Europa Creativa - Cross-sectorial - Proiecte pentru intergarea refugiatilor 2016

ID program
EU0010002067
ID outline
RO0010000540
Data de finalizare
31 Decembrie 2018
Tip eveniment
Finantari

În cadrul programului Europa creativă, Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri pentru implementarea componentei trans-sectorială în proiectele de sprijin pentru integrarea refugiaților (EACEA /12/2016).

Scopul apelului este de a sprijini proiecte culturale, audio-vizuale și crosssectoriale care vizează facilitarea integrării refugiaților în mediul european, consolidarea înțelegerii culturale reciproce și promovarea dialogului intercultural și inter-religios, toleranța și respectul față de alte culturi.

Prezenta cerere de propuneri are drept obiective specifice stabilirea unor proiecte culturale și audiovizuale transnaționale care să poată:

• să ajute refugiații să socializeze și să se exprime fără să vorbească neapărat de la început limba țării-gazdă;
• să aibă rol de platforme de învățare într-un sens mai larg, promovând respectarea și înțelegerea  diversității,  a  competențelor  interculturale  și  civice,  a  valorilor democratice și a cetățeniei;
• să le ofere  cetățenilor  UE posibilitatea de a descoperi și de a înțelege valorile și culturile refugiaților, precum și de a învăța din acestea și, în același timp, de a-și redescoperi și îmbogăți propriile valori;
• să  sprijine  prezentarea  și  crearea  în  colaborare  a  unor  lucrări  culturale  și/sau audiovizuale în toată Europa;
• să ofere posibilitatea colaborării cu organizații din alte sectoare pentru a stimula o reacție mai cuprinzătoare, rapidă, eficientă și pe termen lung în fața acestei provocări globale

Candidaţi eligibili

Prezenta cerere de propuneri este deschisă participării următoarelor entități eligibile:
1. entități  juridice  cu  experiență  relevantă  pentru  obiectivele  cererii,  care  își desfășoară activitatea în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1295/2013;
2. din consorțiu pot face parte și organizații din alte sectoare, precum sectorul public, educațional, al asistenței medicale, social sau alte domenii similare, care trebuie să participe în mod activ la realizarea obiectivelor.
Persoanele fizice nu sunt eligibile.

Țări eligibile

Sunt eligibile numai propunerile care implică entități juridice stabilite în una dintre următoarele țări:
1. cele 28 de state membre ale Uniunii Europene;
2. țările membre ale AELS/SEE: Islanda și Norvegia;
3. țările  candidate  pentru  aderarea  la  UE:  Turcia,  Albania,  Serbia,  Muntenegru  și  Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei;
4. țările potențial candidate pentru aderarea la UE: Bosnia și Herțegovina;
5. alte țări participante la subprogramul „Cultura”: Georgia, Moldova și Ucraina

Structura minimă a parteneriatului

Participanții formează un consorțiu de cel puțin trei parteneri din cel puțin două țări, alcătuit dintr-un  coordonator  de  proiect  și  din  parteneri.  Cel  puțin coordonatorul de proiect(solicitantul) și unul dintre ceilalți parteneri trebuie:
• fie stabiliți în mod legal în una dintre țările menționate la punctele 1-4 de mai sus;
• fie operatori culturali sau audiovizuali care își desfășoară activitatea în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1295/2013.
Celelalte organizații partenere pot proveni și din alte sectoare relevante (dintre cele enumerate la  punctul 1) și pot fi stabilite în mod legal în oricare dintre țările eligibile menționate la punctele 1-5 de mai sus.
Cererile de  propuneri trebuie  depuse  de  reprezentantul  juridic  al  organizației  cu  rol  de coordonator de proiect, în numele tuturor partenerilor. 

Buget
Sprijinul  financiar  acordat  se  va  încadra  între  100.000 și 200.000 EUR. Rata maximă de  cofinanțare  este  de  80%   din   costurile   eligibile.   Bugetul   total   disponibil   pentru   
cofinanțarea proiectelor în cadrul prezentei cereri este de 1,6 milioane EUR:  se  anticipează finanțarea  unui  număr  de  8-12  proiecte.  
Agenția  își  rezervă  dreptul  de  a  nu  aloca  toate fondurile disponibile.
Durata maximă a unui proiect este de 24 de luni.

Termen limită: 28 aprilie 2016, 12.00 CET (prânz, ora Bruxelles-ului).

Mai multe detalii la: http://bit.ly/1nyCwl9

ID program
EU0010002067
ID outline
RO0010000540
Data de finalizare
31 Decembrie 2018
Tip eveniment
Finantari
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!