Erasmus+KA1 - Proiecte de mobilitate pentru staff universitar

ID program
EU0010000602
ID outline
RO0010000460
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari

Organizațiile active în domeniul educației, formării și tineretului pot primi sprijin prin Programul Erasmus+ pentru a realiza proiecte de promovare a diferitelor tipuri de mobilitate.Proiectele de mobilitate pentru personalul din învățământul superior cuprind următoarele activități:1. Mobilităţi pentru personalul de predare: permite instituțiilor de învățământ superior (IIS), cadrelor didactice sau personalului de la diverse întreprinderi să preda la o instituție de învățământ superior parteneră. Mobilitate pentru personalul de predare poate acoperi orice domeniu / disciplină academică.
2. Mobilităţi pentru personalul de instruire: sprijină dezvoltarea profesională a instituției de învățământ superior (IIS), personalului didactic și nedidactic sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepția conferințelor) și unor sesiuni job shadowing / perioadele de observare / formare la instituții de învățământ superior partenere, sau la o altă organizație relevantă în străinătate.Cine poate aplica:
- Pentru o cerere a unei instituții de educație superioară: instituții de învățământ superior stabilite într-o țară a programului și deținătoare a Cartei Erasmus pentru învățământul superior.
- Pentru o aplicație de mobilitate a unui Consorțiu național:  organizații coordonatoare cu sediul într-o țară a programului care coordonează un consorțiu premiat cu certificatul de mobilitate pentru învățământ superior.
Numărul de organizații din formularul de cerere este una (solicitantul). Acesta trebuie să fie o singură instituție de învățământ superior sau un coordonator de mobilitate a consorțiumului.
Pe parcursul implementării proiectului de mobilitate, trebuie să fie implicate cel puțin două organizații (una care trimite și una care primește studenți) din diferite țări participante la program.Organizațiile participante eligibile:
1. Mobilități pentru predare: - Atât instituția care trimite, cât și cea gazdă trebuie să fie instituții de învățământ superior, deținătoare a Cartei Erasmus pentru învățământul superior.
2. Mobilități pentru formare:- Organizația de trimitere trebuie să fie o instituție de învățământ superior deținătoare a Cartei Erasmus pentru învățământul superior.- Organizația gazdă poate fi: o instituție de învățământ superior deținătoare a Cartei Erasmus pentru învățământul superior sau orice organism public sau privat activ pe piața forței de muncă sau în domeniul educației, formării și tineretului (întreprindere publică sau privată, un organism public la nivel local, regional sau național, un partener social sau alt reprezentant al vieții active, inclusiv camerele de comerț, asociații profesionale și sindicate; institut de cercetare, fundații, școli, centre de învățământ, organizații non-profit, asociații, organizații care oferă îndrumare în carieră, consiliere profesională și servicii de informare).Țările eligibile:
- cele 28 state membre ale Uniunii Europene,
- Țările non-EU: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
- Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.Activități eligibile:
- Mobilități pentru predare;
- Mobilitpți pentru instruire;Durata proiectului: 16 sau 24 luni .Finanțare: Subvenția este în funcție de numărul de membrii ai staff-ului care participă la activitățile de mobilitate, durata medie pe participant a activităților de mobilitate planificate, numărul și durata medie a activităților de mobilitate (studenți), realizat în ultimii doi ani.Unde se poate candida:- La Agenția Națională a țării din care face parte instituția care depune candidatura.Data limită: 2 februarie 2016, ora 12.00 (ora Brussels) pentru proiecte care încep la 1 iunie a aceluiași an.Žn cazul în care se organizează un al doilea tur, candidații trebuie să depună cererea  de finanțare până la 15 septembrie la ora 12:00 (ora Bruxelles-ului prânz) pentru proiecte care începe la 1 februarie anul următor.Organizațiile interesate sunt încurajate să parcurgă  Ghidul programului Erasmus+.
Pentru asistență, vă invităm să contactați Agenția Națională din țara dumneavoastră. Persoanele fizice care doresc să candideze sunt invitate să contacteze instituția de educație de care aparțin.  Mai multe detalii la: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm 

ID program
EU0010000602
ID outline
RO0010000460
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Februarie 2018 - 25 Februarie 2018
Loc desfăşurare
Slovacia
Perioada:
21 Martie 2018 - 23 Martie 2018
Loc desfăşurare
Franţa
ULTIMELE ştiri
18 Ianuarie 2018

În 2018 vom sărbători, în toată Europa, la nivel național, regional și local, diversitatea patrimoniului nostru cultural.

17 Ianuarie 2018

Consultarea a fost lansată de Comisia Europeană.

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Februarie 2018 - 25 Februarie 2018
Loc desfăşurare
Slovacia
Perioada:
21 Martie 2018 - 23 Martie 2018
Loc desfăşurare
Franţa
ULTIMELE ştiri
18 Ianuarie 2018

În 2018 vom sărbători, în toată Europa, la nivel național, regional și local, diversitatea patrimoniului nostru cultural.

17 Ianuarie 2018

Consultarea a fost lansată de Comisia Europeană.