Europa pentru Cetățeni: Proiectele societății civile

ID program
EU0010000396
ID outline
RO0010000475
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari

Proiectele societății civile explorează metode inovatoare de participare a cetățenilor. Proiectele Societății Civile își propun să sprijine o varietate de proiecte de dimensiune transnațională și intersectorială, care presupun implicarea directă a cetățenilor. Aceste proiecte trebuie să strângă laolaltă cetățeni proveniți din diferite zone, care vor acționa împreună sau vor dezbate problemele europene comune, la nivel local și european.

Această a treia măsură este parte a angajamentului Democraţia și participarea civică din cadrul programului 2014-2020 "Europa pentru cetățeni". Această componentă își propune să încurajeze cetățenia europeană și îmbunătățirea condițiilor de participare civică și democratică la nivelul UE, pentru a încuraja participarea democratică a cetățenilor europeni și pentru a sprijini participarea concretă la procesul de elaborare a politicilor UE. Proiectele societăţii civile se referă la activități care implică cetățeni și la reunirea persoanelor din comunitățile locale din toată Europa pentru a împărtăși și schimba experiențe, opinii și valori, pentru a învăța din istorie și pentru a construi viziuni pentru viitor. Žncurajează întâlniri, schimburi și dezbateri în rândul cetățenilor europeni din țări diferite, prin varii mijloace.

2.3 - Proiecte ale societății civile
Obiectivele specifice sunt de a sprijini proiectele de implicare a cetățenilor în activități direct legate de politicile UE, oferind o oportunitate pentru participarea directă la procesul de elaborare a politicilor.

Activitățile finanțate pot include:
- Promovarea implicării în societate și a solidarităţii (activități capabile să promoveze dezbateri / campanii / acțiuni pe teme de interes comun în cadrul mai larg al drepturilor și responsabilităților cetățenilor Uniunii și de a face legătura cu procesul de luare a deciziilor politice din agenda europeană);
- Colectarea de opinii (activități care vizează colectarea opiniilor individuale ale cetățenilor pe un anumit subiect care urmează să fie definit anual, favorizând o abordare de jos în sus, inclusiv utilizarea rețelelor sociale, webinarii, etc. și mass-media pentru alfabetizare);
- Voluntariat (activități de promovare a solidarității între cetățenii Uniunii și ai celor din afară).

Solicitanții eligibili:
- Organizații non-profit, inclusiv organizații ale societății civile, instituții de învățământ, culturale sau de cercetare
Parteneri de proiect eligibili sunt autoritățile publice locale / regionale sau organizații non-profit, inclusiv organizațiile societății civile, instituții de învățământ, culturale sau de cercetare, comitete de înfrățire ale orașelor și reţelele.
Un proiect trebuie să implice cel puțin 5 țări participante, dintre care cel puțin una să fie un stat membru al UE.

Numărul de parteneri:
Un proiect trebuie să implice organizații din cel puțin 3 țări, dintre care cel puțin una să fie un stat membru al UE.

Subvenție maximă eligibilă pentru un proiect: 150.000 EUR.
Activitățile trebuie să aibă loc în oricare dintre țările eligibile.
Proiectul trebuie să înceapă în perioada de eligibilitate.
Durata maximă a proiectului este de 18 luni.

Statele participante:
- cele 28 state membre ale UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Marea Britanie.
- Țările AELS, țările în curs de aderare, țările candidate și țările potențial candidate sunt eligibile, cu condiția să fi semnat un memorandum de înțelegere cu Comisia Europeană.

Data limită: 1 martie 2016, ora 12:00 (CET, ora Brussels), pentru proiecte care încep între 1 august în acelaşi an şi 31 ianuarie anul următor.

Mai multe detalii la: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects-2016_en

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi Europe for Citizens Point in your country.

ID program
EU0010000396
ID outline
RO0010000475
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!