure tenure.
Data ultimei editări: 21/04/2015
is an online science competition seeking curious minds from the four corners of the globe.
Data ultimei editări: 21/04/2015
stagii de cinci luni organizate de doua ori pe an pentru tinerii licentiati
Data ultimei editări: 06/04/2015
young researchers and students can join the ICT 2013 event and contribute as session reporters, conference highlighters, exhibition watchers and social media managers.
Data ultimei editări: 03/04/2015
encourages young people from around the world to creatively express their vision for driving positive change in local communities through photo essays, music videos and other forms of visual storytelling.
Data ultimei editări: 24/03/2015
O competiţie destinată studenţilor din 18 ţări şi care reprezintă o provocare de design pentru studenţi.
Data ultimei editări: 13/03/2015
Young people worldwide, from 13 to 24 years old, are invited to make their voices heard in the dialogue on addressing global poverty by making a video answering the question “If you could have your say, how would you fight poverty?”.
Data ultimei editări: 13/03/2015
as part of the European Commission "Science: It’s a girl thing!" campaign, teams of young people, between 13 and 18 years old are invited to express their views and answer this question by capturing it in a photo.
Data ultimei editări: 13/03/2015
rewards initiatives by local and regional authorities in order to support entrepreneurship. The aim is to raise awareness of positive enterprise activities and celebrate entrepreneurial success in developing Europe’s economy.
Data ultimei editări: 09/03/2015
Sunt premiate proiectele de afaceri inovative ale studenţilor
Data ultimei editări: 20/02/2015
aims to strengthen the capacities of sending and hosting organisations intending to participate in the EU Aid Volunteers initiative
Data ultimei editări: 18/02/2015
invites young people from 18 to 35 years old, from all over the world, to join the event and discuss for a week on pressing global challenges within the context of cultural and religious diversity.
Data ultimei editări: 17/02/2015
participants have to create a short video clip, between 30 seconds to 1 minute, on the theme “European citizens”.
Since the year 2013 is the European year for "European citizens", it is also the theme of this year’s edition. What does it mean to be European? How do you feel about being a citizen of the European Union?

Data ultimei editări: 29/01/2015
sprijină organizațiile active in domeniul educației, formării și tineretului pentru a derula proiecte de schimburi.
Data ultimei editări: 29/01/2015
supports organisations active in the fields of education, training and youth to carry out exchanges activites.
Data ultimei editări: 29/01/2015
Anual, Fundaţia Anna Lindh oferă stagii plătite, pentru a sprijini astfel dezvoltarea reţelelor naţionale şi pentru a mări impactul programelor sale.
Data ultimei editări: 15/01/2015
cursuri de pregătire pentru lucrătorii din domeniul tineretului organizate de Directoratul pentru Tineret şi Sport al Consiliului Europei în parteneriat cu Comisia Europeană.
Data ultimei editări: 12/01/2015
promotes cooperations of organisations in the fields of education, training and youth.
Data ultimei editări: 19/12/2014
Comitetul Economic şi Social organizează stagii de practică de durată lungă şi scurtă.
Data ultimei editări: 17/12/2014
promotes cooperations of organisations in the fields of education, training and youth.
Data ultimei editări: 17/12/2014
supports to any public or private organisation active in the field of vocational education and training (VET) or active in the labour market or in the fields of education, training and youth, to organise projects promoting the learning mobility of Vocational Education and Training staff in another country.
Data ultimei editări: 17/12/2014
support organisations active in the fields of education, training and youth carry out Vocational Education and Training Traineeships abroad up to 12 months.
Data ultimei editări: 17/12/2014
supports organisations active in the fields of education, training and youth carrying out student mobility activities for studies and traineeships.
Data ultimei editări: 17/12/2014
Consiliul Europei – Grupul de cooperare pentru combaterea abuzului şi a traficului ilicit de droguri (Grupul Pompidou) acordă o dată la 2 ani Premiul european pentru prevenire pentru trei proiecte ce urmăresc prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor.
Data ultimei editări: 16/12/2014
Sprijin din partea Consiliului Europei pentru activităţile internaţionale de tineret întreprinse de organizaţiile naţionale sau internaţionale de tineret.
Data ultimei editări: 28/11/2014
The competition gives European university students and young professionals under 27 a chance to create an app and turn it into a business.
Data ultimei editări: 09/10/2014
Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene oferă, în fiecare an, 70 de stagii de practică cu o durată medie de 5 luni.
Data ultimei editări: 09/10/2014
Data ultimei editări: 09/09/2014
Linie de buget a DG ENV care sprijină proiecte ale organizaţiilor neguvernamentale europene.
Data ultimei editări: 05/09/2014
concurs video care invită orice persoană, de orice vârstă, din orice ţară să creeze un scurt-metraj de 1 minut despre mediu.
