Daphne- Programul pentru Drepturi, Egalități și Cetățenie 2014-2020

ID program
EU0010000109
ID outline
RO0010000085
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari

Apelul pentru proiecte transnaționale Daphne face parte din Programul pentru drepturi, egalitate și cetățenie 2014-2020 (REC), care își propune să contribuie la dezvoltarea în continuare a unei zone în care egalitatea și drepturile omului, așa cum apar consacrate în tratate, în Cartă și în Convenția internațională privind drepturile omului, sunt promovate și protejate.
Programul are ca obiective specifice promovarea nediscriminării, combaterea rasismului, xenofobiei, homofobiei și a altor forme de intoleranță, promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, egalitatea între femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen, prevenirea violenței împotriva copiilor, tinerilor, femeilor și altor grupuri de risc (Daphne), promovarea drepturilor copilului, asigurând cel mai înalt nivel de protecție a datelor, care promovează drepturile care decurg din cetățenia în cadrul Uniunii și respectarea drepturilor consumatorilor.

Apelul de proiecte transnaționale Daphne privind violența împotriva femeilor, tinerilor și copiilor, legate de practicile dăunătoare, vizează combaterea și prevenirea violenței, cum ar fi mutilarea genitală feminină, căsătoria timpurie sau foțată, relațiile sexuale forțate și așa-numitele "crime de onoare" comise împotriva femeilor, tinerilor și copiilor.

Acest apel va finanța activități care vizează:
1. promovarea unei abordări integrate, inclusiv prin dezvoltarea ghidurilor multi-sectoriale și protocoalelor pentru sistemul de protecție a copilului și a altor persoane (cum ar fi în sectorul de sănătate, de aplicare a legii, educație și îngrijire a copiilor, justiție, servicii de asistență a victimelor), pentru victime sau potențiale victime ale practicilor dăunătoare;
2. creșterea gradului de conștientizare și schimbarea atitudinilor în rândul comunităților relevante, inclusiv prin dialog, învățarea reciprocă și schimbul de bune practici.

Tipuri de activități
- Învățarea reciprocă, schimbul de bune practici, activitățile de cooperare;
- Activități de sensibilizare, informare, diseminare.

Eligibilitate:
Aplicanții și partenerii trebuie să fie organizații publice sau private constituite legal, sau organizații internaționale, stabilite legal într-o țară eligibilă (toate statele membre ale UE, Islanda.)
Proiectele nu trebuie să fi început înainte de data depunerii cererii de finanțare.
Proiectul trebuie să fie transnațional și trebuie să fie depus în numele unui parteneriat de organizații eligibile (de exemplu, solicitant și parteneri) din cel puțin trei țări eligibile diferite;

Buget
4,5 milioane de euro
Subvenția UE solicitată nu poate fi mai mică de 75.000 euro; Subvenția nu poate constitui mai mult de 80% din totalul de costuri eligibile ale proiectului.
Durata inițială a proiectelor nu trebuie să depășească 24 de luni.

Data limită: 3 iunie 2015, 12:00 (la prânz) CET

Solicitanții trebuie să aplice, folosind [PRIAMOS, sistemul de gestionare a subvențiilor DG Justiție: http://ec.europa.eu/justice/grants/priamos/index_en.htm

Mai multe detalii la: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/just_2014_rdap_ag_harm_en.htm

ID program
EU0010000109
ID outline
RO0010000085
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!