Europa pentru Cetăţeni: Oraşe înfrăţite

ID program
EU0010000088
ID outline
RO0010000077
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari

Această măsură are ca scop activităţi care implică sau promovează schimburile directe între cetăţenii europeni, prin participarea acestora în cadrul acţiunilor de înfrăţire a oraşelor şi prin încurajarea legăturilor şi cooperării între oraşele înfrăţite. Măsura “Oraşe înfrăţite” reprezintă prima măsură din componenta numită – Angajament democratic şi  participare civică din cadrul programului „Europa pentru Cetăţeni 2014-2020”. Această componentă își propune să încurajeze cetățenia europeană și îmbunătățirea condițiilor de participare civică și democratică la nivelul UE, pentru a încuraja participarea democratică a cetățenilor la nivelul UE și pentru a sprijini participarea concretă la procesul de elaborare a politicilor UE.

Componenta 2 - Angajament democratic și participare civică se referă la activități care să încurajeze participarea civică, concentrându-se în special asupra politicilor Uniunii Europene prin inițiative în curs de dezvoltare, oportunități pentru înțelegere reciprocă, învățarea interculturală, solidaritate, implicare în societate și voluntariat la nivelul UE.

În prima fază, Corpul European de Solidaritate, noua inițiativă a UE care urmărește să ofere tinerilor din UE oportunitatea de face voluntariat pentru a ajuta acolo unde este nevoie și de a răspunde situațiilor de criză, se va baza pe programele UE existente, inclusiv pe programul "Europa pentru cetățeni". În acest context, promotorii de proiecte sunt încurajați să folosească baza de date a Corpului European de Solidaritate. Promotorii care decid sa aleagă persoane din cadrul Corpului European de Solidaritate trebuie să respecte cerințele stabilite de Carta Corpului European de Solidaritate, inclusiv cerința referitoare la asigurarea acestora. Într-adevăr, în cadrul programului "Europa pentru cetățeni", agenția nu oferă direct sau indirect o acoperire de asigurare voluntarilor/persoanelor alese de promotori pentru proiectele lor. Prin urmare, fiecare promotor trebuie să se asigure că voluntarii/persoanele pe care îi folosesc sunt asigurate corespunzător pentru activitățile lor.

2.1. Oraşele înfrăţite

Înfrățirea între orașe sprijină proiectele care reunesc cetățenii din orașele înfrățite pentru a dezbate probleme concrete din agenda politică europeană. Acestea vor dezvolta oportunități de implicare în societate și voluntariat la nivelul UE.

Proiectele trebuie să:

  • implice municipalități din cel puțin două țări participante, din care cel puțin una este un stat membru al UE
  • implice cel puţin 25 de participanţi care provin din municipalităţile invitate
  • să aibă loc în oricare dintre ţările eligibile
  • durata per eveniment este de maximum 21 de zile

Subvenţia maximă pe proiect este de 25.000 de Euro.

Candidaţii eligibili autorităţi locale şi comitete înfrăţite sau asociaţii care reprezintă autorităşi locale şi care sunt înregistrate într-o ţară participantă la program.

Ţări eligibile: Cele 28 state membre UE.

Programul este potențial deschis următoarelor țări, cu condiția ca acestea să fi semnat un memorandum de înțelegere cu Comisia: țările în curs de aderare, țările candidate și potențial candidate, în conformitate cu principiile generale și cu termenii și condițiile generale de participare a acestor țări în programele Uniunii, stabilite în acordurile-cadru, deciziile ale Consiliului de asociere sau acorduri similare.

Date limită:

- 1 martie 2017, 12:00 CET, pentru proiectele care încep între 1 iulie în aceluiași an și 31 martie anului următor dupa termenul limită.
1 septembrie 2017, 12.00 CET, pentru proiectele care încep între 1 ianuarie și 30 septembrie a anului următor.

Mai multe detalii la: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-1_en

ID program
EU0010000088
ID outline
RO0010000077
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
13 Mai 2018 - 18 Mai 2018
Loc desfăşurare
Portugalia
Perioada:
18 Iunie 2018 - 23 Iunie 2018
Loc desfăşurare
România
ULTIMELE ştiri
21 Martie 2018

European Space Camp este o tabără  de vară ce are loc în perioada 9-16 august 2018, în Andøya Rocket Range, în Norvegia. 

20 Martie 2018

Am lansat pagina oficială de Facebook pentru Corpul European de Solidaritate.

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
13 Mai 2018 - 18 Mai 2018
Loc desfăşurare
Portugalia
Perioada:
18 Iunie 2018 - 23 Iunie 2018
Loc desfăşurare
România
ULTIMELE ştiri
21 Martie 2018

European Space Camp este o tabără  de vară ce are loc în perioada 9-16 august 2018, în Andøya Rocket Range, în Norvegia. 

20 Martie 2018

Am lansat pagina oficială de Facebook pentru Corpul European de Solidaritate.