Stagii de formare la Consiliul Europei

ID program
EU0010000091
ID outline
RO0010000099
Data de finalizare
31 Decembrie 2016
Tip eveniment
Stagii

Consiliul Europei oferă două sesiuni de stagii de formare în fiecare an, cu o durată de minimum 8 săptămâni şi maximum 5 luni. Stagiile se desfăşoară în martie/iulie, septembrie/ianuarie și nu sunt remunerate.

Data de începere a fiecărui stagiu este stabilită de Direcţia de Resurse Umane. 

Stagiarii efectuează cercetări, pregătesc proiecte de raport şi studii pentru întâlnirile experţilor şi redactează minutele. Ei pot, de asemenea, acorda asistenţă în activităţile curente. Stagiarii vor avea şansa - mai ales prin intermediul cursului de prezentare susţinut special pentru ei - să cunoască structurile Consiliului, activităţile şi procedurile de cooperare internaţională, inclusiv implementarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Ei vor avea, de asemenea, ocazia de a participa la prelegerile ţinute în Consiliu despre activităţile sale, sesiunile Parlamentului Consiliului Europei şi ale Parlamentului European şi la alte întâlniri ce se vor desfăşura în cursul şederii lor la Strasbourg.

Candidaţii eligibili:

- Cetăţeni ai unuia din statele membre ale Consiliului Europei. Directorul de Resurse Umane poate face excepţii în cazul cetăţenilor din statele nemembre atunci când există un interes deosebit în activităţile organizaţiei.

- Candidaţii trebuie să cunoască foarte bine una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei (engleză sau franceză) şi să aibă abilitatea de a redacta rapoarte. Este de dorit şi cunoaşterea celeilalte limbi.

- Stagiarii trebuie să aibă diplomă pentru primul ciclu de învăţâmânt superior în sensul Declaraţiei de la Bologna (diplomă de licenţă sau echivalent) şi să îşi dorească să dobândească experienţă şi cunoştinţe practice despre funcţionarea şi activităţile Consiliului Europei. 

Candidaţii trebuie să completeze un formular de înscriere online disponibil pe site-ul Consiliului Europei, indicând pe formular departamentul ales, şi să-l trimită apoi în format electronic Direcţiei de Resurse Umane.

De regulă, stagiarii nu sunt plătiţi. Cheltuielile de călătorie şi cazare, precum şi cheltuielile de subzistenţă sunt suportate de către stagiar.

Data limită: 29 aprilie 2016 (pentru sesiunea 5 septembrie 2016 - 31 ianuarie 2017) 
 

Mai multe detalii la: http://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships

ID program
EU0010000091
ID outline
RO0010000099
Data de finalizare
31 Decembrie 2016
Tip eveniment
Stagii
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
13 Decembrie 2017 - 17 Decembrie 2017
Loc desfăşurare
Lituania
Perioada:
20 Noiembrie 2017 - 24 Noiembrie 2017
Loc desfăşurare
România
ULTIMELE ştiri
13 Noiembrie 2017

Au fost lansate premiile Fundației Schwarzkopf Junges Europa.

13 Noiembrie 2017

Program de burse pentru studenții cu dizabilități.

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
13 Decembrie 2017 - 17 Decembrie 2017
Loc desfăşurare
Lituania
Perioada:
20 Noiembrie 2017 - 24 Noiembrie 2017
Loc desfăşurare
România
ULTIMELE ştiri
13 Noiembrie 2017

Au fost lansate premiile Fundației Schwarzkopf Junges Europa.

13 Noiembrie 2017

Program de burse pentru studenții cu dizabilități.