Europa Creativă (2014-2020) - Sub-program Cultura

ID program
EU0010000628
ID outline
RO0010000490
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari

Europa creativă - Sub-Programul Cultura sprijină organizațiile culturale și creative pentru a funcționa la nivel transnațional și internațional și pentru a promova circulația transfrontalieră a operelor culturale și mobilitatea actorilor culturali.

Sub-Programul Cultura sprijină mai ales:
- Proiecte de cooperare transnațională reunind organizații culturale și creative din diferite țări pentru a desfășura activități sectoriale sau trans-sectoriale;
- Activități desfășurate de rețelele europene de organizații culturale și creative din diferite țări;
- Activități desfășurate de organizații vocaționale europene pentru încurajarea dezvoltării noilor talente și stimularea mobilității transnaționale ale actorilor culturali și creativi precum și circulația operelor, cu potențialul de a exercita o influență largă asupra sectoarelor culturale și creative și a asigura efecte de durată;
- Traduceri literare și promovarea operelor traduse;

Europa creativă - Sub-programul Cultura include:
- Proiecte de cooperare europeană - sprijinirea proiectelor de cooperare transnațională reunind organizații culturale și creative din diferite țări pentru a desfășura activități sectoriale sau trans-sectoriale (de până la 48 luni).
Categoria 1 - proiecte de cooperare la scară mică: cel puțin trei parteneri din cel puțin trei țări participante la program, pe o perioadă de maximum patru ani. Categoria 2 - proiecte de cooperare la scară largă: cel puțin șase parteneri din cel puțin șase țări participante la program, pe o perioadă de maxim patru ani

- Rețele europene - subvenții pentru acțiuni ale rețelelor europene active în domeniul sectoarelor culturale și creative, care au cel puțin 15 organizații membre din cel puțin 10 țări diferite participante la program.

- Platforme europene - sprijinirea organizațiilor culturale și creative pentru dezvoltarea talentelor emergente și mobilitatea transnațională a actorilor culturali și creativi, precum și circulația operelor. Platforma va fi formată dintr-o entitate cu rol de coordonare și din cel puțin 10 operatori culturali europeni situați în cel puțin 10 țări diferite participante la program.

- Proiecte de traducere literară - sprijinirea proiectelor de traducere literară, diversității culturale și lingvistice din Uniune și din alte țări participante, precum și promovarea circulației transnaționale a operelor literare de înaltă calitate.

Categoria 1 - Proiecte de doi ani: traducere și promovare a unui pachet de 3 până la 10 lucrări de ficțiune eligibile din și în limbile eligibile (până la 2 ani).
Categoria 2 - Acord de parteneriat: plan de acțiune care să acopere întreaga durată a acordului, bazându-se pe o strategie pe termen lung pentru traducerea, distribuția și promovarea pachetului tradus de opere de ficțiune.

Eligibilitate:
- Operatori culturali și creativi non-audiovizuali, constituiți legal într-una din țările participante la program.

Țări eligibile:
- Statele membre ale UE, Norvegia, Islanda, Albania, Bosnia și Herțegovina și Muntenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Serbia și Turcia.

Proiecte eligibile: în special proiectele non-profit.

Termene limită:
- Proiecte de cooperare europeană: a fost 7 octombrie 2015
- Rețele europene: a fost 19 martie 2014
- Platforme europene: a fost 25 februarie 2015, ora 12:00 (ora Bruxelles-ului)
- Proiecte de traducere literară: 27 aprilie 2016, ora 12:00 (ora Bruxelles-ului): https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-2016_en

Pentru asistență suplimentară, vă rugăm să contactați birourile Europa creativă în țara dumneavoastră: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-desks_en.htm

ID program
EU0010000628
ID outline
RO0010000490
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
24 Martie 2018 - 28 Martie 2018
Loc desfăşurare
Austria
Perioada:
13 Decembrie 2017 - 17 Decembrie 2017
Loc desfăşurare
Lituania
ULTIMELE ştiri
13 Noiembrie 2017

Au fost lansate premiile Fundației Schwarzkopf Junges Europa.

13 Noiembrie 2017

Program de burse pentru studenții cu dizabilități.

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
24 Martie 2018 - 28 Martie 2018
Loc desfăşurare
Austria
Perioada:
13 Decembrie 2017 - 17 Decembrie 2017
Loc desfăşurare
Lituania
ULTIMELE ştiri
13 Noiembrie 2017

Au fost lansate premiile Fundației Schwarzkopf Junges Europa.

13 Noiembrie 2017

Program de burse pentru studenții cu dizabilități.