Programul de stagii: Tineri Profesionişti în Delegaţii (JPD)

ID program
EU0010000662
ID outline
RO0010000511
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Stagii

Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) şi Comisia Europeană (CE) au instituit un program de formare - Tineri Profesionişti în Delegaţii (Junior Professionals in Delegations - JPD), care oferă ocazia tinerilor specialişti cu înaltă calificare din statele membre ale UE să lucreze în cadrul delegaţiilor Uniunii Europene. Programul urmăreşte să ofere tinerilor o primă experienţă în activitatea delegaţiilor şi o întelegere aprofundată a rolului lor în implementarea politicii externe a UE.

La fiecare 18 luni, SEAE şi CE lansează un nou apel pentru stagiari.
Žn cadrul prezentului apel 2015-2016, vor fi selectaţi 83 de tineri profesionişti în diferite delegaţii.Cine poate candida
Pentru a putea participa la acest program, candidaţii trebuie:
- să aibă cetăţenia unui stat membru al UE,
- să deţină cel puţin diplomă universitară exchivalentă nivelului masteral (vezi Anexa referitoare la diplome) într-un domeniu relevant pentru activităţile Delegaţiei;
- să cunoască foarte bine limba engleză şi/sau franceză; cunoaşterea unei alte limbi străîne constituie avantaj(vezi Anexa referitoare la limbi străine);
- să demonstreze un real interes şi o motivaţie puternică pentru a lucra într-o Delegaţie;
Experienţa profesională, activităţile extra-curriculare cum ar fi voluntariat sau publicaţii, constitutie un avantaj important.

Unde sunt repartizaţi stagiarii
Tinerii profesionişti (JP) pot lucra într-una din cele 139 de Delegaţii ale UE şi pot fi repartizaţi, în funcţie de natura sarcinilor lor, în:
secţiile SEAE - pentru funcţii politice, presă şi informare;
secţiile CE - managementul asistenţei de sprijin, comerţ, economie etc.

SEAE si CE vor finanţa minimum 56 de posturi JPD (2 per stat membru) pentru perioada 2016 – 2017: 28 de poziţii JPD în secţiunea politică, presă şi informare (SEAE) şi 28 în managementul asistenţei de sprijin, comerţ şi economie (CE). Posturi suplimentare ar putea fi finanţate prin contribuţia voluntară a statelor membre ale UE.

Procedura de înscriere
Candidaturile vor fi depuse exclusiv la autorităţile desemnate de fiecare stat membru al UE.
Modalităţile de depunere a candidaturilor la autorităţile naţionale respective sunt stabilite de statele membre ale UE, iar informaţiile trebuie să fie puse la dispoziţie pe website-urile lor.
Candidaţii pot să îşi depună candidatura într-un singur stat membru. Žn cazul depunerii mai multor candidaturi, candidatul va fi descalificat.
Candidatura trebuie să cuprindă informaţii despre realizările lor academice, cunoştinţele de limbi străine, experienţa profesională, activităţile extra-curriculare şi motivaţia şi să indice 3 preferinţe geografice pentru potenţiala lor repartizare, precum şi funcţia pentru care candidează.

Informaţii despre procedura de înscriere a candidaţilor români sunt disponibile pe site-ul Reprezentanţei Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.

Procesul de selecţie
Pre-selecţia candidaţilor este efectuată de statele membre ale UE. 
Selecţia finală este făcută de SEAE şi Comisia Europeană.

Candidaţilor selectaţi li se va oferi un singur contract de stagiu pentru o perioadă fixă de (9) luni, care poate fi reînnoit pentru o altă perioadă de (9) luni.
Stagiarii vor primi ca remuneraţie un pachet lunar compus din:
- un grant în valoare de 1.300 EUR;
- o contribuţie pentru costurile de cazare în valoare de 1.000 EUR;
- o contribuţie suplimentară la cele menţionate mai sus - în funcţie de alocaţia pentru condiţii de viaţă (Living Conditions Allowance) într-o delegaţie, cuprinsă între 10% şi 35%.
Žn plus, un stagiar JPD va mai primi:
- o indemnizaţie de instalare în valoare de 2.000 EUR la începutul perioadei lor de stagiu;
- o contribuţie la costurile de călătorie pentru fiecare perioadă de stagiu - 2.500 EUR;
- 500 EUR pentru a acoperi costurile de asigurare pentru fiecare perioadă de 9 luni a stagiului.

Data limită: 30 iunie 2015

Mai multe informaţii: http://eeas.europa.eu/jobs/delegations/junior-professional-delegations

ID program
EU0010000662
ID outline
RO0010000511
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Stagii
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Februarie 2018 - 25 Februarie 2018
Loc desfăşurare
Slovacia
Perioada:
21 Martie 2018 - 23 Martie 2018
Loc desfăşurare
Franţa
ULTIMELE ştiri
18 Ianuarie 2018

În 2018 vom sărbători, în toată Europa, la nivel național, regional și local, diversitatea patrimoniului nostru cultural.

17 Ianuarie 2018

Consultarea a fost lansată de Comisia Europeană.

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Februarie 2018 - 25 Februarie 2018
Loc desfăşurare
Slovacia
Perioada:
21 Martie 2018 - 23 Martie 2018
Loc desfăşurare
Franţa
ULTIMELE ştiri
18 Ianuarie 2018

În 2018 vom sărbători, în toată Europa, la nivel național, regional și local, diversitatea patrimoniului nostru cultural.

17 Ianuarie 2018

Consultarea a fost lansată de Comisia Europeană.