Europa Creativă (2014-2020) - Sub-program Cultura

ID program
EU0010000628
ID outline
RO0010000490
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari

Europa creativă - Sub-Programul Cultura sprijină organizațiile culturale și creative pentru a funcționa la nivel transnațional și internațional și pentru a promova circulația transfrontalieră a operelor culturale și mobilitatea actorilor culturali.

Sub-Programul Cultura sprijină mai ales:
- Proiecte de cooperare transnațională reunind organizații culturale și creative din diferite țări pentru a desfășura activități sectoriale sau trans-sectoriale;
- Activități desfășurate de rețelele europene de organizații culturale și creative din diferite țări;
- Activități desfășurate de organizații vocaționale europene pentru încurajarea dezvoltării noilor talente și stimularea mobilității transnaționale ale actorilor culturali și creativi precum și circulația operelor, cu potențialul de a exercita o influență largă asupra sectoarelor culturale și creative și a asigura efecte de durată;
- Traduceri literare și promovarea operelor traduse;

Europa creativă - Sub-programul Cultura include:
- Proiecte de cooperare europeană - sprijinirea proiectelor de cooperare transnațională reunind organizații culturale și creative din diferite țări pentru a desfășura activități sectoriale sau trans-sectoriale (de până la 48 luni).
Categoria 1 - proiecte de cooperare la scară mică: cel puțin trei parteneri din cel puțin trei țări participante la program, pe o perioadă de maximum patru ani. Categoria 2 - proiecte de cooperare la scară largă: cel puțin șase parteneri din cel puțin șase țări participante la program, pe o perioadă de maxim patru ani

- Rețele europene - subvenții pentru acțiuni ale rețelelor europene active în domeniul sectoarelor culturale și creative, care au cel puțin 15 organizații membre din cel puțin 10 țări diferite participante la program.

- Platforme europene - sprijinirea organizațiilor culturale și creative pentru dezvoltarea talentelor emergente și mobilitatea transnațională a actorilor culturali și creativi, precum și circulația operelor. Platforma va fi formată dintr-o entitate cu rol de coordonare și din cel puțin 10 operatori culturali europeni situați în cel puțin 10 țări diferite participante la program.

- Proiecte de traducere literară - sprijinirea proiectelor de traducere literară, diversității culturale și lingvistice din Uniune și din alte țări participante, precum și promovarea circulației transnaționale a operelor literare de înaltă calitate.

Categoria 1 - Proiecte de doi ani: traducere și promovare a unui pachet de 3 până la 10 lucrări de ficțiune eligibile din și în limbile eligibile (până la 2 ani).
Categoria 2 - Acord de parteneriat: plan de acțiune care să acopere întreaga durată a acordului, bazându-se pe o strategie pe termen lung pentru traducerea, distribuția și promovarea pachetului tradus de opere de ficțiune.

Eligibilitate:
- Operatori culturali și creativi non-audiovizuali, constituiți legal într-una din țările participante la program.

Țări eligibile:
- Statele membre ale UE, Norvegia, Islanda, Albania, Bosnia și Herțegovina și Muntenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Serbia și Turcia.

Proiecte eligibile: în special proiectele non-profit.

Termene limită:
- Proiecte de cooperare europeană: a fost 7 octombrie 2015
- Rețele europene: a fost 19 martie 2014
- Platforme europene: a fost 25 februarie 2015, ora 12:00 (ora Bruxelles-ului)
- Proiecte de traducere literară: 27 aprilie 2016, ora 12:00 (ora Bruxelles-ului): https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-2016_en

Pentru asistență suplimentară, vă rugăm să contactați birourile Europa creativă în țara dumneavoastră: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-desks_en.htm

ID program
EU0010000628
ID outline
RO0010000490
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!