Erasmus+KA3-Sprijin pentru reformele politice

ID program
EU0010000655
ID outline
RO0010000492
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari

Obiectivul prezentei cereri de propuneri este de a susține dezvoltarea de politici publice care urmăresc să coordoneze furnizarea de educație și formare profesională continuă (EFPC) de înaltă calitate, relevantă și accesibilă și să asigure o creștere semnificativă a adoptării unor oportunități de formare suplimentare, ca parte a strategiilor de competențe locale, regionale sau naționale cuprinzătoare.

Cererea de propuneri încurajează cooperarea dintre autoritățile naționale și toate părțile interesate relevante implicate în EFPC, inclusiv dezvoltarea competențelor angajaților și reorientarea lucrătorilor (cum ar fi formarea oferită de serviciile publice de ocupare a forței de muncă).
Prezenta cerere de propuneri se adresează autorităților naționale responsabile de politicile privind EFPC din fiecare țară participantă la programul Erasmus+ sau organizațiilor desemnate de acestea.
Implicarea directă a autorităților naționale competente (minister sau echivalentul acestuia) are scopul de a garanta că proiectele pot contribui efectiv la o mai bună înțelegere a furnizării de servicii de formare în cadrul EFPC și a politicilor în vigoare privind EFPC. Proiectele trebuie să demonstreze modul în care autoritățile publice competente își folosesc rolul de coordonare în definirea priorităților strategice ale politicilor de competențe locale, regionale sau naționale și a politicilor conexe privind EFPC cu scopul de a crea baza pentru reforma sistemică. Fiecare proiect se va baza pe practicile din una sau mai multe țări participante la programul Erasmus+, beneficiind astfel de transferul de cunoștințe și experiență. Un element important al calității propunerii va fi reprezentat de implicarea activă a părților interesate la nivel local, regional sau național, cum ar fi partenerii sociali (organizații patronale și sindicale), furnizorii de educație și formare profesională, întreprinderi individuale și organizații intermediare.

Candidați eligibili
Prezenta cerere de propuneri este deschisă autorităților naționale responsabile de educația și formarea profesională continuă (EFPC) din fiecare țară participantă la programul Erasmus+.
Cererile de finanțare trebuie depuse de minimum două entități din cel puțin două țări diferite participante la programul Erasmus+.
Candidatul eligibil (coordonatorul) trebuie să fie o autoritate națională sau o organizație desemnată de autoritatea națională care este responsabilă de educația și formarea profesională, inclusiv EFPC, și este stabilită într-o țară participantă la program.
Parteneri eligibili pot fi ministere și alte părți interesate, cum ar fi parteneri sociali, întreprinderi, camere de comerț, furnizori de educație și formare profesională publici sau privați, centre de cercetare etc.
În cazul în care candidatul (coordonatorul) este o organizație desemnată de o autoritate națională, autoritatea națională care îl desemnează trebuie să fie inclusă în cerere, în calitate fie de cosolicitant (partener deplin), fie de partener asociat care participă la punerea în aplicare fără să antreneze costuri.
Persoanele fizice nu sunt eligibile.

Țările eligibile sunt:
— cele 28 de state membre ale Uniunii Europene;
— țările AELS/SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
— țările candidate la UE: fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și Turcia;
— țările potențial candidate la UE: Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru și Serbia.

Finanțările vor sprijini eforturile autorităților naționale de a planifica sau de a pune în aplicare o intervenție politică în domeniul educației și formării profesionale continue (EFPC) cu scopul de a asigura coerența și relevanța ofertei și de a crește în mod semnificativ participarea adulților la procesul de învățare. Activitățile vor implica părțile interesate relevante la nivel local, regional sau național și se vor baza pe consilierea și pe expertiza omologilor din una sau mai multe țări participante la programul Erasmus+ care întâmpină probleme similare sau care furnizează servicii și au politici EFPC eficiente.

În cadrul prezentei cereri de propuneri sunt eligibile următoarele tipuri de activități:
— studii de fezabilitate, revizuiri ale reglementărilor locale/regionale/naționale privind EFPC, analize costuri-beneficii;
— planuri de acțiune detaliate pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a unui cadru politic coerent pentru EFPC;
— organizarea de forumuri locale/regionale/naționale de afaceri pentru a mobiliza angajatorii să investească în EFPC;
— organizarea și/sau participarea la conferințe, seminare și grupuri de lucru;
— campanii de sensibilizare, acțiuni de valorificare și de diseminare; activități care susțin durabilitatea proiectului;
— schimburi de bune practici și/sau de practici inovatoare între țări, de exemplu, prin vizite de studiu specifice;
— activități de cercetare;
— lucrări de pregătire pentru a concepe intervenții eficiente în domeniul EFPC prin utilizarea FSE sau a altor fonduri relevante;
— comunități de practică.

Durata proiectelor este de 12 luni sau de 24 de luni. Cererile de finanțare pentru proiecte care sunt programate să dureze o perioadă mai scurtă sau mai lungă decât cea specificată în prezenta cerere de propuneri nu vor fi acceptate.

Bugetul total alocat pentru cofinanțarea proiectelor este estimat la maximum 4.200.000 EUR.

Data limită: 30 aprilie 2015, 12.00 (ora Brussels).

Mai multe detalii la: http://bit.ly/1AimcKa

Pentru sprijin suplimentar, contactați Education, Culture and Audiovisual Executive Agency.

ID program
EU0010000655
ID outline
RO0010000492
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!