Erasmus+ Proiecte Jean Monnet

ID program
EU0010000626
ID outline
RO0010000486
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari
Proiectele Jean Monnet sprijină inovarea, fertiliza rea încrucișată și răspândirea conținutului privind Uniunea Europeană. Proiectele se vor baza pe propuneri unilaterale – deși activitățile propuse pot implica alți parteneri . și pot dura între 12 și 24 de luni.

Pe întreaga durată a acestora, proiectele Jean Monnet pot desfășura în general o gamă largă de activități, cum ar fi, de exemplu:

- elaborarea și testarea metodologiilor, conținutului și instrumentelor nou concepute pe teme specificeprivind Uniunea Europeană;
- elaborarea conținutului academic și a instrumentelor concepute special pentru cursanții de la facultățile/școlile care în mod normal nu se ocupă de aspecte legate de UE (de exemplu, politica UE de protecție a consumatorilor pentru studenții care urmează cursuri de medicină veterinară/asistență medicală/medicină);
- crearea de clase virtuale pe domenii specifice și testarea acestora în diferite contexte;
- proiectarea, producția și punerea în aplicare a instrumentelor de autoformare care promovează cetățenia activă în UE;
- elaborarea și punerea în aplicare a conținutului pedagogic adecvat și a materialelor didactice noi/adaptate pentru predarea aspectelor legate de Uniunea Europeană la nivelul învățământului primar și secundar (inițiativa „Learning EU @ School”);
- proiectarea și punerea în aplicare a formării cadrelor didactice și a educației continue pentru cadrele didactice, oferindu-le cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a preda materii despre Uniunea Europeană;
- punerea în aplicare a activităților special concepute cu privire la Uniunea Europeană pentru elevii din școlile primare și secundare și instituțiile de educație și formare profesională;
- creșterea nivelului de cunoștințe și/sau îmbunătățirea dinamicii „departamentului/catedrei/echipei de cercetare” într-o anumită facultate/școală care și-a exprimat un interes specific/o nevoie specifică, prin activități academice comune;
- elaborarea în comun a conținutului și a predării comune pentru studenți, cu implicarea mai multor instituții. Instituțiile participante pot organiza activități comune, pregătirea instrumentelor de sprijinire a cursurilor, organizarea de cursuri pe teme UE, în special pentru disciplinele care nu sunt asociate în mod tradițional cu acest domeniu de studiu;
- sprijinirea activităților de informare și diseminare pentru personalul din administrația publică, pentru experți în anumite domenii și pentru societatea civilă în ansamblu;
- organizarea de conferințe, seminare și/sau mese rotunde pe aspecte relevante privind Uniunea Europeană.

Maximum de grant acordat unui Proiect Jean Monnet este de 60.000 EURO (reprezentând maximum de 75% din costurile totale).

Durata proiectului este de la 12 până la 24 de luni.

Pot aplica instituțiile de învățământ superior sau alte organizații active în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană, stabilite în orice țară din lume. Instituțiile de învățământ superior situate în țările participante la programul Erasmus+ trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă. Instituțiile de învățământ superior participante din țările partenere nu au nevoie de o astfel de cartă. Instituțiile desemnate (identificate în temeiul juridic al programului Erasmus+) care urmăresc un obiectiv de interes european nu sunt eligibile pentru a candida în cadrul acestei acțiuni. Instituțiile de învățământ primar și secundar nu sunt eligibile pentru a candida, dar pot contribui în mod activ la desfășurarea activităților.

Ţări eligibile:

- cele 28 state membre ale Uniunii Europene;
- țările AELS / SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
- țările candidate la UE: Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei; sau
- orice țară din lume.

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, cu sediul la Bruxelles, până la 25 februarie 2016, ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului), pentru proiectele care încep la data de 1 septembrie a aceluiași an.

Instituţiile de învăţământ superior sunt invitate să citească Ghidul programului Erasmus+.

Mai multe detalii la: http://ec.europa.eu/education/opportunities/jean-monnet/policy-debate_en.htm

ID program
EU0010000626
ID outline
RO0010000486
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Mai 2018 - 27 Mai 2018
Loc desfăşurare
Spania
Perioada:
28 Mai 2018 - 2 Iunie 2018
Loc desfăşurare
Spania
ULTIMELE ştiri
19 Februarie 2018

Evaluarea intermediară Erasmus+ a fost subiectul principal discutat la ultima întâlnire a Consiliului Miniştrilor Educaţiei din Uniunea Europeană care a avut loc în data de 15 februarie la Bruxelles.

15 Februarie 2018

Au fost identificate erori la completarea și trimiterea formularului de candidatură pentru proiectele de mobilitate și parteneriat strategic- domeniul tineret!