Data ultimei editări: 05/09/2014
Fonduri pentru crearea unei platforme europene online pentru profesori în domeniul educaţiei antreprenoriale.
Data ultimei editări: 05/09/2014
Filmele trebuie să transmită un mesaj promoţional, ideatic, politic sau original. Acestea trebuie să fi avut deja succes în a se răspândi pe Internet sau măcar să fie pe punctul de a atinge acest statut.
Data ultimei editări: 17/07/2014
Organizaţii de tineret non-guvernamentale, reţele şi alte structuri non-guvernamentale pot depune aplicaţii pentru sesiuni de studiu şi proiecte educaţionale inovatoare internaţionale sau multilaterale
Data ultimei editări: 30/06/2014
Iniţiativă ce implică concursuri naţionale pentru tineri savanţi din Europa, urmate de un concurs UE pentru câştigătorii naţionali (6FP).
Data ultimei editări: 30/06/2014
un program finanţat de Comisia Europeană care oferă companiilor europene şi managerilor acestora un an de formare lingvistică, culturală şi de afaceri pentru succesul lor pe piaţa niponă.
Data ultimei editări: 24/04/2014
Oferă stagii plătite sau neplătite în cadrul Secretariatului sau pentru a contribui la formarea profesională a tinerilor cetăţeni şi la înţelegerea modului de lucru al instituţiei.
Data ultimei editări: 11/04/2014
Programul urmăreşte promovarea colaborării între UE şi Australia, Japonia, Noua Zeelandă şi Republica Coreeană şi dezvoltarea calitativă a resursei umane.
Data ultimei editări: 20/01/2014
Noul program comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială, care se va derula pe perioada 2007-2013.
Data ultimei editări: 14/01/2014
Urmăreşte să creeze legături între cetăţeni şi Uniunea Europeană prin furnizarea instrumentelor de promovare a cetăţeniei europene active.
Data ultimei editări: 07/01/2014
asigură pregătire academică aprofundată pentru absolvenţii de facultate
Data ultimei editări: 05/11/2013
program gratuit adresat tinerilor din lumea întreagă interesaţi de matematică, ştiinţele naturii, tehnologia informaţiilor şi alte ştiinţe.

Data ultimei editări: 10/07/2013
are drept scop pregătirea viitoarelor acţiuni ale UE în domeniul sportului pe baza priorităţilor stabilite în Cartea albă privind sportul.
Data ultimei editări: 04/07/2013
Curtea Auditorilor organizează stagii de practică în diferite domenii de interes pentru activitatea sa.
Data ultimei editări: 04/07/2013
bursele individuale de călătorie promovează mobilitatea specialiştilor din domeniul cultural (artişti, cadre de conducere din domeniul cultural, specialişti media şi factori de decizie)
Data ultimei editări: 03/07/2013
Reduce semnificativ daunele sociale şi de sănătate cauzate de consumul şi comerţul ilicit de droguri.
Data ultimei editări: 03/07/2013
Burse pentru tineri cercetători din ţările in curs de dezvoltare, posesori ai unei diplome de Master sau echivalent.
Data ultimei editări: 20/06/2013
Este un program care promovează folosirea în siguranţă a Internetului, la nivel european, dar şi un mediu favorabil pentru dezvoltarea industriei Internetului.
Data ultimei editări: 20/06/2013
se adresează colegiilor şi universităţilor din lumea întreagă care oferă programe de licenţă sau diplomă în film, producţie de film sau cinematografie.
Data ultimei editări: 28/03/2013
invită tinerii să realizeze fotografii pentru a arăta modul în care lucrătorii domestici migranți se integrează cu succes la locul de muncă și în viața socială.
Data ultimei editări: 26/03/2013
Program regional ce promovează mobilitatea tinerilor şi înţelegerea între popoare; se concentrează pe mobilitate, educaţie non-formală şi învăţare interculturală.
Data ultimei editări: 26/03/2013
Programul le oferă economiştilor de succes din universităţi, bănci centrale şi institute de cercetare un contract pe termen scurt, între 3 şi 11 luni.
Data ultimei editări: 19/03/2013
Programul presupune sprijin comunitar în vederea îmbunătăţirii informaţiilor şi a cunoştinţelor privind ameliorarea sănătăţii publice, dar şi sprijin pentru intervenţii rapide în caz de ameninţare la adresa sănătăţii. Prin promovarea sănătăţii şi a prevenirii bolilor, sunt vizaţi factorii de decizie din domeniul sănătăţii.
Data ultimei editări: 25/05/2012
Bursele încurajează tinerele femei de ştiinţă care activează în domeniul ştiinţelor vieţii, la nivel doctoral sau post-doctoral.
Data ultimei editări: 22/05/2012
Programul urmăreşte să transforme conţinutul digital din Europa într-un produs accesibil, care poate fi utilizat şi exploatat cu uşurinţă. Programul facilitează crearea şi difuzarea de informaţii, în domenii de interes public, la nivel comunitar.
