Erasmus+ Acțiunea cheie 3- Sprijin pentru reformarea politicilor - Inițiative pentru inovarea politicii. Politici experimentale în domeniul educației, formării și tineretului conduse de autorități publice de nivel înalt

ID program
EU0010000650
ID outline
RO0010000544
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari

Lansat de Comisia Europeană, obiectivul acestui apel este de a promova îmbunătățirea eficacității și a eficienței sistemelor de educație și formare, precum  și a politicilor de tineret, prin strângerea și evaluarea statistică a impactului sistemic al măsurilor politicilor inovative.

Obiectivele specifice ale prezentului apel sunt:
- Promovarea cooperării transnaționale și învățarea reciprocă între autoritățile publice de la cel mai înalt nivel instituțional din țările eligibile cu scopul de a favoriza o îmbunătățire sistemică a inovării în domeniul educației, formării și tineretului;
- Consolidarea colectării de probe și analize statistice de fond pentru a asigura implementarea cu succes a măsurilor inovative;
- Facilitarea transferabilității și graduării măsurilor inovatoare.

Temele prioritare sunt:
Domeniul Educație și formare
1. Promovarea valorilor fundamentale prin intermediul educației și formării, vizând diversitateai în abordarea mediului de învățare
2. Ocuparea forței de muncă și Competențe:  validarea învățării informale și non-formale în educație și formare
3. Consolidarea educării și formării profesorilor prin utilizarea noilor  oportunităților și tehnologii (educație școlară)
4. Promovarea inovației și a spiritului antreprenorial în cadrul instituțiilor de învățământ superior prin schimburi instituționale (învățământ superior)
5. Profesorii VET și formatori în învățare bazată pe practică / ucenicie (EFP)
6. Punerea în aplicare a unui cadru pentru evaluarea eficacității politicilor de învățare a adulților

Domeniul tineretului
  7. Atingerea:  dezvoltarea capacității de combatere și prevenire a marginalizării și a radicalizării violente în rândul tinerilor

Aplicanți eligibili
  (A) Autoritățile publice (ministere sau echivalent) din domeniul educației, formării profesionale sau de tineret la cel mai înalt nivel în context național sau regional;
  (B) organizații sau instituții publice sau private active în domeniul educației, formării sau de tineret;
  (C) organizații sau instituții care desfășoară activități publice sau private, legate de educație, formare profesională și / sau de tineret;

Țări eligibile
- cele 28 de state membre ale Uniunii Europene,
- țările AELS / SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
- țările candidate la UE: Turcia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Componența minimă a parteneriatului pentru acest apel este:  4 entități reprezentând 3 țări eligibile.

Activități
 Proiectul trebuie să înceapă între 1 ianuarie 2017 și 28 februarie 2017.
 Durata proiectului trebuie sa fie între 24 și 36 de luni.
 O prelungire de maximum 6 luni suplimentare va fi acordată dacă este solicitată înainte de termenul specificat în contract. Durata maximă va fi atunci de 42 de luni.

Buget
 Bugetul total disponibil pentru cofinanțarea proiectelor în cadrul prezentei cereri este de 14.000.000 EUR, divizat în cele două domenii de activitate:
- Educație și formare: 12.000.000 EUR
- Tineri: 2.000.000 EUR

Contribuția financiară din partea UE nu poate depăși 75% din costurile totale eligibile.
Bugetul  maxim pentru fiecare proiect va fi de 2.000.000 EUR.
 Agenția își rezervă dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile.

Termenele limită
- pre-propuneri: 14 aprilie 2016, ora 12.00 CET
- propuneri complete: 13 octombrie 2016, ora 12.00 CET

ID program
EU0010000650
ID outline
RO0010000544
Data de finalizare
31 Decembrie 2020
Tip eveniment
Finantari
Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Februarie 2018 - 25 Februarie 2018
Loc desfăşurare
Slovacia
Perioada:
21 Martie 2018 - 23 Martie 2018
Loc desfăşurare
Franţa
ULTIMELE ştiri
18 Ianuarie 2018

În 2018 vom sărbători, în toată Europa, la nivel național, regional și local, diversitatea patrimoniului nostru cultural.

17 Ianuarie 2018

Consultarea a fost lansată de Comisia Europeană.

Portalul European pentru tineret
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Februarie 2018 - 25 Februarie 2018
Loc desfăşurare
Slovacia
Perioada:
21 Martie 2018 - 23 Martie 2018
Loc desfăşurare
Franţa
ULTIMELE ştiri
18 Ianuarie 2018

În 2018 vom sărbători, în toată Europa, la nivel național, regional și local, diversitatea patrimoniului nostru cultural.

17 Ianuarie 2018

Consultarea a fost lansată de Comisia Europeană.