Horizon2020: Acţiunile Marie Sklodowska-Curie

Termen de înscriere
28 Septembrie 2017
ID program
EU0010000050
ID outline
RO0010000054
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari

Acţiunile Marie Sklodowska-Curie fac parte din stâlpul Horizon 2020 denumit "Excelenţă în ştiinţă", programul european pentru cercetare şi inovare şi sprijină dezvoltarea carierelor şi formarea cercetătorilor,  concentrându-se pe deprinderile de inovare, în toate disciplinele ştiinţifice, prin mobilităţi globale şi cros-sectoriale.

Acţiunile Marie Sklodowska-Curie oferă sprijin financiar pentru toate etapele unei cariere în cecrcetare, de la candidaţi cu doctorat până la cercetători experimentaţi şi încurajează mobilitatea transnaţională, intersectorială şi multidisciplinară.

Obiectivul este să întărească, cantitativ şi calitativ, potenţialul uman în cercetare şi tehnologie în Europa, cu scopul de a:
- sprijini cercetătorii cu noi calităţi şi o gamă largă de competenţe 
- oferi locuri de muncă atractive pentru cercetători                                                                                                                                                                                               - anula bariera reală sau de percepţie între domeniul cercetării şi alte domenii, precum afacerile
- promova implicarea industriei etc. în cercetarea doctorală şi post-doctorală

Grup ţintă:
Sunt vizate persoane fizice şi organizaţii din domeniul cercetării. 

Activităţi:

- "Reţele de cercetare (ITN): suport pentru Innovative Training Networks (ITN) pentru a sprijini activităţile de cercetare şi programele doctorale, implementate de parteneriatele universităţilor din Europa, a instituţiilor de cercetare şi a organizaţiilor non-universitare.                                                     

Data limită: 10 ianuarie 2017, ora 17.00 CET

- "Asociaţii individiuale"(IF): suport pentru cercetătorii experimentaţi pentru a realiza mobilităţi în alte ţări, opţional şi către sectorul non-academic, precum şi pentru a ajuta la atragerea celor mai buni cercetători străini pentru a lucra în Uniunea Europeană.

Data limită: 14 septembrie 2017, ora 17.00 CET

- "Co-finanţarea unor programe regionale, naţionale şi internaţionale": aceasta finanţează asocieri care implică mobilităţi ale cercetătorilor în afara graniţelor şi asigură condiţii bune de lucru.

Data limită: 28 septembrie 2016, ora 17.00 CET

 - "Schimburi de personal în cercetare şi inovaţii"(RISE): cooperări internaţionale şi inter-sectoriale  pentru a contribui la formarea continuă şi dezvoltarea carierei cercetătorilor, indiferent de nivelul la care se află aceasta, de la juniori la seniori, incluzând personal administrativ şi tehnic. 

Data limită: 5 aprilie 2016, ora 17.00 CET

- "Cooperări trans-naţionale între punctele naţionale de contact Marie Curie" (NCPs): pentru a împărtăşi bune practici şi a ridica standardul general de sprijin acordat candidaţilor, considerând diversitatea persoanelor implicate.

Data limită: 4 mai 2017, ora 17.00 CET

- "Noaptea europeană a cercetătorilor" (NIGHT): pentru a stimula interesul pentru o carieră în cercetare, în special în rândul tinerilor.

Data limită: 13 ianuarie 2016, ora 17.00 CET

Pentru detalii suplimentare, consultaţi http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sk%C5%82odowska-curie-actions

Pentru alte informaţii practice şi consultanţă, luaţi legătura cu Punctul Naţional de Contact:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html

Termen de înscriere
28 Septembrie 2017
ID program
EU0010000050
ID outline
RO0010000054
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Februarie 2018 - 25 Februarie 2018
Loc desfăşurare
Marea Britanie
Perioada:
10 Decembrie 2017 - 15 Decembrie 2017
Loc desfăşurare
Ungaria
ULTIMELE ştiri
22 Septembrie 2017

8 – 10 noiembrie 2017: Forumul mondial pentru democrație 2017, Strasbourg, Franța

19 Septembrie 2017

În octombrie, campania Time to Move organizată de Eurodesk în toată Europa, cuprinde o serie de evenimente care promovează oportunitățile de mobilitate pentru tineri.

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Februarie 2018 - 25 Februarie 2018
Loc desfăşurare
Marea Britanie
Perioada:
10 Decembrie 2017 - 15 Decembrie 2017
Loc desfăşurare
Ungaria
ULTIMELE ştiri
22 Septembrie 2017

8 – 10 noiembrie 2017: Forumul mondial pentru democrație 2017, Strasbourg, Franța

19 Septembrie 2017

În octombrie, campania Time to Move organizată de Eurodesk în toată Europa, cuprinde o serie de evenimente care promovează oportunitățile de mobilitate pentru tineri.