Data ultimei editări: 02/05/2012
Stagii de practică pentru absolvenţii de facultate din ţările membre ale Uniunii Europene şi pentru un anumit număr de persoane din ţările în curs de aderare, care vor să înţeleagă cum funcţionează Centrul şi să acumuleze experienţă profesională.
Data ultimei editări: 19/04/2012
Program de formare pentru profesioniştii din industria programelor audiovizuale europene.
Data ultimei editări: 27/02/2012
Programul Fulbright – Schuman oferă aproximativ 13 granturi pentru studiu, cercetare sau susţinere de prelegeri pe afaceri europene, integrare europeană şi relaţiile UE-SUA. Granturile se acordă cetăţenilor statelor membre UE.
Data ultimei editări: 23/02/2012
Concursuri dedicate Zilei Siguranţei pe Internet
Data ultimei editări: 01/02/2012
Cursuri de formare pentru imbunatatirea calitatii proiectelor din cadrul Programului Tineret prin organizarea de cursuri specializate de formare si coordonarea diferitelor cursuri de formare din cadrul retelei Agentiilor Nationale Tineret.
Data ultimei editări: 06/07/2011
Agenţia Spaţială Europeană oferă diferite oportunităţi de stagii pentru tinerii din statele membre ASE şi din statele cu care se cooperează.
Data ultimei editări: 08/04/2011
Acest program de schimb între Regiunile Europene permite tinerilor să beneficieze de un curs de formare profesională într-o companie (mediu de afaceri) străină.
Data ultimei editări: 08/04/2011
Competiţie de eseuri pe tema "Generaţia viitoare a antreprenorilor "verzi""
Data ultimei editări: 23/02/2011
Europass promovează atât mobilitatea ocupaţională, între ţări dar şi între sectoare, cât şi mobilitatea educaţională, ajutând cetăţenii să comunice şi să-şi prezinte mai bine calificările şi abilităţile în întreaga Europă.
Data ultimei editări: 18/11/2010
Program ce se adresează specialiştilor în economie, care pot efectua vizite de lucru la Comisia Europeană, pentru a prezenta munca lor de cercetare şi a se consulta cu reprezentanţii Directoratului General pentru Economie şi Afaceri Financiare.
Data ultimei editări: 21/10/2010
Sprijin financiar pentru proiectele de comunicare ce urmăresc creşterea gradului de conştientizare cu privire la rolul Parlamentului European, modul de funcţionare şi poziţiile pe care le adoptă, în rândul a două grupuri ţintă de audienţă.
Data ultimei editări: 31/03/2010
ASEF urmăreşte crearea de reţele formate din voluntari tineri, formatori, artişti, studenţi şi alte persoane interesate din Asia şi Europa.
Data ultimei editări: 19/11/2009
UNESCO le oferă studenţilor, cercetătorilor şi funcţionarilor publici posibilitatea de a candida pentru stagii neplătite de 1-4 luni.
Data ultimei editări: 18/11/2009
Amnesty International recrutează stagiari pentru birourile Secretariatulului Internaţional de la Londra, Geneva şi New York. Stagiarii sunt recrutaţi pentru perioade de 6 luni, pentru a derula activităţi administrative şi diferite acţiuni în proiecte.
Data ultimei editări: 03/11/2009
permite studenţilor la drept şi tinerilor jurişti să dobândească experienţă profesională în străinătate
Data ultimei editări: 02/09/2009
este unul dintre principalele programe internaţionale de burse de studiu finanţate din fonduri private.
Data ultimei editări: 02/09/2009
Asociatia Studenţilor şi Tinerilor Experţi în Economie şi Management oferă stagii internaţionale.
Data ultimei editări: 02/09/2009
învăţare interculturală pentru studenţi, voluntari sau educatori ca rezidenţi într-o comunitate din Africa, America Latină, America de Nord, Australia, Noua Zeelandă, Asia sau Europa.
Data ultimei editări: 02/09/2009
Oferă studenţilor oportunitatea de a acumula experienţă tehnică în străinătate, complementară studiilor lor, în domeniile ştiinţă, tehnologie sau inginerie.
Data ultimei editări: 02/09/2009
Stagii neplătite de 6 luni la Bruxelles sau Londra cu posibilitatea participării la proiecte de informare, juridice, de advocacy şi politice în cadrul ECRE (Consiliul European pentru Refugiaţi şi Exilaţi)
Data ultimei editări: 02/09/2009
caută să promoveze dimensiunea europeană în educaţie şi oferă posibilitatea elevilor/studenţilor, care fac parte din grupa de vârstă 16-22, să participe la o experienţă practică şi pozitivă de învăţare.
Data ultimei editări: 02/09/2009
stagii pentru un număr limitat de persoane, cu o durată cuprinsă între două şi şase luni, ce se desfăşoară pe tot parcursul anului.
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!