Erasmus+ Acţiunea cheie KA3: Sprijin pentru întreprinderi mici și mijlocii care se implică în programe de ucenicie

ID program
EU0010000670
ID outline
RO0010000533
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari

Prezenta cerere are drept scop atragerea de propuneri în vederea sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) care oferă stagii de ucenicie și care fie se implică într-o astfel de activitate pentru prima oară, fie își cresc substanțial oferta actuală de stagii. Subliniem faptul că această cerere nu oferă sprijin financiar pentru IMM-uri în mod direct.

Prezenta cerere de propuneri are drept obiectiv să sporească oferta de stagii de ucenicie, ceea ce reprezintă una dintre cele cinci priorități europene în domeniul VET (învățământ profesional și tehnic) pentru perioada 2015-2020 și unul dintre obiectivele principale ale Alianței europene pentru ucenicii. 

 

Solicitanți eligibili

Lotul 1:

Solicitanții (coordonatorii) trebuie să fie organizații sau grupuri de organizații de următorul tip:

- camere de comerț, industrie și meserii sau organizații profesionale/sectoriale relevante similare;

- întreprinderi publice sau private;

- furnizori de VET;

- alte organizații care contribuie la sprijinirea IMM-urilor în vederea creșterii ofertei acestora de stagii de ucenicie.

Entitățile din cadrul parteneriatului trebuie să provină din cel puțin două țări eligibile (dintre care una trebuie să fie o țară participantă la programul Erasmus+).

Lotul 2:

Solicitanții (coordonatorii de proiect) trebuie să fie rețele sau organizații care au membri sau filiale în cel puțin 12 țări participante la programul Erasmus+, dintre care cel puțin șase să participe la proiect în calitate de parteneri.

Printre organizațiile participante eligibile (lotul 1 și lotul 2) se numără:

- ministerele;

- partenerii sociali (organizații patronale și sindicale);

- întreprinderile publice sau private;

- camerele de comerț, industrie și meserii sau organizații profesionale/sectoriale relevante similare (de exemplu, organizații de meșteșugari);

- serviciile publice de ocupare a forței de muncă;

- autoritățile publice regionale și locale;

- furnizorii de VET;

- agențiile/centrele din domeniul VET;

- școlile sau alte instituții de învățământ;

- instituțiile de învățământ superior;

- centrele de cercetare;

- organizațiile internaționale;

- organizațiile fără scop lucrativ (ONG-uri);

- organizațiile de tineret;

- asociațiile de părinți; 

- alte organisme relevante.

Persoanele fizice și întreprinderile profesionale unipersonale nu sunt eligibile.

  

Țările eligibile sunt:

Pentru lotul 1 și lotul 2:

Țările participante la programul Erasmus+:

- cele 28 de state membre ale Uniunii Europene;

- țările membre ale AELS/SEE: Islanda, Liechtenstein și Norvegia;

- țările candidate pentru aderarea la UE: Albania, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia.

Pot fi selectate propuneri ale unor solicitanți din țările membre ale AELS/SEE sau din țările candidate sau asociate, cu condiția ca, la data atribuirii, să existe acorduri semnate de stabilire a modalităților de participare a țărilor respective la program.

Următoarele țări partenere Erasmus+:

- țările potențial candidate pentru aderarea la UE: Bosnia și Herțegovina și Kosovo.


Activități eligibile

Scopul prezentei cereri de propuneri este sprijinirea proiectelor de nivel european care au drept obiectiv să ajute IMM-urile să se implice în programe de ucenicie. Propunerile ar trebui prezentate în cadrul unuia dintre următoarele două loturi:
(a) Parteneriate încheiate în vederea consolidării capacității unor organisme intermediare sau parteneriate încheiate de mari întreprinderi pentru sprijinirea IMM-urilor (lotul 1)
Proiectele sprijinite în cadrul acestui lot ar trebui să construiască parteneriate între întreprinderi, furnizori de VET și organizații intermediare, împreună cu autorități publice și cu parteneri sociali, după caz, cu scopul de a spori numărul IMM-urilor implicate în programe de ucenicie. Prin urmare, proiectele ar trebui să vizeze:
- fie consolidarea capacității organismelor intermediare (cum ar fi camerele de comerț, industrie și meserii sau alte organizații profesionale) care sprijină stagiile de ucenicie în cadrul IMM-urilor;
- fie stabilirea de parteneriate de către întreprinderi mai mari care utilizează lanțul propriu de aprovizionare pentru a sprijini eforturile IMM-urilor de a-și crește oferta de stagii de ucenicie.

(b) Rețele și organizații europene de sprijinire a IMM-urilor prin intermediul membrilor sau filialelor lor naționale (lotul 2)
Cererea susține, de asemenea, un număr limitat de proiecte prezentate de organizațiile și rețelele europene existente, pentru a sprijini activități strategice între organizația umbrelă la nivel european și membrii sau filialele lor naționale, în vederea consolidării ofertei de stagii de ucenicie în cadrul IMM-urilor.
Aceste parteneriate ar trebui să includă cooperarea la nivel național, regional (transfrontalier și interregional) și/sau sectorial.

 

Buget

Bugetul total alocat pentru cofinanțarea proiectelor este estimat la maximum 8,7 milioane EUR (5,2 milioane EUR pentru lotul 1 și 3,5 milioane EUR pentru lotul 2).

Valoarea fiecărei subvenții va fi cuprinsă între 300 000 și 600 000 EUR pentru lotul 1 și, respectiv, între 600 000 și 800 000 EUR pentru lotul 2. Agenția are în vedere finanțarea a aproximativ 15 propuneri (până la 10 proiecte în cadrul lotului 1 și până la cinci proiecte în cadrul lotului 2).

Agenția își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.


Data-limită: 15 ianuarie 2016, 12.00 prânz (ora Brussels).

Mai multe detalii la: http://bit.ly/1O5rKcn

ID program
EU0010000670
ID outline
RO0010000533
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!