Sprijin pentru reforma politică - Iniţiative prospective în cadrul Erasmus+

ID program
EU0010000633
ID outline
RO0010000424
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari

Comisia Europeană a lansat un apel pentru propuneri (EACEA/10/14) în cadrul programului Erasmus+, Acţiunea-cheie 3: Sprijin pentru reforma politică – iniţiative prospective - realizarea de experimente în materie de politici europene în domeniul educaţiei, formării profesionale, tineretului şi sportului.

Obiectivele acestui apel sunt:
 - promovarea învăţării reciproce şi a cooperării transnaţionale între autorităţile competente de la cel mai înalt nivel, cu scopul de a testa şi îmbunătăţu sistemele, structurile şi procesele de punere în aplicare a politicilor cu impact potenţial semnificativ,
 - facilitarea colectării şi analizării unor date concrete care să permită autorităţilor publice responsabile să evalueze şi să monitorizeze punerea în aplicare a politicilor inovatoare,
 - identificarea unor criterii şi condiţii-cheie pentru punerea în aplicare şi monitorizarea eficientă a politicilor, 
 - facilitarea transferabilităţii şi a scalabilităţii.

Temele prioritare sunt:
 - evaluarea competenţelor transversale în cadrul învăţământului primar şi secundar,
 - experienţă antreprenorială practică în cadrul şcolii,
 - cooperarea cu privire la metode inovatoare de recunoaştere academică rapidă şi uşoară peste hotare în învăţământul superior,
 - reducerea numărului de adulţi  slab calificaţi, 
 - încurajarea activităţilor de voluntariat în care sunt implicaţi tinerii şi a dimensiunii internaţionale a acestora.

Candidaţi eligibili
- autorităţi publice (minister sau organism echivalent) care răspund de educaţie, formare profesională sau tineret la cel mai înalt nivel în contextul naţional sau regional relevant,
- autorităţi publice de la cel mai înalt nivel cu competenţe în alte domenii decât educaţia, formarea profesională şi tineretul,
- organizaţii publice sau private sau instituţii active în domeniul educaţiei, formării profesionale sau tineretului,
- organizaţii publice sau private sau instituţii care desfăşoară activităţi legate de educaţie, formare profesională şi/sau tineret în alte sectoare socio-economice,

Sunt eligibile propunerile venite din partea persoanelor juridice stabilite într-una din următoarele ţări participante la program:
 - cele 28 de state membre ale Uniunii Europene,
 - ţările AELS/SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
 - ţările candidate: Turcia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei;
 - Confederaţia Elveţiană.
Condiţia minimă de parteneriat în contextual prezentului apel este participarea a patru entităţi, reprezentând trei ţări eligibile.

Activităţi eligibile
Activităţile trebuie să înceapă în perioada 1 noiembrie  2015 - 1 ianuarie 2016.
Durata proiectului trebuie să fie cuprinsă între 24 şi 36 de luni.

Buget
Bugetul total disponibil pentru cofinanţarea proiectelor alese în baza acestui apel este de 10 000 000 EUR şi se distribuie astfel între cele două domenii de activitate: 
 - educaţie şi formare profesională: 15 000 000 EUR, 
 - tineret: 2 000 000 EUR.

Contribuţia financiară a UE nu poate depăşi 75% din totalul costurilor eligibile.
Grantul maxim per proiect va fi de 500 000 EUR.

Date limită: 24 februarie 2015, ora 12.00

Toate informaţiile sunt disponibile la: http://bit.ly/1tyBRgl

ID program
EU0010000633
ID outline
RO0010000424
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!