Proiecte Eramus+ de mobilitate pentru tineri - Serviciul European de Voluntariat

ID program
EU0010000604
ID outline
RO0010000438
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari

Organizațiile active în domeniul educației, formării și tineretului primesc sprijin de la Programul Erasmus + pentru a realiza proiecte de promovare a diferitelor tipuri de mobilitate. Proiectul de mobilitate pentru tineri susține Serviciul European de Voluntariat.


Serviciul European de Voluntariat permite tinerilor, cu vârste între 17-30 de ani, să se implice personal în activităţi de până la 12 luni prin intermediul serviciului de voluntariat, neplătite și full-time, într-o altă țară din sau din afara Uniunii Europene.
Tineri voluntari vor avea posibilitatea de a contribui la activitatea de zi cu zi a organizațiilor care se ocupă cu furnizarea de informații despre mobilitate şi politici de tineret, dezvoltarea personală și socio-educativă a tinerilor, angajamentul civic, asistență socială, includerea grupurilor defavorizate, mediu, programe de educație nonformală, informații și tehnologii de comunicare și mass-media pentru alfabetizare, cultură și creativitate, cooperare pentru dezvoltare și altele.
Un proiect SEV poate include între 1 și 30 de voluntari care îşi pot face stagiul de voluntariat fie individual, fie în grup.

 

 

Organizațiile participante:
- Asigură subzistența, cazarea și transportul local pentru voluntari;
- Fixează sarcini și activități pentru voluntari, care să respecte principiile Serviciului European de Voluntariat,
- Oferă suport pentru voluntari pe toată durata activității.

 

 

Rolul și sarcinile organizațiilor participante:
- Coordonator al unui proiect de mobilitate pentru tineri: coordonarea întregului proiect în numele tuturor organizațiilor partenere. Žn cazul în care proiectul prevede doar o singură activitate, coordonatorul va acționa fie ca organizaţie care trimite sau care primeşte voluntari. Žn cazul în care proiectul prevede mai mult de o activitate, coordonatorul de proiect poate acţiona (dar nu este necesar) ca organizație care trimite sau primeşte voluntari. Žn toate cazurile, coordonatorul nu poate fi o organizație dintr-o țară parteneră.
- Organizația care trimite: responsabilă de trimiterea tinerilor și lucrătorilor de tineret în străinătate (organizarea de măsuri practice; pregătirea participanților înainte de plecare, sprijinirea participanților în toate fazele proiectului).
- Instituția care primeşte: responsabilă de găzduirea activității, oferind un program de dezvoltare cu activități pentru participanți, în cooperare cu participanți și organizații partenere, sprijinirea participanților în toate fazele proiectului.

 

 

Organizații participante eligibile:
- Organizațiile non-profit, asociațiile, ONG-urile;
- ONG-uri europene de/pentru tineret;
- Žntreprinderile sociale;
- Instituţiile publice la nivel local;
- Grupuri de tineri care activează în domeniul tineretului, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret (de exemplu grupuri informale de tineri);
- Organizații;
Toate organizațiile participante trebuie să dețină o acreditare pe Serviciul European de Voluntariat.

 

 

Cine poate candida:
- Instituţii publice la nivel regional sau național;
- Asociații de regiuni;
- Gruparea europeană de cooperare teritorială;
- Instituţii active în responsabilitatea socială a întreprinderilor.
 - Orice organizație participantă sau grup stabilit într-o țară participantă la program poate candida. Această organizație candidează în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect. O activitate de mobilitate ar trebui să implice cel puțin două organizații participante (organizaţia care trimite şi organizaţia-gazdă) din diferite țări.
- Activități în cadrul țărilor participante la program: toate organizațiile participante trebuie să fie dintr-o țară participantă la program.
- Activități cu țările partenere din vecinătatea UE: activitatea trebuie să implice cel puțin o organizație participantă dintr-o țară a programului și o organizație participantă dintr-o țară parteneră din vecinătatea UE. Fie organizația de trimitere (i) sau organizația de primire (e) în fiecare activitate trebuie să fie din ţara Agenției Naționale unde s-a depus proiectul.

 

 

 

Ţări eligibile:
- cele 28 de  state membre ale Uniunii Europene,
- ţările AELS / SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
- ţările candidate la UE: Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei,                                                  - ţările partenere vecine UE: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina, Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina, Siria, Tunisia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Serbia, Federația Rusă.

 

 

Activități eligibile: Serviciul European de Voluntariat

 

 

Durata proiectului: 3 - 24 luni

 

 

Unde se candidează: la Agenția Națională din țara în care este stabilită organizația solicitantă.

 

 

Termene:
- 26 aprilie 2015, ora 12 (după-amiaza, ora Bruxelles);
- 04 octombrie 2015, ora 12 (după-amiaza, ora Bruxelles).

 

 

 

Organizațiile interesate trebuie să citească Ghidul programului Erasmus+.

 

 

Pentru asistență, vă invităm să contactați Agenția Națională din țara dumneavoastră. 

 

 

Persoanele fizice care doresc să candideze sunt invitate să contacteze instituția de educație de care aparțin.  

 

 

Mai multe detalii la: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

 

 

 

 

ID program
EU0010000604
ID outline
RO0010000438
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!