Sprijin pentru acţiunile de informare privind politica agrară comună

ID program
EU0010000084
ID outline
RO0010000076
Data de finalizare
31 Decembrie 2018
Tip eveniment
Finantari

Comisia Europeană cofinanţează acţiunile de informare cu privire la politica agrară comună (CAP) care vizează, în special:

 

 

 • să contribuie, pe de o parte, la explicarea acestei politici şi, pe de altă parte, la aplicarea şi dezvoltarea acesteia,
   
 • să promoveze modelul european de agricultură şi să îi ajute pe cetăţeni să îl înţeleagă,
   
 • să informeze agricultorii şi pe toţi cei care desfăşoară activităţi în zonele rurale,
   
 • să sensibilizeze cetăţenii cu privire la problemele şi obiectivele acestei politici.

  Vor fi finanţate acţiunile care includ mai multe dintre activităţile sau instrumentele de comunicare enumerate mai jos (lista nu este exhaustivă):
   
 • producerea şi distribuirea de materiale multimedia sau audiovizuale,
   
 • producerea şi distribuirea de materiale tipărite (publicaţii, afişe etc.),
   
 • crearea unor instrumente online şi prin intermediul reţelelor sociale,
   
 • evenimente mediatice,
   
 • conferinţe, seminarii, ateliere (de preferință transmise pe internet) și studii pe tema dată
   
 • evenimente de tipul "fermă naturală la oraş" care contribuie la a explica populaţiei urbane importanţa agriculturii,
   
 • evenimente de tipul "porţi deschise către natură" care urmăresc să arate cetăţenilor rolul agriculturii (exemple de bună practică, proiecte inovatoare),
   
 • expoziţii statice sau mobile sau puncte de informare.


   

  Măsurile trebuie să fie implementate între 1 mai 2017 şi 30 aprilie 2018.

   

  Tema prioritară pentru această cerere de propuneri este politica agricolă comună reformată și provocările care urmează.

   

  În ceea ce priveşte cetăţenii, temele prioritare vizează subiecte de interes general referitoare la politica agricolă comună şi ar trebui să se axeze pe următoarele trei elemente-cheie: siguranţa alimentară, gestionarea durabilă a resurselor naturale şi dezvoltarea zonelor rurale.  Obiectivul acestor acţiuni este de a informa un număr mare de persoane cu privire la aspectele principale ale politicii agricole comune reformate.

   

  În ceea ce priveşte actorii rurali, acţiunile ar trebui să vizeze implementarea măsurilor introduse prin reforma CAP şi elemente specific ce ţin de agricultură organică. 

  Grupurile ţintă:
   
 • comunităţi rurale, părţi interesate din sectorul agricol, agricultori (fermieri) şi alţi potenţiali beneficiari ai măsurilor de dezvoltare rurală;
   
 • publicul larg (cu un accent special pe tinerii din zonele urbane).
   

  Buget: Suma contribuţiei acordate de Comisie este între 50.000 și 300.000 de euro.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

Solicitanţi: orice organism constituit legal, stabilit într-un stat membru: organizaţii ale fermierilor sau pentru dezvoltare rurală, asociaţii europene, organizaţii non-guvernamentale, autorităţi publice din statele membre, companii mass-media, instituţii de învăţământ, universităţi şi centre de cercetare.

 

 

Data limită: 15 decembrie 2016, miezul nopţii (prin poştă şi email).

 

 

 

 

Pentru mai mult sprijin, contactați agri-grants@ec.europa.eu până la data de 29 noiembrie 2016, miezul nopții.

 

 

 

 

Detalii la: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures

 

 

 

 

 

 

ID program
EU0010000084
ID outline
RO0010000076
Data de finalizare
31 Decembrie 2018
Tip eveniment
Finantari
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
24 Martie 2018 - 28 Martie 2018
Loc desfăşurare
Austria
Perioada:
13 Decembrie 2017 - 17 Decembrie 2017
Loc desfăşurare
Lituania
ULTIMELE ştiri
13 Noiembrie 2017

Au fost lansate premiile Fundației Schwarzkopf Junges Europa.

13 Noiembrie 2017

Program de burse pentru studenții cu dizabilități.

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
24 Martie 2018 - 28 Martie 2018
Loc desfăşurare
Austria
Perioada:
13 Decembrie 2017 - 17 Decembrie 2017
Loc desfăşurare
Lituania
ULTIMELE ştiri
13 Noiembrie 2017

Au fost lansate premiile Fundației Schwarzkopf Junges Europa.

13 Noiembrie 2017

Program de burse pentru studenții cu dizabilități.