Europa pentru cetăţeni: Reţele de oraşe înfrăţite

ID program
EU0010000654
ID outline
RO0010000480
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari

Această măsură sprijină dezvoltarea de reţele create pe baza legăturilor de înfrăţire între oraşe, care sunt importante pentru că asigură o cooperare structurată, intensă şi multilaterală între municipalităţi şi deci contribuie la maximizarea impactului Programului.
Măsura “Reţele de oraşe înfrăţite” reprezintă a doua măsură din componenta numită – Angajament democratic şi  participare civică din cadrul programului „Europa pentru Cetăţeni 2014-2020”. Această componentă își propune să încurajeze cetățenia europeană și îmbunătățirea condițiilor de participare civică și democratică la nivelul UE, pentru a încuraja participarea democratică a cetățenilor la nivelul UE și pentru a sprijini participarea concretă la procesul de elaborare a politicilor UE.

În prima fază, Corpul European de Solidaritate, noua inițiativă a UE care urmărește să ofere tinerilor din UE oportunitatea de face voluntariat pentru a ajuta acolo unde este nevoie și de a răspunde situațiilor de criză, se va baza pe programele UE existente, inclusiv pe programul "Europa pentru cetățeni". În acest context, promotorii de proiecte sunt încurajați să folosească baza de date a Corpului European de Solidaritate. Promotorii care decid sa aleagă persoane din cadrul Corpului European de Solidaritate trebuie să respecte cerințele stabilite de Carta Corpului European de Solidaritate, inclusiv cerința referitoare la asigurarea acestora. Într-adevăr, în cadrul programului "Europa pentru cetățeni", agenția nu oferă direct sau indirect o acoperire de asigurare voluntarilor/persoanelor alese de promotori pentru proiectele lor. Prin urmare, fiecare promotor trebuie să se asigure că voluntarii/persoanele pe care îi folosesc sunt asigurate corespunzător pentru activitățile lor.

 

Rețele tematice între municipalități pe probleme de interes comun permit discuții în cunoștință de cauză și schimburi de bune practici.
Potențialul rețelelor create de înfrățirile dintre orașe ar trebui folosite pentru dezvoltarea cooperării tematice și de lungă durată între orașe.
Comisia Europeană sprijină dezvoltarea unor astfel de rețele, care sunt importante pentru asigurarea unei cooperări structurate, intense și cu multiple fațete.

 

 

 

 

2.2 Reţelele de oraşe înfrăţite trebuie să:

 

 

 

 

- prezinte proiecte care integrează o gamă de activități pe un anumit subiect (cum ar fi reuniunile cetățenilor, workshop-uri de specialitate și conferințe în cadrul rețelei)
- au grupuri țintă definite pentru care temele selectate sunt deosebit de relevante și implică membrii comunității activi în domeniul discutat (de exemplu experți, asociații locale, cetățeni și grupuri de cetățeni direct afectați de tema întâlnirilor, etc.);
- servesc drept bază pentru viitoare inițiative și acțiuni între orașele implicate, cu privire la aspectele abordate sau, eventual, pe alte aspecte de interes comun.

 

 

 

 

Proiectele trebuie să:
- prevadă cel puțin patru evenimente care să implice municipalități din cel puțin patru țări participante, din care cel puțin una este un stat membru al UE
- aibe un minim de 30% de participanți internaționali provenind din municipalitățile invitate
- durata maximă a proiectului este de 24 luni;
- proiectul trebuie să înceapă în perioada de eligibilitate, care depinde de termenul la care se depune cererea.

 

 

 

 

Subvenția maximă care va fi acordată este de 150.000 de euro pe proiect.

 

 

 

 

Candidaţi eligibili:
- orașe / municipii și comitete de înfrățire
- guverne locale și regionale
- federaţie / asociație de autorități locale
- organizații non-profit care reprezintă autoritățile locale

 

 

 

 

Parteneri: organizațiile non-profit ale societății civile

 

 

 

 

Ţări eligibile:

 

 

 

 

- cele 28 de state membre ale UE: 28 state membre ale UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Marea Britanie.

 

 

 

 

- Țările AELS, țările în curs de aderare, țările candidate și țările potențial candidate sunt eligibile, cu condiția să fi semnat un memorandum de înțelegere cu Comisia Europeană.

 

 

 

 

- Serbia, Muntenegru și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.

 

 

 

 

Deadlines:
- 1 martie 2017, 12:00 CET, pentru proiecte care încep între 1 iulie şi 31 decembrie a aceluiaşi an

 

 

 

 

- 1 septembrie 2017, 12.00 CET, pentru proiecte care încep între 1 ianuarie şi 30 iunie a anului următor

 

 

 

 

Mai multe detalii la: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2015_en

 

 

 

 

Pentru mai multe informaţii, contactaţi Europe for Citizens Point în ţara dumneavoastră.
 

 

 

ID program
EU0010000654
ID outline
RO0010000480
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Februarie 2018 - 25 Februarie 2018
Loc desfăşurare
Slovacia
Perioada:
21 Martie 2018 - 23 Martie 2018
Loc desfăşurare
Franţa
ULTIMELE ştiri
18 Ianuarie 2018

În 2018 vom sărbători, în toată Europa, la nivel național, regional și local, diversitatea patrimoniului nostru cultural.

17 Ianuarie 2018

Consultarea a fost lansată de Comisia Europeană.

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Februarie 2018 - 25 Februarie 2018
Loc desfăşurare
Slovacia
Perioada:
21 Martie 2018 - 23 Martie 2018
Loc desfăşurare
Franţa
ULTIMELE ştiri
18 Ianuarie 2018

În 2018 vom sărbători, în toată Europa, la nivel național, regional și local, diversitatea patrimoniului nostru cultural.

17 Ianuarie 2018

Consultarea a fost lansată de Comisia Europeană.