Primul loc de muncă EURES - scheme de mobilitate orientate

ID program
EU0010000504
ID outline
RO0010000445
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari

În cadrul Programului pentru Ocuparea Forței de Muncă și a Inovației Sociale (EASI), Axa EURES, Comisia Europeană a lansat apelul pentru propuneri Easi-EURES: Primul loc de muncă EURES - scheme de mobilitate orientate. Acest regim constituie o continuare a "Primul loc de muncă EURES" (YfEj), care a fost o acțiune pregătitoare aprobat în bugetul UE pentru perioada 2011-2013. Rămâne unul dintre instrumentele cheie stabilite în recenta comunicare "Lucrând împreună pentru tinerii din Europa".

Schemele de mobilitate orientate au scopul de a stimula mobilitatea forței de muncă transfrontaliere și de a aborda nevoile grupurilor țintă specifice, sectoare economice, ocupații sau țări.

Prezentul apel pentru propuneri are ca scop selectarea și finanțarea proiectelor vizate program de mobilitate (TMS) tău primul loc de muncă EURES (YfEj), care urmează să fie puse în aplicare de către rețeaua EURES.

Apelul va promova în continuare utilizarea de servicii personalizate și metode de lucru inovatoare pentru a îmbunătăți integrarea lucrătorilor tineri mobili în țara gazdă, combinate cu stimulente financiare.

În funcție de domeniul lor de expertiză, organizațiile interesate pot depune o propunere în curs de dezvoltare pentru una sau ambele din următoarele dimensiuni:

- Plasarea forței de muncă;

- Stagii și / sau ucenicie plasamente.

Propunerea ar trebui să se concentreze pe furnizarea de pre-plasament, de plasament și servicii post-plasament.

Proiectele selectate în cadrul prezentei cereri de propuneri ar trebui să sprijine și finanța următoarele grupuri:

- Tineri (cu vârsta cuprinsă între 18-35) care doresc să găsească un loc de muncă, stagiu sau ucenicie pentru a se stabili într-un alt stat membru;

- Angajatorii și IMM-urile, în special atunci când acestea oferă un program de integrare pentru tinerii lor lucrători mobili, stagiari sau ucenici nou-recrutați.

Proiecte finanțate ar trebui:

- Să fie în măsură să asigure cel mai mare număr posibil de stagii de calitate. Rezultatul așteptat este plasarea în stagii de lucru a cel puțin 2500 de tineri din țările UE AELS / SEE, într-o altă țară decât cea de reședință.

- Să se bazeze pe un consorțiu cu o acoperire geografică largă. Consorțiul trebuie să fie format din cel puțin șapte participanți; organizații (înființate în șapte țări eligibile), dintre care cel puțin cinci trebuie să fie organizații EURES (membrii EURES, partenerii EURES și partenerii asociați EURES), iar celelalte pot fi organizații non-EURES (fără a prejudicia alte părți interesate implicate în proiect).

Cine poate aplica:

1. Orice organizații juridice înregistrate în

- Statele membre ale UE

- Țările AELS / SEE, în conformitate cu Acordul privind SEE (Islanda și Norvegia).

2. Instituții din sectorul public, privat sau terț care lucrează pentru ocuparea forței de muncă, cu un profit legal sau cu statut non-profit;

3. Ca și coordonatori, birouri naționale de coordonare EURES care se află în organizații, au ca misiune principală a asigura furnizarea de servicii de ocupare și plasare a locurilor de muncă, a asista schimbul locului de muncă, stagiaturi/ucenicii și angajatori care acoperă locuri de muncă și/sau cursuri de formare la locul de muncă. Aceste servicii trebuie să includă informații, recrutare și suport pre-și post-plasament;

4. Ca și co-solicitanți, organizațiile membre EURES (de exemplu, birourile naționale de coordonare, partenerii EURES și partenerii asociați EURES) și / sau alte părți interesate de pe piața muncii trebuie să ofere aceleași servicii ca și solicitanții coordonatorii și / sau servicii complementare orientate spre client în alte domenii de expertiză precum cele de informare, formare, orientare profesională, consiliere, consultanță juridică, asistență în vederea integrării sau alt echivalent.

Buget

Bugetul total disponibil pentru acest apel este de 6 milioane de euro. Contribuția financiară a Uniunii Europene nu va depăși 95% din costurile eligibile totale ale activităților propuse.

Durata

Proiectele ar trebui să înceapă, în principiu, în prima zi de la data în care ultima din cele două părți semnează acordul de finanțare ("data de începere a acțiunii"). Data indicativă pentru începerea proiectelor este luna iunie sau iulie 2016.

Durata proiectului nu poate fi mai mare de 24 de luni.

Data limită: 18 martie 2016

Toate detaliile pot fi găsite aici.

ID program
EU0010000504
ID outline
RO0010000445
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!